Inlägg av Åsa Norling

Rapport från bredbandsgruppen!

Uppdatering från Sockenrådets bredbandsgrupp 2019-05-08 Nu har ytterligare fem veckor förflutit sedan vårt senaste ”nyhetsbrev” i bredbandsfrågan. Det har dock hänt en hel del som vi vill rapportera kort om här. Fortfarande finns det inte tillräckligt med uppgifter från leverantörerna som gör att vi inom bredbandsgruppen kan gå vidare med en rekommendation för val av […]

Dags för lite statistik om Hållnäsarna!

Lokalekonomisk analys för Hållnäs är igång! I söndags 28 april, träffades 19 personer på församlingshemmet i Edvalla för att vara med från början av vår lokalekonomiska analys (LEA) för Hållnäs, vilket också var den första sammankomsten för projekt Framtid Hållnäs. Så vad är en sån  där LEA, nu igen? Ett grupparbete, kan vi kalla det! […]

Projekt Framtid Hållnäs är här!

Nu har Framtid Hållnäs fått bifall från både Leader Nedre Dalälven och Jordbruksverket! Framtid Hållnäs är ett brett, treårigt utvecklingsprojekt med syfte att skapa förutsättningar för en hållbar framtid för Hållnäshalvön med omnejd. Var med och utveckla vår landsbygd! Läs mer om projektet och hur du kan delta här: Framtid_Hallnas_hemsida_LEA Välkommen till projektets första aktivitet […]

Nytt på bredbandsfronten!

Uppdatering från Bredbandsgruppen Hållnäs 190401   Bredbandsgruppen – bakgrund och syfte I syfte att skapa grundläggande förutsättningar för en gynnsam framtid och positiva utvecklingsmöjligheter för hela Hållnäs, har föreningen Sockenrådet tagit initiativ till att bilda en bredbandsgrupp. Målet för gruppen är att verka för att Hållnäshalvön och alla dess invånare, såväl permanentboende som fritidsboende, ska […]

Vill du ha hjälp att utveckla din verksamhet? Var med i projektet Academy Adventure Leader!

Vill du ha hjälp att utveckla ditt företag, din förening eller din verksamhet? Vill du inspirera framtidens landsbygdsföretagare? Du kanske vill bredda verksamheten? Nyttja nya lokaler? Locka en ny målgrupp? Planera ett event? Lösa ett praktiskt problem? Effektivisera arbetet? Projektet Academy Adventure Leader erbjuder verksamhetsutveckling utförd av drivna unga vuxna med olika bakgrund, blandade erfarenheter […]

UPPDATERING BREDBAND I HÅLLNÄS 19.02.09

Varför händer inget? Vi kanske ser helt overksamma ut i och med att inga nyheter ang. bredband presenterats på hemsidan under lång tid. En hel del kontakter och möten har genomförts men att vi inte kommit längre beror till stor del på svårigheterna att få kontakt med IP Only. De rapporter som kommer från aktörerna […]

Arrendator sökes till Ängskärs Havscamping!

Upplandsstiftelsen söker fortfarande en arrendator för havscampingen inför 2019. Tidigare i november gick anbudstiden för upphandlingen ut, men stiftelsen är öppen för seriösa förslag. För mer information om vad det innebär att sköta havscampingen, kontakta Upplandsstiftelsens VD direkt: Björn-Gunnar  Lagström 070-586 83 42 alt bgl@upplandsstiftelsen.se Länk till hemsida för Ängskärs havscamping Hjälp gärna till att sprida […]

Vad händer med macken i Vavd?

Q-star har lämnat in ett förslag till Räddningstjänsten  för hur de ämnar åtgärda de problem kring brandsäkerhet som orsakade försäljningsstoppet av bensin i somras. Sockenrådets styrelse har bett om ett möte med Q-star, där vi vill överlämna den ansenliga mängd namnunderskrifter vi samlat ihop för att visa på det lokala behovet av macken. Det har […]

Hedra minnet av en verklig eldsjäl i Hållnäs!

Lotteri till Per-Erik Peken Pelle Karlssons minne. Köp en lott och stöd lokalt föreningsliv! Behållningen går till Hållnäs Sockenråd, Bygdegårdsföreningen samt Hembygdsföreningens fond till Per-Erik Karlssons minne. Lottpris 25 kr. 4 lotter för 100 kr. Swisha ditt belopp till Hållnäs Sockenråd: 1234305900. Ange ”PEK lotteri” som meddelande. Är lotten till någon annan, skriver du den personens […]