Lägesrapport från bredbandsgruppen
2018-05-30

Vid mötet i Gröna Lund den 21/4 så fick ju Sockenrådet uppdraget att ordna ett upprop för att sätta press på IP Only: att de måste ge oss besked. Besked om, när, hur de tänker sig att leverera fiber till de som beställt detta av dem.
Detta upprop har skrivits på listor och mailats till Sockenrådet och det uppgår till nästan 250 personer. Det visar att det finns ett brett missnöje med IP Onlys brist på återkoppling med relevant information. Dessa listor har lämnas över till Tierps Kommuns bredbandssamordnare: Jan Palm som vidarebefordrar dessa till IP Only. Besked emotses senast den 31 maj.
På nämnda möte så anmälde ett tiotal att de är intresserade att jobba vidare med bredbandsfrågan och samtliga kallades via mail till ett uppföljningsmöte den 10 maj. Vi var fyra stycken som träffades och samlade ihop lite tankar och idéer om hur vi går vidare. Vi beslöt att bjuda Jan Palm till möte med oss i arbetsgruppen för att han lite mer i detalj kunna informera oss om hur vi kan komma vidare. Mycket hänger naturligtvis på IP Onlys besked men även Teracoms förstudie kommer att ge intressanta svar om möjligheter för en bredbandsuppbyggnad i Hållnäs.
Arbetsgruppen beslöt att titta lite närmare på vad som kan tänkas krävas i kapacitet för att kunna använda framtida tjänster via bredband, förutom surf, telefon och TV även trygghetsövervakning, div. onlinetjänster för ex. sjukvårdsupplysning  osv.
Så fort vi har nyheter i bredbandsfrågor så lägger vi ut det på hemsidan hallnas.info/aktuellt och har ni frågor, uppdrag eller vill delge arbetsgruppen information så är ni välkomna att maila till info@hallnas.info.

Mvh Lasse Larsson sammankallande i bredbandsgruppen.