Minnesanteckningar Bredbandsmöte

Hållnäs Sockenråd, arbetsgrupp för Bredband i Hållnäs

OBS! Om du inte orkar läsa allt så läs stycket, nästan längst ned, om ”Hur vi går vidare”
 
Tid: 12 februari 2019 19:00
Plats: Lasse Larsson, Lövlundavägen 3, Edvalla
Deltagare:
Nils Järvström

Kenneth Karlsson

Thomas Zettergren
Peter Holmqvist
Sverker Sjöqvist
Bruno Hagenbring
Per-Gunnar Wahlgren
Olof Holmberg
Lars-Peter Hållstrand
Lasse Larsson
 
Lasse öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 
Lägesrapport:
IP-Only har skickat erbjudande till de som tidigare tecknat avtal att teckna ett nytt avtal senast 2019-02-25. Om man inte tecknar nytt avtal gäller tidigare avtal oförändrat. Gruppen beslutade avråda alla till att teckna nya avtal vilket innebär att man binder sig ytterligare 2 år. Gamla avtalen kan enligt Allmänna villkor punkt 4 i) annulleras om fiberleverans ej erhållits inom 24 månader. IP-Only har avtal med många tjänsteleverantörer.
 
Teliabolaget Zitius erbjudande från oktober 2017 för Enbo-Klungsten omfattade ca 350 fastigheter.
För att starta byggandet vill Zitius ha ca 250 anslutningar, idag har det enligt uppgift kommit in ca 190 beställningar.
Zitius fibernät driftas av Scanova. Med Zitius fibernät finns många tjänsteleverantörer för bredband, TV, telefoni som exempelvis Boxer, Comhem, Telia, Viasat, Bredbandsbolaget.
 
För Teracoms alternativ Air2fiber saknar vi konkreta erbjudanden för Hållnäs. De har startat aktiviteter i Tierps centralort men inte kommit igång med leveranser.
 
Lidén Data levererar bredband via fiber och kopparnätet i Tierps stadsnät som startades av Tierps kommun som nu är en av kunderna. I samband med byggandet av VA ledningar till Fagerviken har Lidén Data lagt fiber och även grävt vidare till Edvalla. Kommunen har en anslutning till Edvallaskolan.
 
Hur går vi vidare:
Mötet diskuterade möjliga alternativ och leverantörer. Vårt mål måste vara att hela Hållnäs kan erbjudas fiberanslutningar. För att uppnå detta måste vi besluta om 1 leverantör som uppfyller våra krav. En mindre grupp bildas för att arbeta vidare med detta. Vi kallar till möten med IP-Only, Zitius, Terracom och Lidén Data för att klarlägga deras erbjudanden.
 
 
Arbetsgrupp:
Lasse Larsson, Edvalla. Sammankallande
Peter Holmqvist, Hjälmunge
Sverker Sjöqvist, Kullen
Olof Holmberg, Vedlösa
Bruno Hagenbring, Fågelsundet
 
Arbetsgruppens nästa möte är den 26 februari 10:00 i Sockenrådets rum vid Församlingshemmet.

UPPDATERING BREDBAND HÅLLNÄS 2019-02-09

Varför händer inget?

Vi kanske ser helt overksamma ut i och med att inga nyheter ang. bredband presenterats på hemsidan under lång tid. En hel del kontakter och möten har genomförts men att vi inte kommit längre beror till stor del på svårigheterna att få kontakt med IP Only.

De rapporter som kommer från aktörerna Telia/Zitius, Teracom, Lidén visar att det är väldigt få intresseanmälningar som kommer in till dem. Detta gör ju att de inte ser att behovet/intresset finns, så här måste var och en agera. En intresseanmälan är aldrig bindande.

Hela branschen har pausat något i och med att regeringsfrågan drog ut på tiden. Kanske väntar aktörerna på att se vilka stöd som erbjuds, vilken strategi kommer att formas på stat- läns- och kommunal nivå.

Vi försöker här kort rapportera om aktörerna och en del saker som vi tror och tror oss veta. Läget för dagen, helt enkelt. Vi ger här diverse rekommendationer men var och en gör naturligtvis sina egna val.

IP Only: Vi fick på senhösten en ny kontaktperson på IP Only och efter en ganska lång tid så återkopplade de. IP Only meddelade nu i år att de planerar för att genomföra en förstudie på sträckan Sund – Fagerviken. Här har IP Only samförlagt tom slang m.m. för att ha ”sin egen” ledning. De har alltså på den sträckan gjort en viss investering som kan ha betydelse på hur ”fast” de sitter som gjort beställning av fiber från IP Only.

IP Only ser nu att deras 24 månaders till byggstart börjar rinna ut och skickar därför ut nya erbjudanden om förlängning. Min starka rekommendation är att inte förlänga ” Vi vill ha med dig på vår fiberresa” erbjudandet, tills vi fått ytterligare information.

Under senhösten medverkade IP Only även i ett program på SVT där Fredrik Karlsson, affärschef på IP Only, meddelade att alla som vill häva sin beställning ska få göra det utan straffavgift, i de områden där det ännu inte gjort några investeringar. Se programmet via länken nedan. Denna har även lagts ut på Facebook under hösten. I början av programmet.
https://www.svtplay.se/video/19833024/plus/plus-sasong-26-barns-kopvanor-och-bredbandsstrul

Telia/Zitius: De hade ju en sista beställningsdag 31/10 på sitt erbjudande på sträckan Fagerviken-Edvalla- Slada Hamn men beslöt att förlänga den tiden ”tills vidare”. Väldigt få beställare har tillkommit under vintern så vi jagar på om besked om deras fortsatta intresse. Sockenrådet råder alla att skicka in en intresseanmälan till Telia/Zitius oavsett var du bor. Vi vet att de bygger fibernät på Gräsö så vi ska försöka få fram information om hur det fortlöper.

Teracom: De har gjort försök att etablera sig i Tierp köpings tätort som skulle vara det första steget för dem att gå vidare i kommunen. Än så länge så har inget hänt, så även där behövs nya kontakter tas. Sockenrådet råder alla att ändå skicka in en intresseanmälan till Teracom.

Lidén Data: De erbjuder fiber utefter sin förlagda sträcka: Sund – Fagerviken – Edvalla. Här måste man ta en egen kontakt för att få en offert. Sockenrådet råder även här alla att skicka in en intresseanmälan.

Tierps kommun: Kommunen har inget ansvar för att bygga eller se till att det finns ett stabilt bredbandsnät. Kommunen har en samordnande uppgift. Läs mer på kommunens hemsida:

https://www.tierp.se/tierp.se/bo-trafik-och-miljo/din-bostad/bredband.html

Återkom gärna med feedback hur ni vill att Sockenrådet ska agera i frågan.

Edvalla 20190209

Lasse Larsson

Sammankallande i bredbandsfrågor inom Hållnäs Sockenråd.

E-post: info@hallnas.info

2018-10-17

Fiberbrev från Hållnäs Sockenråds styrelse

Just nu cirkulerar ett brev, både digitalt och i fiberformat, från bredbandsgruppen/styrelsen i Sockenrådet.

Detta brev berättar lite mer koncist om erbjudandet från Telia/Zitius, vilka områden som i nuläget berörs, och vad som krävs för att delar av Hållnäs ska bli anslutet till fiber med Telia/Zitius.

Här finns det även att läsa och ladda ned: Fiber område Grönö-Fagerviken-Slada hamn

I det tidigare inlägget nedan, finns hela presentationen från Telia/Zitius informationsmöte att ta del av, för den som inte kunde vara där.

Sockenrådets styrelse hoppas att vi med tydlig information uppmuntra de 100 hushåll per område, som fortfarande saknas för att byggbeslut kan tas, att göra beställningar innan 31/10. Hjälp oss gärna att sprida detta och ta Hållnäs in i framtiden!

2018-10-15

Tack alla som kom på informationsmötet med Telia/Zitius förra veckan!

I torsdags 2018-10-11 saknades fortfarande ca 100 beställningar innan Telia/Zitius kan ge byggbesked i området Lingnåre-Edvalla-Slada hamn. Ska området få del av det erbjudande som finns nu, behöver dessa göras innan 31/10.

Observera att det inte är bindande att göra en anmälan till Telia/Zitius. När du fått byggbesked, har du 14 dagar på dig att säga upp beställningen.

Att ha en gammal beställning med IP Only, är inget hinder att göra en beställning med Telia/Zitius.

Nedan finns presentationen som visades vid mötet. Ser den konstig ut, ladda ner den och vrid den i din pdf-visare.

Sockenrådets bredbandsgrupp jobbar på att även andra områden i Hållnäs ska erbjudas fiber från Telia/Zitius. Chanserna minskar kanske om vi inte lyckas få ihop tillräckligt med hushåll ens från området kring Edvalla.

Telia-Zitius presentation

2018-10-05

Två möten angående bredband.
Väntar du besked från IP Only? Vad kan du göra under tiden?

FIBERFÖRENING?
Sockenrådet arrangerar tillsammans med Fagervikens Bygdegård en informationsträff tisdagen den 9 oktober kl.18:30 i Berggården, Fagerviken där Hans Eklund från Vendelfiber berättar om deras erfarenheter av en fiberförening. Diskutera ekonomi, teknik, juridik och mycket mera.

INFORMATION FRÅN TELIA/ZITIUS
Torsdagen den 11 oktober kl.18 anordnar Telia/Zitius ett informationsmöte i Gröna Lund, Hjälmunge där vi får veta hur det ser ut på fiberfronten.

Välkommen!

2018-09-05

Det är nära nu…

Telia/Zitius meddelar att de närmar sig nivåer på antal avtal i Hållnäs för att kunna överväga ett byggbeslut!

De finns i trakten nu och på onsdag 5/9.
Ta chansen att få en direktkontakt med deras säljare för att få mer information och fullständiga villkor.

Du når dem på tel: 070 7205785 eller e-post via Sockenrådet: info@hallnas.info.

Se även information på http://www. fibertillalla.se

Foto: Lasse Larsson

Lite info om IP Only!

2018-07-24

Hej i sommarvärmen!

Vårt hushåll fick igår tre st.mail från IP Only, vilket iofs är märkligt eftersom vi inte har någon inneliggande beställning hos dem och således inte deras kund. Det var information och desinformation blandat. I det tredje mailet, som jag kopierar här nedan, utlovas korrekt och tydlig information till samtliga nu på måndag den 30/7. Det ska bli spännande och se vad vi får för besked för vår bygd. Oavsett så har vi länge emotsett relevant information från dem.

Jag har fått en del rapporter om att IP Only mailat ut div. information den senaste tiden och ni får gärna ge oss lite information om och vilken typ av information just ni fått.

maila till Sockenrådet: info@hallnas.info

Mvh Lasse Larsson för bredbandgruppen

” FELAKTIGA MAILUTSKICK 23 JULI 2018.
Idag, måndagen den 23 juli, har det gått ut två mailutskick från IP-Only. Det ena skickades cirka kl. 11:00 och har rubriken: ”Information gällande din fiberanslutning”, det andra mailet skickades cirka kl. 13:00 och har rubriken: ”Information gällande tidigare brevutskick”. Mailen som skickats idag är felaktiga och har gått ut till både befintliga och annullerade kunder, vilket har skapat förvirring. Vi ber er därför helt bortse från dessa två utskickade mail. IP-Only kommer måndagen den 30 juli gå ut med korrekt och tydlig information till samtliga.

Misstaget beror på den mänskliga faktorn och vi ber om ursäkt för det inträffade. ”

LÄGESRAPPORT FRÅN BREDBANDSGRUPPEN
2018-07-14

Telia / Zitius. Det har kommit en del frågor om vad det är för skyltar om fiberbredband som kommit upp utmed en del vägar. Det är Telias bolag Zitius som haft en lyckad försäljningskampanj i delar av Hållnäs.

I dagsläget är det endast ett stråk från Fagerviken, via Edvalla ner till Slada hamn som fått hembesök eller skriftlig information från Zitius. Gå gärna in på www.fibertillalla.se för att anmäla ditt intresse eller teckna avtal.

På sidan: www.zmarket.se/privat kan ni se vilka tjänster och leverantörer som det går att välja bland.

Sockenrådet och Kommunens bredbandssamordnare jobbar för att fler områden i Hållnäs ska erbjudas deras lösning och/eller hur andra byanät kan ansluta sig utmed linjen.

Lasse Larsson

LÄGESRAPPORT FRÅN BREDBANDSGRUPPEN
2018-07-02

Det upprop som Sockenrådet fick till uppgift att genomföra, för att belysa missnöjet med IP Only, gav ingen märkbar effekt. Våra listor med 250 namn tycktes inte ens vara värd att kommentera. Efter påtryckningar från kommunen och Sockenrådet så kom i alla fall detta svar den 11/6 från IP Only:

”Vi vet att många har gjort beställningar på Hållnäshalvön och vi håller på att tittar på lösningar för att komma med positiva besked. Vi förstår att informationen från IP-Onlys sida varit bra och vi hoppas det kommer vara bättre i framtiden.”

Vi har begärt förklaringar på ovan men ännu inte fått någon ytterligare kommentar.

Sockenrådets styrelse har trots allt valt att inte uppmana till hävning av fiberbeställningen hos IP Only. Styrelsens bedömning är att det i nuläget inte skulle föra ärendet framåt. Någon kollektiv hävning, som många uppfattat uppropet som, är inte möjlig. För de som själva vill häva sin beställning så kan Sockenrådet ge en vägledning om lämplig skrivning. Maila i så fall till: info@hallnas.info

Från det tråkiga till lite mer glädjande nyheter: Telia har beslutat sig för att genomföra en försäljningskampanj i delar av Hållnäs denna vecka och som gäller fiberinstallation. Se och läs mer om Telias upplägg så att du är beredd och påläst när Telias representanter knackar på dörren. Gå in på: www.fibertillalla.se. Du kan redan där teckna avtal eller så väntar du till du får besök.

OBS!! Detta avtal är INTE bindande för vare sig dig eller Telia.
Den dag det kommer att byggbeslut så har du och alla fastighetsägare 14 dagars ångerrätt.
Telia behöver även de en viss volym för att kunna leverera fiberlösning men även med stor försäljningsframgång så ska vi inte förvänta oss en färdig anslutning förrän tidigast våren 2019.

För er information så har jag idag skrivit på beställning från Telia för vår fastighet.

Mvh Lasse Larsson sammankallande i bredbandsgruppen

Lägesrapport från bredbandsgruppen
2018-05-30

Vid mötet i Gröna Lund den 21/4 så fick ju Sockenrådet uppdraget att ordna ett upprop för att sätta press på IP Only: att de måste ge oss besked. Besked om, när, hur de tänker sig att leverera fiber till de som beställt detta av dem.
Detta upprop har skrivits på listor och mailats till Sockenrådet och det uppgår till nästan 250 personer. Det visar att det finns ett brett missnöje med IP Onlys brist på återkoppling med relevant information. Dessa listor har lämnas över till Tierps Kommuns bredbandssamordnare: Jan Palm som vidarebefordrar dessa till IP Only. Besked emotses senast den 31 maj.
På nämnda möte så anmälde ett tiotal att de är intresserade att jobba vidare med bredbandsfrågan och samtliga kallades via mail till ett uppföljningsmöte den 10 maj. Vi var fyra stycken som träffades och samlade ihop lite tankar och idéer om hur vi går vidare. Vi beslöt att bjuda Jan Palm till möte med oss i arbetsgruppen för att han lite mer i detalj kunna informera oss om hur vi kan komma vidare. Mycket hänger naturligtvis på IP Onlys besked men även Teracoms förstudie kommer att ge intressanta svar om möjligheter för en bredbandsuppbyggnad i Hållnäs.
Arbetsgruppen beslöt att titta lite närmare på vad som kan tänkas krävas i kapacitet för att kunna använda framtida tjänster via bredband, förutom surf, telefon och TV även trygghetsövervakning, div. onlinetjänster för ex. sjukvårdsupplysning  osv.
Så fort vi har nyheter i bredbandsfrågor så lägger vi ut det på hemsidan hallnas.info/aktuellt och har ni frågor, uppdrag eller vill delge arbetsgruppen information så är ni välkomna att maila till info@hallnas.info.

Mvh Lasse Larsson sammankallande i bredbandsgruppen.