Bredbandsutbyggnad i Hållnäs i Arbetarbladet 20-07-11

I lördags publicerades en artikel i Arbetarbladet som belyser bredbandsutbyggnaden på Hållnäshalvön, som inte är en okomplicerad historia. Vi i Sockenrådets ideella bredbandsgrupp ser positivt på att problemen med bredbandsutbyggnaden på vår landsbygd uppmärksammas i media, men vill gärna kommentera och rätta några punkter i artikeln i vilken vi intervjuas.

– Hållnäs Sockenråd och bredbandsgruppen önskar ingen konflikt med IP Only.
Vi har bara inte valt att samarbeta med dem, eftersom de inte ville ställa upp på de riktlinjer vi föreslog alla aktuella aktörer – att förbinda sig att bygga bredband på hela Hållnäshalvön, inte bara i de mest befolkningstäta områdena. Det är beklagansvärt, men vi hittade andra aktörer som ville det. Därför samarbetar vi med, och stödjer, Tierp Fiber Network och Bluecom i det projekt som är utbyggnad i hela Hållnäs.
Eftersom vi fått många frågor från hållnäsare om saken, har vi delat information om hur man tar sig ur ett gammalt IP Only-avtal. Den informationen tillhandahölls av Tierps kommuns konsumentvägledare.
Det är korrekt att vi motsatt oss kommunens försäljning av kanalisation till IP Only, av den anledningen att vi ser en stor risk att ingen aktör får tillräckligt med kunder, om det finns flera aktörer på en så liten marknad som Hållnäs.
Däremot ägnar vi oss inte åt att uppvigla markägare mot IP Only, det är upp till var och en att bestämma om man vill ge dem marktillstånd eller ej.

– Bluecoms koncept Air2Fibre verkar i artikeln blandas ihop med mobilt bredband, vilket är direkt felaktigt, men kanske ett syftningsfel. Air2Fibre levererar stabilt bredband via radiolänk. Till skillnad från mobilt bredband, där kvaliteten på uppkopplingen beror på antalet användare vid ett tillfälle, fungerar radiolänken lika bra oavsett hur många som använder nätet samtidigt.
Läs gärna mer om Air2Fibre på Bluecoms hemsida: https://www.bluecom.se/bredband/

– Vi upplever det olyckligt och lite märkligt att varken Bluecom eller Tierp Fiber Network får höras i artikeln alls, effekten blir en ensidig marknadsföring av IP Only.

– Artikeln utmålar att IP Only kommer att gräva fiber till alla som vill ha på Hållnäshalvön. Det löftet tror inte vi på, diamlantklinga eller ej. Vi tror på den flexibla kombination av fiber och radiolänk som TFN och Bluecom erbjuder. Projektet har upplevt förseningar, och hotas nu av IP Onlys kraftfulla marknadsföring.
Vi ser en överhängande risk att kunderna delas upp på de två olika utbyggnadsprojekten – helt absurt, i en troligtvis mycket olönsam del av landet – och att det i slutändan inte blir något bredband alls i de glest befolkade delarna.

– Läs mer om vårt samarbetsprojekt med TFN och Bluecom här: hallnas.info/bredband. Kontakta gärna bredbandsgruppen om du har frågor eller funderingar: lättast att göra det via mejl till info@hallnas.info.

Här är en länk till artikeln:

https://www.arbetarbladet.se/artikel/fiberstrid-pa-hallnashalvon-resurssloseri-nar-flera-aktorer-slass-om-samma-kunder

Bluecoms mottagarutrustning på fasad.

Bredbandsnytt juli 2020

Information om bredbandsutbyggnaden i Hållnäs via fiber och radiolänk

Arbetet med bredbandsutbyggnaden på Hållnäshalvön, med det koncept Sockenrådet varit med att jobba fram, har nu kommit igång på allvar.

I dagsläget finns det ett flertal fiber- och radiolänkanslutningar i drift i Edvalla och Fagerviken.

 • Planering för fiber för sträckan Fagerviken, Edvalla, Hjälmunge och vidare mot Klungsten pågår. Vi ber er som får ett brev hemskickat ang. markavtal eller dyl. från Tierp Fiber Network att snarast svara på dessa, för fortsatt framdrift. Målet är att beställare ska vara installerade och klara under hösten 2020.
 • Angående lösningen med fast bredband via luften, Air2Fibre, så har vi nu ett antal inkopplade i drift och undertecknad kan intyga att det fungerar mycket bra och att installationen var så enkel som utlovats.
 • Vi har under våren haft en del förseningar i projektet, mycket beroende på samhällssituationen men även att viss tillståndsgivning, som vi inte råder över, dragit ut på tiden.
 • Vi har i området Fågelsundet, Romsmaren och Enskär, där det finns ett stort antal beställningar, kunnat konstatera att det är nödvändigt med extra master för säker spridning. Bygglovsförfarande är igång men återigen styr tillståndsgivning från ex. försvaret tidsplanen. Vår förhoppning är att bygglov ska medges under sommaren och att byggnation kan komma igång snarast efter detta för nämnda områden.
 • Erbjudande: Bluecom och Tierp Fiber Network har hörsammat Sockenrådets önskan om ytterligare en kampanj, med rabatterat pris vid tecknade av avtal med Bluecom/Hebynet kombinerat med en unik prisgaranti. Kampanjen startar nu och pågår tills vidare. Klicka här för att läsa mer på Bluecoms och Hebynets hemsidor som även nås via länkar finns på Sockenrådets hemsida: hallnas.info. Klicka här för att ladda ned informationsbladet, och se kostnadsexempel.
 • Nu finns även möjlighet att teckna sig för en internettjänst som kan stängas av för tider då fastigheten inte är i behov av fast bredband. Läs mer om den på www.hebynet.se/bluecom.
 • Som av en händelse så har även IP Only, i dagarna, skickat ut ett erbjudande för norra Hållnäs, bl.a. Hållen och Fågelsundet. Erbjudandet med fiberanslutning även i dessa delar av halvön kan verka lockande men vi ser en del förbehåll och beräkningar i deras erbjudande som vi kan belysa om ni kontaktar oss via mail: info@hallnas.info

Vi inom Sockenrådets bredbandsgrupp anser att Hållnäs är en för liten kaka att dela på för flera aktörer. Risken är att ingen får tillräckligt kundunderlag och att de därmed drar sig ur projektet. Den historien får inte upprepa sig så vi vädjar till er att ha tålamod och hålla kvar vid era beställningar/intresseanmälningar!

Även om ni idag anser att de mobila lösningarna fungerar tillräckligt väl osv. så kommer behoven att öka framöver så som vi redan sett och ser! En fast bredbandsanslutning är värdehöjande och det framtidssäkrar er fastighet! Ett heltäckande lösningsförslag enligt det koncept som Sockenrådet varit med att arbeta fram kommer aldrig igen i fråga om bredd och pris!

Huvudlinjen i vårt budskap är alltjämt att med tillräckligt stor anslutning så kommer de allra flesta på Hållnäshalvön att kunna erbjudas ett fast bredband, via luften eller via fysisk fiber. Häng med på resan och hjälp era grannar, bekanta och anhöriga att ta del av de argument och erbjudanden som nu finns till hands! Läs mer på hallnas.info/bredband.

Lasse Larsson, sammankallande i Sockenrådets bredbandsgrupp

Foto: Maria L Hallengren

Ang. nedsläckning av Telias kopparnät

Så här skriver Telia och i dagsläget gäller det Fagerviken och Konradslunds telestationer.

”Stängningen fortgår och de allra flesta förbindelser har redan eller
kommer att stängas. Däremot har vi skickat ut brev till alla berörda
om att det finns en möjlighet att skjuta på stängningen om man har
behov av det på grund av coronan. Se nedan:

Om du är äldre eller tillhör en riskgrupp på grund av coronaviruset

Du har möjlighet att förlänga dina tjänster via telejacket fram
till 31 augusti 2020.

I tider av social distansering är en fungerande uppkoppling viktigare än någonsin för att fortsätta hålla kontakten med dina nära och samhället i stort.
I samband med övergången till nya tjänster behöver en del få hjälp av släkt och vänner eller tekniker för att få hjälp att komma igång med sina nya tjänster. Då äldre och personer i riskgrupper ska undvika onödiga sociala kontakter finns det möjlighet att förlänga sina tjänster via telejacket.”

Hör av er till Telia om ni har frågor och funderingar.
Hälsar Bredbandsgruppen inom Hållnäs Sockenråd

Bredbandsnytt april 2020

Här kommer en ny uppdatering om läget för bredbandsutbyggnaden via radiolänk/fiber på Hållnäshalvön:

Coronapandemin påverkar tyvärr även våra samarbetspartners med personal som är hemma och problem med leveranser, vilket kan leda till förseningar.

Det förändrade samhällsläget kan också leda till större behov av stabil internetuppkoppling för distansarbete. Vill du teckna avtal för stabilt bredband via radiolänk eller fiber, kontakta våra samarbetsparters Bluecom (radiolänk) och TFN (fiber). Har du frågor till bredbandsgruppen, mejla info@hallnas.info.

 

NYTT! Pausade abonnemang. För dig som har ett fritidsboende (anslutningsadressen brukas som fritidsboende och ingen är skriven på adressen) finns möjligheten att pausa din internettjänst under period då du inte behöver abonnemanget, tex. under vintermånaderna. Läs mer på HebyNets hemsida.

 

Fiber mellan Fagerviken och Hjälmunge Tidsplanen är att alla som beställt fiber mellan Fagerviken och Hjälmunge ska erbjudas inkoppling under sensommaren, för de fastigheter som ligger på ”rätt” sida om stamfiber och spridningsbrunnar. De beställare som finns på andra sidan vägen beräknas installerade sista kvartalet på 2020.

 

Stamfibersträckan Hjälmunge-Klungsten Arbetet med förprojektering ska starta omgående.
Ett erbjudandet är på väg ut till postlådor längs den sträckan.
Tidsplanen är att arbetet ska kunna komma i gång i år, om markavtal och Trafikverkets tillstånd kommer i mål i inom någon månad.
Hjälmunge
Förprojektering för fiber i Hjälmunge är färdigt.
I Hjälmunge kommer radiolänkkunder att anslutas ”så snart som möjligt”.
Återställning av ett antal oavslutade grävarbeten, på t ex skolgården.
Lasse Larsson i bredbandsgruppen inventerar problemområden snarast. TFNs entreprenör gör förarbeten inför asfaltering samt justerar skolgården. Arbetet sker under våren.
Fågelsundet och Enskär: extra master
Bluecom har tidigare meddelat att viss omfördelning i projektbudgeten möjliggör extra mindre spridningsmaster (preliminärt i närheten av Fågelsundet och Enskär). Utrustning som skulle ha placerats i Sikhjälma (där det finns väldigt få beställningar av Air2Fiber) hamnar i Enskär/Fågelsundet, där vi har många beställningar. Bruno Hagenbring i Fågelsundet leder och samordnar förarbetet om dessa eventuella master tillsammans med Bluecom och Sverker Sjöqvist i Årböle.  Förarbetet bör vara klart i April.
Installationsplaner radiolänk Air2Fiber
Installationsarbetena för vattentornet i Skärplinge, samt masterna i Fagerviken och Edvalla kommer att slutföras vecka 15.
Därefter planeras att ett arbetslag om fyra installatörer kör på med de slutkundsinstallationer som är aktuella i Fagerviken och Edvalla.
Ambitionen är att alla fastigheter med fri sikt till mast ska vara i drift innan sista april.
Masten i Hermansbo ska bestyckas så snart som möjligt så att alla med fri sikt till mast ska vara uppkopplade innan midsommar (Hållen, Slada, Hjälmunge).
Masten i Storsten (del av Gudinge, Klungsten, Slada hamn, Vedlösa, Norrbo) bestyckas under maj, senast juni månad.
OM byggnadsarbetena med mast (er) i Fågelsundet är färdiga så är ambitionen att även Fågelsundet ska vara påbörjad med slutkundsinstallationer under sommaren 2020.
I södra delarna av Hållnäs så taktas den utbyggnaden beroende på hur microvägslänkningen (länkhopp?) fortskrider.
Årböle byggs på sensommaren, förutsatt att bygglov, mark- och elavtal är klart.
Efter Årböle bestyckas Ängskär/ Flottskärs, Kvarnbo samt Konradslunds master.
Viktigt att tillägga: Installationer hos kund sker i första hand hos de med fri sikt till mast först och sedan tas lösningar fram från fall till fall.
Brasklapp: Planerna förutsätter att tillgänglig/bokad personal är friska och tillåts arbeta i den planerade omfattning som projektet räknat med (Coronarelaterat).

Hur når vi er? Information om bredbandserbjudande har gått ut i alla fysiska brevlådor, via informationsmöten, Sockenrådets mejlinglista samt i sociala medier. Bredbandsgruppen ber alla om hjälp att sprida info till dem som kanske ändå inte nåtts. Tack på förhand! (Sockenrådet mejlar enbart de som aktivt anmält sig till vår mejlinglista. Anmäl dig till mejlinglistan genom att skicka ett mejl till framtid@hallnas.info).

 

Gamla avtal. Många har frågat om hur man tar sig ur gamla avtal som binder en till IP Only. Konsumentvägledaren vid Tierps kommuns medborgarservice har skapat en mall som man kan använda om man mejlar IP Only för att säga upp sitt avtal, som alltså måste vara äldre än 24 månader.  Här finns mallen.Berätta gärna ovanstående för äldre grannar eller släktingar, som kanske inte nås av information från oss, och uppmuntra dem att kontakta John Lundin, konsumentvägledare på Tierps kommun, om de har behov av rådgivning. Telefon 0293-21 80 88. E-post: medborgarservice@tierp.se.

 

Mer information om bredbandsutbyggnaden. För mer info, alla länkar till avtal mm, samt “vanliga frågor och svar”  om Sockenrådets bredbandsutbyggnad, vänligen besök hallnas.info/bredbandsutbyggnad-i-hallnas/. Klicka på respektive blå knapp (“Tjänster och konstnader”/”Teknik”/”Bakgrund/”Övrigt”) på hemsidan, eller se alla frågor och svar här.

Har du andra frågor eller funderingar? Hör av dig till info@hallnas.info – vi vill gärna höra från er!

PS: Hoppas ni har förståelse för att vi har svårt att hålla koll på frågor som dyker upp i Facebooktrådar. Vill ni få svar på frågor eller ha dialog med oss i bredbandsgruppen är det bäst att använda email: info@hallnas.info. Tack!

Vänliga hälsningar,

Bredbandsgruppen för Hållnäs Sockenråd

Lasse Larsson (Edvalla), Sverker Sjöqvist (Årböle), Bruno Hagenbring (Fågelsundet), Olof Holmberg (Vedlösa), Mathias Lycke (Vedlösa)

 

Vill du ha hjälp med handling, för att undvika smittspridning?

Pandemin covid-19 har nått Norduppland och vår vardag i Hållnäs kommer att påverkas av den under en lång tid framöver.

Det är lätt att låta stress och oro ta överhanden, när läget är så osäkert och svårt att överblicka som nu.

Glöm inte bort att det finns mycket vi kan göra tillsammans!

Svenska Kyrkan kan hjälpa till med hemkörning av mat- och förbrukningsvaror.
Kastbergs livs i Edvalla kör också ut mat två dagar i veckan, onsdag och torsdag. Ring dem på 0294-220 05
Det går även att hämta färdigpackade kassar från butikens lastbrygga, om du vill undvika att gå in i butiken!
Bor du närmare Skärplinge så ring till Ica Torget, dom kör också ut sina varor. Ring dem på 0294-102 55

Läs mer och få kontaktuppgifter till kyrkan här!

Sprid gärna detta till grannar, släktingar och bekanta som är i riskgrupp. Det är viktigt att de inte utsätter sig för onödiga risker genom att besöka t ex mataffärer. Trycket på sjukvården i Tierp, Uppsala och Gävle kommer att öka – vi måste alla hjälpas åt att se till att så få behöver söka vård som möjligt.

 • Undvik smittspridning! Följ myndigheternas instruktioner för att begränsa virusets spridning. Folkhälsomyndighetens hemsida.
 • Ta hand om dina grannar, fråga om de behöver hjälp att handla mat
 • Ta del av information från Tierps kommun, här finns många bra länkar och tips: https://www.tierp.se
 • Sysslolös? Anmäl dig till kommunens bemanningpool inom vård och omsorg så det finns tillräckligt med vikarier om många blir sjuka – läs mer här!
 • Om du är frisk – stöd gärna våra småföretagare nu. Många har en mycket tuff tid framför sig. Köp hämtmat, ställ inte in besöket hos frisören eller massören, handla i din lokala mataffär, skippa nätköpen en period om det finns lokala alternativ.

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Tillsammans skyddar vi varandra!

 

Vi kartlägger vägskyltningen i Hållnäs!

Styrelsen för Hållnäs Sockenråd kartlägger Trafikverkets vägskyltning på Hållnäshalvön med omnejd, vilken det klagats en del på.

Vi skulle verkligen uppskatta lite input så vi inte missar något.

Om ni har tid, snälla fyll i vår (mycket korta) digitala enkät.

Vi kommer även lägga ut några ex på ICA Kastbergs, om vi får!

Dela gärna inlägget!

Tack för hjälpen!

https://forms.gle/3nM1JLg43ZuJENYVA

En dag kvar av erbjudandet från Bluecom!

Här kommer en uppdatering om läget för bredbandsutbyggnaden via radiolänk/fiber på Hållnäshalvön:

 

 

 • Nu är masterna i Fagerviken och Edvalla ”fibrerade”. Bluecoms sändarutrustning kommer att installeras i masterna 3 mars.
 • I början av mars kommer Bluecoms installatörer att börja montera mottagarutrustning på fastigheter i närheten av dessa master. Fastighetsägare i berörda områden kommer att kontaktas av Bluecom.
 • Efter Fagerviken och Edvalla, är det masterna i Hermansbo och Storsten som är på tur. Därefter tar Bluecom och bredbandsgruppen beslut om åt vilket håll utbyggnaden fortsätter.
 • Vill man påverka prioriteringen av master, är det bästa sättet att teckna avtal.

 

 • Är du fiberkund till Lidén Data i Fagerviken? Förutsatt att fastighetsägaren själv beställer den dosa som ska monteras inne i huset, ska ett antal fiberkunder kunna bli anslutna under februari månad.

 

 • Information om erbjudandet har gått ut i alla fysiska brevlådor, via informationsmöten, Sockenrådets mejlinglista samt i sociala medier. Bredbandsgruppen ber alla om hjälp att sprida info till dem som kanske ändå inte nåtts. Prata gärna med grannar, skicka länk eller vidarebefordra mejl till medlemmar i din by/samfällighet som inte bor i Hållnäs vintertid. Tack på förhand! (Sockenrådet mejlar enbart de som aktivt anmält sig till vår mejlinglista. Anmäl dig till mejlinglistan genom att skicka ett mejl till framtid@hallnas.info).

 

 • Många har mejlat och ringt bredbandsgruppen under den senaste tiden och frågat om hur man tar sig ur gamla avtal som binder en till IP Only. Konsumentvägledaren vid Tierps kommuns medborgarservice har skapat en mall som man kan använda om man mejlar IP Only för att säga upp sitt avtal, som alltså måste vara äldre än 24 månader.  Här finns mallen.

Ett tips som kommit in sedan vi publicerat denna mall, är att man även ska skriva att det är både avtal och beställning man vill häva.

Telekområdgivarna har en sida om att häva avtal.

Post- och Telestyrelsen (PTS) har också publicerat följande citat från IP Onlys broschyr ”Svart på vitt” som kom ut i höstas: ”Tolkningen av 24 månaders-klausulen i våra fiber-anslutningsavtal har setts över. Kunder som väntar på fiberuppkoppling har nu möjlighet att säga upp anslutningsavtalen utan annulleringsavgift efter 24 månader (under förutsättning att byggprojektet inte 
har startats). Har byggprojektet påbörjats och stora kostnader börjat tas, görs en bedömning i varje enskilt fall.” 

Blir det några problem att säga upp avtal, så kan du vända dig till konsumentrådgivningen i Tierps kommun eller till Hallå konsument www.hallakonsument.se eller göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se.

Hittills har alla konsumenter fått rätt mot IP Only, när ärendet går till Allmänna reklamationsnämnden, enligt kommunens konsumentvägledare.

Berätta gärna ovanstående för äldre grannar eller släktingar, som kanske inte nås av information från oss, och uppmuntra dem att kontakta John Lundin, konsumentvägledare på Tierps kommun, om de har behov av rådgivning. Telefon 0293-21 80 88. E-post: medborgarservice@tierp.se.

 

För mer info, alla länkar till avtal mm, samt “vanliga frågor och svar”  om Sockenrådets bredbandsutbyggnad, vänligen besök hallnas.info/bredbandsutbyggnad-i-hallnas/.

Klicka på respektive blå knapp (“Tjänster och konstnader”/”Teknik”/”Bakgrund/”Övrigt”) på hemsidan, eller se alla frågor och svar här.

Har du andra frågor eller funderingar? Hör av dig till info@hallnas.info – vi vill gärna höra från er!

PS: Hoppas ni har förståelse för att vi har svårt att hålla koll på frågor som dyker upp i Facebooktrådar. Vill ni få svar på frågor eller ha dialog med oss i bredbandsgruppen är det bäst att använda email: info@hallnas.info. Tack!

Vänliga hälsningar,

Bredbandsgruppen för Hållnäs Sockenråd

Lasse Larsson (Edvalla), Sverker Sjöqvist (Årböle), Bruno Hagenbring (Fågelsundet), Olof Holmberg (Vedlösa), Mathias Lycke (Vedlösa)

 

Vill du häva ett gammalt avtal med en fiberleverantör?

Vid informationsmötet om bredbandsutbyggnaden 16 januari framkom att många efterfrågar hjälp att häva sina gamla avtal med IP Only, innan man vågar teckna avtal med Bluecom eller TFN.

Lasse Larsson i Bredbandsgruppen har från kommunens  medborgarservice fått en mall vi kan använda för att underlätta den här proceduren.

Ett tips som kommit in sedan vi publicerat denna mall, är att man även ska skriva att det är både avtal och beställning man vill häva.

Här är den: Hjälpmall för att häva avtal.

John Lundin som arbetar med konsumentvägledning på Medborgarservice är för övrigt mycket hjälpsam, hör av er till honom om ni har behov av rådgivning. Telefon 0293-21 80 88. E-post: medborgarservice@tierp.se.

Det går förstås bra att  kontakta bredbandsgruppen också på info@hallnas.info.

Vi återkommer inom kort med uppdateringar från informationsmötet i veckan – glädjande var att många kom och att flera frivilliga har klivit fram som lokala bredbandsambassadörer. Det ger oss hopp!

Tills vidare kan ni hitta all information vi hittills samlat på hemsidan. Klicka gärna på de mörkblå ”knapparna” för att komma till vanliga frågor och svar om allt från installation, e-hälsa och teknik till bakgrunden till utbyggnaden.

PS: En trevlig biverkning av den här utbyggnaden har redan skett – Naturskolans lada på skolgården har fått både sommarvatten och el indraget. Snart får den internetuppkoppling också!

Bevara eller exploatera? Natur och kustmiljö som lokal resurs. Anteckningar och presentation från samtal om besöksnäring 17/11 (LEA för Hållnäs #2)

Söndagen 17 nov kallade vi till ett andra samtal inom ramen för vår lokalekonomiska analys för Hållnäs. Förra samtalet var i april i år.

Den här gången hade vi satt ett specifikt tema att prata kring: ”Bevara eller exploatera – natur och kustmiljö som lokal resurs”.

Vår avsikt var att få igång samtal om  specifika lokala förutsättningar för utveckling av gröna näringar och kanske speciellt besöksnäring, med tanke på den känsliga natur som finns här i Hållnäs.

Processledare för samtalet var Isabelle Axelsson från föreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel. Hon är samhällsplanerare och lärare i botten och just nu projektledare för utvecklingsprojektet Framtidsfabriken.

Powerpoint-presentationen från 17 nov hittar du här. 

Här finns anteckningar från samtal och gruppdiskussioner, samt några kommentarer från oss projektledare.

Kolla gärna på både anteckningar från samtalet och presentationen vi samtalade kring. Det finns en hel del tänkvärt om speciellt besöksnäring, statistik på vad besökare spenderar pengar på och exempel på platser vi skulle kunna inspireras av när vi bygger en besöksnäring i Hållnäs som gynnar hela bygden – om vi vill det.

Har du frågor om vår LEA, projekt Framtid Hållnäs eller vill vara med och hjälpa till med lokalt utvecklingsarbete?

Hör av dig till Linda och Åsa via framtid@hallnas.info!

 

LEA är ett verktyg som visar på de medvetna val vi som bor i Hållnäs kan göra, för att skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Just den 17 nov pratade vi i en mindre grupp besöksnäring och gröna näringar. LEAn är en del av projektet Framtid Hållnäs´ kartläggande fas. Öppna möten som det här, intervjuer med föreningar och företag samt statistik från SCB ger oss möjlighet att dra väl underbyggda slutsatser. LEAn blir en språngbräda till en konkret handlingsplan i ett senare skede av projektet. Inom projektet kan vi skapa förutsättningar för utveckling, men vi kan inte utveckla Hållnäs ensamma – det gör bygden tillsammans! 

Läs mer om projekt Framtid Hållnäs på www.hallnas.info.

Grävstart, avtal och svar på dina frågor om bredbandsutbyggnaden i Hållnäs!

Nu har Tierp Fiber Network börjat gräva för fiberanslutningar i Fagerviken!

Snart hoppas vi att Bluecom är igång med de första radiolänkanslutningarna också – du har väl inte missat att teckna avtal än? Anmäl intresse hos Bluecom, så skickar de en avtalslänk till dig.

Observera att Bluecom har förlängt tiden att fylla i avtalet något, till 31 januari 2020.

Vi har laddat upp ”vanliga frågor och svar” om Sockenrådets bredbandsutbyggnad på http://hallnas.info/bredbandsutbyggnad-i-hallnas/.

Klicka på respektive blå knapp (”Tjänster och konstnader”/”Teknik”/”Bakgrund/”Övrigt”) på hemsidan, eller se alla frågor och svar här.

Har du andra frågor eller funderingar? Hör av dig till info@hallnas.info – vi vill gärna höra från er!

PS: Hoppas ni har förståelse för att vi har svårt att hålla koll på frågor som dyker upp i Facebooktrådar. Vill ni få svar på frågor eller ha dialog med oss i bredbandsgruppen är det bäst att använda email: info@hallnas.info. Tack!