Entries by Åsa Norling

Bevara eller exploatera? Natur och kustmiljö som lokal resurs. Anteckningar och presentation från samtal om besöksnäring 17/11 (LEA för Hållnäs #2)

Söndagen 17 nov kallade vi till ett andra samtal inom ramen för vår lokalekonomiska analys för Hållnäs. Förra samtalet var i april i år. Den här gången hade vi satt ett specifikt tema att prata kring: “Bevara eller exploatera – natur och kustmiljö som lokal resurs”. Vår avsikt var att få igång samtal om  specifika […]

Anteckningar från Medborgardialogen om ÖP2050

Undrar du vad som sades när Tierps kommun bjöd in till medborgardialog om den nya Översiktsplanen i Hållnäs i september? Eller var du där och är nyfiken på vad som antecknades? Här är dokumentationen samt svar på de frågor som inte kunde besvaras där och då. Dialogcafé Hållnäs 20190910 Parkerade frågor – svar En översiktsplan […]

Välkomna till informationsmöte om bredbandsutbyggnad

Onsdag 23/10 kl 18:00 Bygdegården Berggården i Fagerviken Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp arbetar för att hela  Hållnäs ska erbjudas en fast  bredbandsuppkoppling enligt de nationella bredbandsmålen. Mötet 23/10 syftar till att ge relevant, oberoende information om vad bredband är och vilken nytta du som företagare, fast-eller fritidsboende, vårdtagare, studerande eller besökare kan ha av det. Vårt mål är att du efter mötet ska känna till nyttan, kostnader  och när i tiden du förväntas ha bredband installerat hos dig. Bredbandssamordnare från Tierps kommun och Region […]

Uppdatering: Bredband i Hållnäs 190908

Har det hänt något i bredbandsfrågan under sommaren? Vi kan med glädje meddela att det händer en hel del saker även om det inte syns utåt, alla gånger. Sedan våra senaste nyheter publicerades i början på juni så har flertalet möten och kontakter med leverantörer och myndigheter tagits. Vi börjar skönja ett ljus i bredbandstunneln […]

Sista chansen att svara på enkäten!

Glömde du att svara på Sockenrådets enkät i somras? Ingen panik, gör det den här veckan. Vill du helst göra det på papper, kan du passa på under marknaden lördag 31/8 vid Sockenrådets bord på hembygdsgården. Passa samtidigt på att prata med oss om vad du tycker är viktigast i din bygd. En vecka till […]

Vad händer med vägbelysningen i Hållnäs?

Uppdatering i frågan om vägbelysning i Tierps landsbygd (se nedan för tidigare inlägg): HÅLLNÄS SOCKENRÅD VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE I slutet av september deltog Svenny Hellström från Sockenrådets styrelse vid allmänhetens frågestund i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde. Det gällde nedmontering av vägbelysningen på landsbygden. Ni kan läsa lite mer om bakgrunden nedan. Frågan, som var riktad […]

Sockenrådet frågar och berättar!

I dagarna får alla fast- och fritidsboende i Hållnäs post från Sockenrådet och Vi Vill-gruppen. Som vanligt hittar ni programmet för augustis superevenemang På Tur i Hållnäs och sommarens övriga händelser i brevlådan. Där hittar ni även Sockenrådets nyhetsbrev – missa inte ny viktig info om bredbandsutbyggnaden! – och en enkät med frågor från oss. […]

Bredband i sikte!

Fiber- och radiolänkbaserad bredbandslösning till alla i sikte! Efter flera månaders intensivt arbete, ser nu Sockenrådets bredbandsgrupp mycket positivt på möjligheten att vi snart har framme en realistisk plan för hur alla fastigheter i Hållnäs ska kunna erbjudas en bredbandslösning. Denna lösning skulle göra att de nationella bredbandsmålen kan uppnås i Hållnäs inom rimlig tid […]

Så här röstade Hållnäs!

Nyfiken på valresultatet i EU-valet där du bor? Här är en länk till valmyndighetens regionala och lokala resultat. Hållnäs hade ett högt valdeltagande på 57,81%. Det är en ökning på över 10% sedan förra EU-valet. https://data.val.se/val/ep2019/slutresultat/E/valdistrikt/03/60/0918/index.html