Hållnäs hemsida

Vi bygger om & bygger nytt inför sommaren 2017

Årsmöte

17 april kl 15 i Hållnäsgården, gamla kommunhuset i Edvalla.
Ingen anmälan behövs. Välkomna. Se annons v 12 i Tidningen Norra Uppland

För kontakt
info@hallnas.info

På tur i Hållnäs

12 augusti
Material senast 26 mars till trycksakerna.
9 april möte i Gröna Lund kl 17.00

För kontakt
patur@hallnas.info

Slada Hamn – Foto Carina Bodin