VÄLKOMMEN TILL HÅLLNÄS

Hållnäs ligger vid norra Upplands kust, 9 mil norr om Uppsala och 5 mil söder om Gävle. Om du kommer norrifrån är Skärplinge inkörsporten till Hållnäs. Söderifrån efter 76:an är det Lövstabruk som fyller samma funktion. Lövstabruk är ett av Upplands anrika och mycket vackra vallonbruk.