Inlägg av Åsa Norling

När kan man dricka kaffe på vårdcentralen i Tierp igen?

Som många säkert har noterat så har kaféet på vårdcentralen i Tierp sedan en tid stängt, vilket ju är besvärligt för många. Vi har fått denna information från fastighetsansvarig vid Region Uppsala via en Hållnäsbo om vad som nu händer. Man har från Regionens sida upptäckt ett visst intresse från flera håll att driva kaféverksamheten […]

Missa inte Hållnäs Landsbygdsakademi #1!

På lördag 26 sept kl 10, har Hållnäs Landsbygdsakademi premiär. Var med och sätt agendan för ett helt nytt forum för samtal om landsbygdsutveckling!   Detta år med pandemi och nedsläckning är inte likt något tidigare. Alla, inte minst föreningslivet, har tvingats ställa in aktiviteter eller göra annorlunda. Även om det är en bit dit […]

Bredband och 5G i Hållnäs: Uppdatering 200901

Hej! Sockenrådets styrelse har nyligen rapporterat om hur vi sedan sommaren tänkt om något kring bredbandsutbyggnaden i Hållnäs. Läs mer om det här: http://hallnas.info/tiderna-forandras-nytt-grepp-om-bredbandsfragan-i-hallnas/ Det är nu mer angeläget än nånsin att varje by/samfällighet pratar ihop sig om denna viktiga utvecklingsfråga för vår bygd. Tyvärr finns det inte längre en dedikerad bredbandsgrupp som arbetar aktivt […]

Tiderna förändras: Nytt grepp om bredbandsfrågan i Hållnäs

Sockenrådet började engagera sig i bredbandsutbyggnaden redan 2016 och har sedan början av 2019 haft hjälp av bredbandsgruppen som förtjänstfullt arbetat med frågan. Sockenrådet arbetar för tekniska lösningar som ger alla som vill möjlighet att få bredband som håller nationell standard. I stenriket Hållnäs har vi sett kombinationen grävd fiber + luftburen överföring via så […]

Bredbandsutbyggnad i Hållnäs i Arbetarbladet 20-07-11

I lördags publicerades en artikel i Arbetarbladet som belyser bredbandsutbyggnaden på Hållnäshalvön, som inte är en okomplicerad historia. Vi i Sockenrådets ideella bredbandsgrupp ser positivt på att problemen med bredbandsutbyggnaden på vår landsbygd uppmärksammas i media, men vill gärna kommentera och rätta några punkter i artikeln i vilken vi intervjuas. – Hållnäs Sockenråd och bredbandsgruppen […]

Bredbandsnytt juli 2020

Information om bredbandsutbyggnaden i Hållnäs via fiber och radiolänk Arbetet med bredbandsutbyggnaden på Hållnäshalvön, med det koncept Sockenrådet varit med att jobba fram, har nu kommit igång på allvar. I dagsläget finns det ett flertal fiber- och radiolänkanslutningar i drift i Edvalla och Fagerviken. Planering för fiber för sträckan Fagerviken, Edvalla, Hjälmunge och vidare mot […]

Bredbandsnytt april 2020

Här kommer en ny uppdatering om läget för bredbandsutbyggnaden via radiolänk/fiber på Hållnäshalvön: Coronapandemin påverkar tyvärr även våra samarbetspartners med personal som är hemma och problem med leveranser, vilket kan leda till förseningar. Det förändrade samhällsläget kan också leda till större behov av stabil internetuppkoppling för distansarbete. Vill du teckna avtal för stabilt bredband via […]

Svara på vår enkät om lokal konsumtion!

Vi i projekt Framtid Hållnäs förstår att det under rådande omständigheter med spridningen av covid-19, kan vara svårt att fokusera på ämnen som lokal konsumtion, men hoppas att ni ändå tar er tid att hjälpa oss att tänka framåt! En stark och cirkulär lokalekonomi är en förutsättning för en välmående bygd och kan leda till […]

Vill du ha hjälp med handling, för att undvika smittspridning?

Pandemin covid-19 har nått Norduppland och vår vardag i Hållnäs kommer att påverkas av den under en lång tid framöver. Det är lätt att låta stress och oro ta överhanden, när läget är så osäkert och svårt att överblicka som nu. Glöm inte bort att det finns mycket vi kan göra tillsammans! Svenska Kyrkan kan […]

Vi kartlägger vägskyltningen i Hållnäs!

Styrelsen för Hållnäs Sockenråd kartlägger Trafikverkets vägskyltning på Hållnäshalvön med omnejd, vilken det klagats en del på. Vi skulle verkligen uppskatta lite input så vi inte missar något. Om ni har tid, snälla fyll i vår (mycket korta) digitala enkät. Vi kommer även lägga ut några ex på ICA Kastbergs, om vi får! Dela gärna […]