VÄLKOMMEN TILL HÅLLNÄS

Hållnäs är en halvö vid norra Upplands kust i Tierps kommun, 9 mil norr om Uppsala och 5 mil söder om Gävle.
Om du kommer norrifrån är Skärplinge inkörsporten till Hållnäs.
Söderifrån efter 76:an är det Lövstabruk som fyller samma funktion.
Hållnäshalvön är 235 kvadratkilometer stor, har 5 mil kust och cirka 1100 bofasta innevånare.