Inlägg av Åsa Norling

Bredbandsutbyggnad i Hållnäs i Arbetarbladet 20-07-11

I lördags publicerades en artikel i Arbetarbladet som belyser bredbandsutbyggnaden på Hållnäshalvön, som inte är en okomplicerad historia. Vi i Sockenrådets ideella bredbandsgrupp ser positivt på att problemen med bredbandsutbyggnaden på vår landsbygd uppmärksammas i media, men vill gärna kommentera och rätta några punkter i artikeln i vilken vi intervjuas. – Hållnäs Sockenråd och bredbandsgruppen […]

Bredbandsnytt juli 2020

Information om bredbandsutbyggnaden i Hållnäs via fiber och radiolänk Arbetet med bredbandsutbyggnaden på Hållnäshalvön, med det koncept Sockenrådet varit med att jobba fram, har nu kommit igång på allvar. I dagsläget finns det ett flertal fiber- och radiolänkanslutningar i drift i Edvalla och Fagerviken. Planering för fiber för sträckan Fagerviken, Edvalla, Hjälmunge och vidare mot […]

Bredbandsnytt april 2020

Här kommer en ny uppdatering om läget för bredbandsutbyggnaden via radiolänk/fiber på Hållnäshalvön: Coronapandemin påverkar tyvärr även våra samarbetspartners med personal som är hemma och problem med leveranser, vilket kan leda till förseningar. Det förändrade samhällsläget kan också leda till större behov av stabil internetuppkoppling för distansarbete. Vill du teckna avtal för stabilt bredband via […]

Svara på vår enkät om lokal konsumtion!

Vi i projekt Framtid Hållnäs förstår att det under rådande omständigheter med spridningen av covid-19, kan vara svårt att fokusera på ämnen som lokal konsumtion, men hoppas att ni ändå tar er tid att hjälpa oss att tänka framåt! En stark och cirkulär lokalekonomi är en förutsättning för en välmående bygd och kan leda till […]

Vill du ha hjälp med handling, för att undvika smittspridning?

Pandemin covid-19 har nått Norduppland och vår vardag i Hållnäs kommer att påverkas av den under en lång tid framöver. Det är lätt att låta stress och oro ta överhanden, när läget är så osäkert och svårt att överblicka som nu. Glöm inte bort att det finns mycket vi kan göra tillsammans! Svenska Kyrkan kan […]

Vi kartlägger vägskyltningen i Hållnäs!

Styrelsen för Hållnäs Sockenråd kartlägger Trafikverkets vägskyltning på Hållnäshalvön med omnejd, vilken det klagats en del på. Vi skulle verkligen uppskatta lite input så vi inte missar något. Om ni har tid, snälla fyll i vår (mycket korta) digitala enkät. Vi kommer även lägga ut några ex på ICA Kastbergs, om vi får! Dela gärna […]

En dag kvar av erbjudandet från Bluecom!

Här kommer en uppdatering om läget för bredbandsutbyggnaden via radiolänk/fiber på Hållnäshalvön:   Sista februari går det redan förlängda erbjudandet från Bluecom ut – passa på att teckna avtal nu!   Nu är masterna i Fagerviken och Edvalla ”fibrerade”. Bluecoms sändarutrustning kommer att installeras i masterna 3 mars. I början av mars kommer Bluecoms installatörer […]

Vill du häva ett gammalt avtal med en fiberleverantör?

Vid informationsmötet om bredbandsutbyggnaden 16 januari framkom att många efterfrågar hjälp att häva sina gamla avtal med IP Only, innan man vågar teckna avtal med Bluecom eller TFN. Lasse Larsson i Bredbandsgruppen har från kommunens  medborgarservice fått en mall vi kan använda för att underlätta den här proceduren. Ett tips som kommit in sedan vi […]

Bevara eller exploatera? Natur och kustmiljö som lokal resurs. Anteckningar och presentation från samtal om besöksnäring 17/11 (LEA för Hållnäs #2)

Söndagen 17 nov kallade vi till ett andra samtal inom ramen för vår lokalekonomiska analys för Hållnäs. Förra samtalet var i april i år. Den här gången hade vi satt ett specifikt tema att prata kring: ”Bevara eller exploatera – natur och kustmiljö som lokal resurs”. Vår avsikt var att få igång samtal om  specifika […]