När kan man dricka kaffe på vårdcentralen i Tierp igen?

Som många säkert har noterat så har kaféet på vårdcentralen i Tierp sedan en tid stängt, vilket ju är besvärligt för många.

Vi har fått denna information från fastighetsansvarig vid Region Uppsala via en Hållnäsbo om vad som nu händer.

Man har från Regionens sida upptäckt ett visst intresse från flera håll att driva kaféverksamheten på vårdcentralen. Av den anledningen har man börjat ta fram ett förfrågningsunderlag som man räknar med skall skickas ut i mitten av oktober.

Eftersom det är frågan om en förenklad upphandling så kommer det att gå fort att utse ny utförare.

Målet är att ny kaféverksamhet skall var på plats till årsskiftet.

Så vi hoppas på goda nyheter med både kaffe och något att äta i samband med vårdbesök snart!

 

Missa inte Hållnäs Landsbygdsakademi #1!

På lördag 26 sept kl 10, har Hållnäs Landsbygdsakademi premiär.

Var med och sätt agendan för ett helt nytt forum för samtal om landsbygdsutveckling!

 

Detta år med pandemi och nedsläckning är inte likt något tidigare.

Alla, inte minst föreningslivet, har tvingats ställa in aktiviteter eller göra annorlunda. Även om det är en bit dit så kommer det en tid när pandemin blivit historia. Men det som hänt i år kommer på olika sätt att sätta sina spår i hur vi tänker och agerar. För oss som bor på Hållnäshalvön kommer vi att se såväl möjligheter som hot. Frågan är hur!

Hållnäs Sockenråd/projekt Framtid Hållnäshar tagit initiativ till ”Hållnäs Landsbygdsakademi” som syftar till att med två heldagsseminarier per år och hjälp av kvalificerade föreläsare öka vår kunskap om olika delar av vår framtida samhällsutveckling. Hållnäshalvön har ett aktivt föreningsliv som betyder mycket för sammanhållning och trivsel och vi vill alldeles särskilt rikta vår inbjudan till er föreningsaktiva – även om andra samhällsintresserade också är välkomna!

Vi vill bjuda in föreningsaktiva och andra samhällsintresserade i Hållnäs med omnejd till startseminariet lördagen den 26 september klockan 10.00-15.00 (kaffe och smörgås från 9:45) på Berggården i Fagerviken. Vi har bjudit in journalisten Po Tidholm, en inspirerande och underhållande föreläsare. Po kommer att med breda penseldrag måla upp hur han tror pandemin kommer att förändra landsbygdens förutsättningar.

Vi vill se att alla Hållnäshalvöns föreningar är representerade även om antalet deltagare begränsas (för närvarande till max. 50 personer).

Startseminariet syftar till att, med hjälp av föreningsaktiva och andra nyckelpersoner, lägga fast en plan för Hållnäs Landsbygdsakademi under år 2021 och 2022.

Preliminärt program:

09.45 Kaffe med smörgås

10.15 Välkommen – syfte & presentation

10.45 Föreläsning

Po Tidholm, journalist och författare från Arbrå i Hälsingland, har engagerat sig i klyftan mellan land och stad, bl a i boken ”Läget i landet”. Du har säkert hört honom på radio. Po kommer att med breda penseldrag måla upp hur han tror pandemin kommer att förändra landsbygdens förutsättningar.

12.15 Lunch – lunchpaket från Calles Fisk i Fagerviken

13.00 Samtal: Hur påverkas föreningslivet under 2021 av aktuella pandemirestriktioner?

13.15 Samtal: Hur kan vi utveckla föreningslivet på Hållnäshalvön?

Kaffe

14.15 Samtal: Landsbygdsakademins inriktning 2021-22

15.00 Avslutning

OBS: Vi är medvetna om konserten som startar kl 16, och ska försöka avrunda redan kring 14-tiden, för att fler ska kunna hinna till konserten också.

Sockenrådet ser två syften med en återkommande Landsbygdsakademi. Den är ett hjälpmedel för att ge oss boende faktaunderlag så att vi kan föra en bra diskussion kring utvecklingsfrågor men den är också ett hjälpmedel för att öka omvärldens intresse för Hållnäshalvön.

Anmälan: Endast föranmälan. Du anmäler dig själv, eller din förenings deltagare till Framtid Hållnäs projektledare Åsa Norling, tel 0704 68 46 07 eller e-post framtid@hallnas.info. Tänk på att antalet deltagare är begränsat (max 50), så först till kvarn!

Kost: Framtid Hållnäs bjuder på fika och lunchpaket från Calles Fisk. Meddela oss i god tid om allergier eller intoleranser.

Covid-19: Vi håller avstånd, begränsar antalet deltagare och stannar hemma vid symptom. Handsprit finns på plats, ta med egen penna.

Hållnäs sockenråd hälsar både föreningsaktiva och andra intresserade varmt välkomna!

Det här evenemanget är en del av projektet Framtid Hållnäs, ett Leaderprojekt finansierat av Landsbygdsfonden.

Foto: Carina Bodin

Bredband och 5G i Hållnäs: Uppdatering 200901

Hej!

Sockenrådets styrelse har nyligen rapporterat om hur vi sedan sommaren tänkt om något kring bredbandsutbyggnaden i Hållnäs.

Läs mer om det här: http://hallnas.info/tiderna-forandras-nytt-grepp-om-bredbandsfragan-i-hallnas/

Det är nu mer angeläget än nånsin att varje by/samfällighet pratar ihop sig om denna viktiga utvecklingsfråga för vår bygd. Tyvärr finns det inte längre en dedikerad bredbandsgrupp som arbetar aktivt och intensivt med de här frågorna.

Försök till samordning

Nu i augusti har representanter från Sockenrådets styrelse haft kontakt med kommunen och samtliga aktörer (Tierp Fiber Network, IP Only och Bluecom). Vi har initierat ett möte på kommunhuset förra veckan med alla aktörer – syftet med det mötet var att undersöka om det fanns möjlighet till samverkan mellan parterna för att utvecklingen ska gå framåt. Chefen för samhällsbyggnad Thomas Kihlström samt bredbandssamordnare Jan Palm på Tierps Kommun vädjade till parterna att mötas och samtala om en samordning för Hållnäs. Kihlström klargjorde att ansvaret för fortsatt diskussion om bredbandsutbyggnad inte ligger på kommunens bord och att Sockenrådet inte har resurser att samordna detta.

Vi ser nu fram emot att situationen utvecklar sig.
Så fort vi vet något mer, kommer vi givetsvis att dela information i våra kanaler.
Under tiden kan vi bara hänvisa till aktörerna Tierp Fiber Network, IP Only och Bluecom för mer information om deras planer.

Frågor om 5G

Många frågar om 5G-nätverket och om inte det kommer att ersätta fiber på landsbygden – så är det dock inte!
Här är det väldigt viktigt att sprida korrekt information. Läs gärna på om 5G och uppmana grannar som hoppas på den lösningen att också göra så.
Post- och Telestyrelsen har bra info på sin hemsida: https://pts.se/5g
Ett citat därifrån: ”PTS ser inte att 5G-utbyggnaden inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. PTS bedömning är därför att 5G inte kategoriskt kan ses som en ersättning för fiber.”
5G kräver höga master på nära avstånd från varandra, vilket inte är några problem i en stad men inte lika intressant för vinstdrivande företag att ordna på landsbygden.
Vi avråder från att se 5G som ett skäl att inte ta vara på tillfället att skaffa stabilt bredband via någon av de aktörer som just nu är aktiva i Hållnäs.
Kontakta PTS för mer information.

Ytterligare prissänkningar för Air2Fibre i Hållnäs

Efter frågor och påtryckningar från Lasse Larsson i Sockenrådets styrelse, har Bluecom undersökt och gått med på utökat ROT- och RUT- avdrag för deras installation. Det betyder att en installation kan kosta så lite som 12 995 kr – goda nyheter för den som ser just priset för en fast bredbandsinstallation som det största hindret! För mer information, kontakta Bluecom.

För mer information

Sockenrådet har fortfarande kvar email info@hallnas.info. Hör gärna av er om ni vill ställa frågor kring föreningsstyrelsens tankar om bredbandsutbyggnaden, eller vill få hjälp med lokal samordning i er by.

Vi ser dock gärna att ni vänder er direkt till aktörerna Tierp Fiber Network, IP Only och Bluecom för mer information om deras planer framöver. Alternativt till kommunens bredbandssamordnare Jan Palm om ni har frågor eller synpunkter till Tierps kommun.

Sockenrådet släpper givetvis inte den här frågan, vi kommer att driva på  så gott vi kan för en bredbandsutbyggnad av hela Hållnäshalvön, men måste från och med nu ta ett steg tillbaka då våra resurser är begränsade.

Foto: Lotta Lund

Tiderna förändras: Nytt grepp om bredbandsfrågan i Hållnäs

Sockenrådet började engagera sig i bredbandsutbyggnaden redan 2016 och har sedan början av 2019 haft hjälp av bredbandsgruppen som förtjänstfullt arbetat med frågan. Sockenrådet arbetar för tekniska lösningar som ger alla som vill möjlighet att få bredband som håller nationell standard. I stenriket Hållnäs har vi sett kombinationen grävd fiber + luftburen överföring via så kallad Air2Fibre som den enda realistiska lösningen för att idag erbjuda fast bredband till alla.

Vi behöver nu ta ett nytt grepp om bredbandsfrågan. Den senaste tiden har en del hänt som gör att vi behöver stanna upp och analysera och se över våra strategier. Anledningarna till att vi nu behöver ta ett nytt grepp är bland annat följande:

 • Sockenrådet hade förhoppningar om en större och starkare uppslutning bakom vårt förslag, vilket troligen hade förändrat utbyggnadstakten. Samtidigt vet vi att många inväntar information/besked om möjligheten, innan de skriver avtal.
 • Marknaden är för liten för att den nuvarande konkurrensen mellan TierpFiber Network/Bluecom å ena sidan och IP Only skall bli annat än till skada.
 • Den arbetsgrupp inom Sockenrådet som arbetat helt ideellt kommer inte så mycket längre i nuläget, och har i princip upplösts. Vi vill tacka alla som med kraft drivit arbetet så här långt! Sockenrådets styrelse som grupp har inte längre ideella resurser att arbeta lika intensivt som tidigare med dessa frågor.

 

En kort lägesbeskrivning:

 • Tierp Fiber Network(TFN) och Bluecom som Sockenrådet aktivt stöttat, har det fortsatt svårt att komma framåt och i närheten av förväntad utbyggnadstakt, vilket varit en besvikelse. Orsakerna är att tillstånd drar ut på tiden, men också på bristande resurser inom företagen samt att vi inte kommit upp i de 300 avtal som krävdes för utbyggnad för hela halvön.TFN och Bluecom undersöker om IP Onlys modell för ROT/RUT-avdrag gäller även vid deras installationer, vilket kraftigt skulle reducera installationskostnaderna.
 • IP Only har ganska plötsligt under de senaste månaderna intensivt drivit en sälj-kampanj och lovar att bygga fiber i hela Hållnäs om bara uppslutningen är tillräcklig. Nu i mitten av augusti kan vi förvänta oss besked om utfallet och om IP Only avser att bygga i delar eller hela Hållnäs. IP Only har visat att det numera finns arbetssätt som minskar risken för negativa överraskningar i grävarbetet.
 • De mobila bredbandslösningar som finns idag fungerar enligt många ”gott nog”. För vissa delar av Hållnäs är dock mobila täckningen under all kritik. Vissa sätter stora förhoppningar på 5G-nätets utbyggnad. (Vilken ska tilläggas tyvärr kan vara minst ett decennium bort för landsbygden, enligt bedömare i branschen. Mer information finns på Post- och Telestyrelsens hemsida.)
 • Många av oss känner sig vilsna om vilken lösning vi ska välja och många markägare känner sig press från fiberleverantörerna.

 

Vad händer nu?

 • Sockenrådet har ingen juridisk status utan är en ideell påverkansgrupp. För att komma vidare behöver vi vara lösningsorienterade och samverka så att den här för Hållnäshalvön så viktiga frågan rullar framåt.
 • Sockenrådet håller fortsatt kontakt med Tierp Fiber Network, Bluecom, IP Only, bredbandssamordnare på Tierps kommun och Region Uppsala, Vattenfall, Telia/Skanovva m.fl. för att finna de bästa vägarna framåt.
 • Sockenrådet vill vara tydliga med, att bollen nu ligger hos bredbandsaktörerna och hållnäsarna. Vi föreslår att ni snarast pratar ihop er i byar och samfälligheter. Vi vill från Sockenrådet särskilt tacka de som beställt eller visat intresse för de lösningar som vi arbetat fram men vi ber samtidigt om tålamod och samverkan.

Vi fortsätter arbeta som påtryckare men är beroende av ert stöd och engagemang!

Sprid gärna den här informationen vidare i de föreningsstrukturer ni är med i, eller till grannar och släktingar.

/Hållnäs Sockenråds styrelse

Bredbandsutbyggnad i Hållnäs i Arbetarbladet 20-07-11

I lördags publicerades en artikel i Arbetarbladet som belyser bredbandsutbyggnaden på Hållnäshalvön, som inte är en okomplicerad historia. Vi i Sockenrådets ideella bredbandsgrupp ser positivt på att problemen med bredbandsutbyggnaden på vår landsbygd uppmärksammas i media, men vill gärna kommentera och rätta några punkter i artikeln i vilken vi intervjuas.

– Hållnäs Sockenråd och bredbandsgruppen önskar ingen konflikt med IP Only.
Vi har bara inte valt att samarbeta med dem, eftersom de inte ville ställa upp på de riktlinjer vi föreslog alla aktuella aktörer – att förbinda sig att bygga bredband på hela Hållnäshalvön, inte bara i de mest befolkningstäta områdena. Det är beklagansvärt, men vi hittade andra aktörer som ville det. Därför samarbetar vi med, och stödjer, Tierp Fiber Network och Bluecom i det projekt som är utbyggnad i hela Hållnäs.
Eftersom vi fått många frågor från hållnäsare om saken, har vi delat information om hur man tar sig ur ett gammalt IP Only-avtal. Den informationen tillhandahölls av Tierps kommuns konsumentvägledare.
Det är korrekt att vi motsatt oss kommunens försäljning av kanalisation till IP Only, av den anledningen att vi ser en stor risk att ingen aktör får tillräckligt med kunder, om det finns flera aktörer på en så liten marknad som Hållnäs.
Däremot ägnar vi oss inte åt att uppvigla markägare mot IP Only, det är upp till var och en att bestämma om man vill ge dem marktillstånd eller ej.

– Bluecoms koncept Air2Fibre verkar i artikeln blandas ihop med mobilt bredband, vilket är direkt felaktigt, men kanske ett syftningsfel. Air2Fibre levererar stabilt bredband via radiolänk. Till skillnad från mobilt bredband, där kvaliteten på uppkopplingen beror på antalet användare vid ett tillfälle, fungerar radiolänken lika bra oavsett hur många som använder nätet samtidigt.
Läs gärna mer om Air2Fibre på Bluecoms hemsida: https://www.bluecom.se/bredband/

– Vi upplever det olyckligt och lite märkligt att varken Bluecom eller Tierp Fiber Network får höras i artikeln alls, effekten blir en ensidig marknadsföring av IP Only.

– Artikeln utmålar att IP Only kommer att gräva fiber till alla som vill ha på Hållnäshalvön. Det löftet tror inte vi på, diamlantklinga eller ej. Vi tror på den flexibla kombination av fiber och radiolänk som TFN och Bluecom erbjuder. Projektet har upplevt förseningar, och hotas nu av IP Onlys kraftfulla marknadsföring.
Vi ser en överhängande risk att kunderna delas upp på de två olika utbyggnadsprojekten – helt absurt, i en troligtvis mycket olönsam del av landet – och att det i slutändan inte blir något bredband alls i de glest befolkade delarna.

– Läs mer om vårt samarbetsprojekt med TFN och Bluecom här: hallnas.info/bredband. Kontakta gärna bredbandsgruppen om du har frågor eller funderingar: lättast att göra det via mejl till info@hallnas.info.

Här är en länk till artikeln:

https://www.arbetarbladet.se/artikel/fiberstrid-pa-hallnashalvon-resurssloseri-nar-flera-aktorer-slass-om-samma-kunder

Bluecoms mottagarutrustning på fasad.

Bredbandsnytt juli 2020

Information om bredbandsutbyggnaden i Hållnäs via fiber och radiolänk

Arbetet med bredbandsutbyggnaden på Hållnäshalvön, med det koncept Sockenrådet varit med att jobba fram, har nu kommit igång på allvar.

I dagsläget finns det ett flertal fiber- och radiolänkanslutningar i drift i Edvalla och Fagerviken.

 • Planering för fiber för sträckan Fagerviken, Edvalla, Hjälmunge och vidare mot Klungsten pågår. Vi ber er som får ett brev hemskickat ang. markavtal eller dyl. från Tierp Fiber Network att snarast svara på dessa, för fortsatt framdrift. Målet är att beställare ska vara installerade och klara under hösten 2020.
 • Angående lösningen med fast bredband via luften, Air2Fibre, så har vi nu ett antal inkopplade i drift och undertecknad kan intyga att det fungerar mycket bra och att installationen var så enkel som utlovats.
 • Vi har under våren haft en del förseningar i projektet, mycket beroende på samhällssituationen men även att viss tillståndsgivning, som vi inte råder över, dragit ut på tiden.
 • Vi har i området Fågelsundet, Romsmaren och Enskär, där det finns ett stort antal beställningar, kunnat konstatera att det är nödvändigt med extra master för säker spridning. Bygglovsförfarande är igång men återigen styr tillståndsgivning från ex. försvaret tidsplanen. Vår förhoppning är att bygglov ska medges under sommaren och att byggnation kan komma igång snarast efter detta för nämnda områden.
 • Erbjudande: Bluecom och Tierp Fiber Network har hörsammat Sockenrådets önskan om ytterligare en kampanj, med rabatterat pris vid tecknade av avtal med Bluecom/Hebynet kombinerat med en unik prisgaranti. Kampanjen startar nu och pågår tills vidare. Klicka här för att läsa mer på Bluecoms och Hebynets hemsidor som även nås via länkar finns på Sockenrådets hemsida: hallnas.info. Klicka här för att ladda ned informationsbladet, och se kostnadsexempel.
 • Nu finns även möjlighet att teckna sig för en internettjänst som kan stängas av för tider då fastigheten inte är i behov av fast bredband. Läs mer om den på www.hebynet.se/bluecom.
 • Som av en händelse så har även IP Only, i dagarna, skickat ut ett erbjudande för norra Hållnäs, bl.a. Hållen och Fågelsundet. Erbjudandet med fiberanslutning även i dessa delar av halvön kan verka lockande men vi ser en del förbehåll och beräkningar i deras erbjudande som vi kan belysa om ni kontaktar oss via mail: info@hallnas.info

Vi inom Sockenrådets bredbandsgrupp anser att Hållnäs är en för liten kaka att dela på för flera aktörer. Risken är att ingen får tillräckligt kundunderlag och att de därmed drar sig ur projektet. Den historien får inte upprepa sig så vi vädjar till er att ha tålamod och hålla kvar vid era beställningar/intresseanmälningar!

Även om ni idag anser att de mobila lösningarna fungerar tillräckligt väl osv. så kommer behoven att öka framöver så som vi redan sett och ser! En fast bredbandsanslutning är värdehöjande och det framtidssäkrar er fastighet! Ett heltäckande lösningsförslag enligt det koncept som Sockenrådet varit med att arbeta fram kommer aldrig igen i fråga om bredd och pris!

Huvudlinjen i vårt budskap är alltjämt att med tillräckligt stor anslutning så kommer de allra flesta på Hållnäshalvön att kunna erbjudas ett fast bredband, via luften eller via fysisk fiber. Häng med på resan och hjälp era grannar, bekanta och anhöriga att ta del av de argument och erbjudanden som nu finns till hands! Läs mer på hallnas.info/bredband.

Lasse Larsson, sammankallande i Sockenrådets bredbandsgrupp

Foto: Maria L Hallengren

Ang. nedsläckning av Telias kopparnät

Så här skriver Telia och i dagsläget gäller det Fagerviken och Konradslunds telestationer.

”Stängningen fortgår och de allra flesta förbindelser har redan eller
kommer att stängas. Däremot har vi skickat ut brev till alla berörda
om att det finns en möjlighet att skjuta på stängningen om man har
behov av det på grund av coronan. Se nedan:

Om du är äldre eller tillhör en riskgrupp på grund av coronaviruset

Du har möjlighet att förlänga dina tjänster via telejacket fram
till 31 augusti 2020.

I tider av social distansering är en fungerande uppkoppling viktigare än någonsin för att fortsätta hålla kontakten med dina nära och samhället i stort.
I samband med övergången till nya tjänster behöver en del få hjälp av släkt och vänner eller tekniker för att få hjälp att komma igång med sina nya tjänster. Då äldre och personer i riskgrupper ska undvika onödiga sociala kontakter finns det möjlighet att förlänga sina tjänster via telejacket.”

Hör av er till Telia om ni har frågor och funderingar.
Hälsar Bredbandsgruppen inom Hållnäs Sockenråd

Bredbandsnytt april 2020

Här kommer en ny uppdatering om läget för bredbandsutbyggnaden via radiolänk/fiber på Hållnäshalvön:

Coronapandemin påverkar tyvärr även våra samarbetspartners med personal som är hemma och problem med leveranser, vilket kan leda till förseningar.

Det förändrade samhällsläget kan också leda till större behov av stabil internetuppkoppling för distansarbete. Vill du teckna avtal för stabilt bredband via radiolänk eller fiber, kontakta våra samarbetsparters Bluecom (radiolänk) och TFN (fiber). Har du frågor till bredbandsgruppen, mejla info@hallnas.info.

 

NYTT! Pausade abonnemang. För dig som har ett fritidsboende (anslutningsadressen brukas som fritidsboende och ingen är skriven på adressen) finns möjligheten att pausa din internettjänst under period då du inte behöver abonnemanget, tex. under vintermånaderna. Läs mer på HebyNets hemsida.

 

Fiber mellan Fagerviken och Hjälmunge Tidsplanen är att alla som beställt fiber mellan Fagerviken och Hjälmunge ska erbjudas inkoppling under sensommaren, för de fastigheter som ligger på ”rätt” sida om stamfiber och spridningsbrunnar. De beställare som finns på andra sidan vägen beräknas installerade sista kvartalet på 2020.

 

Stamfibersträckan Hjälmunge-Klungsten Arbetet med förprojektering ska starta omgående.
Ett erbjudandet är på väg ut till postlådor längs den sträckan.
Tidsplanen är att arbetet ska kunna komma i gång i år, om markavtal och Trafikverkets tillstånd kommer i mål i inom någon månad.
Hjälmunge
Förprojektering för fiber i Hjälmunge är färdigt.
I Hjälmunge kommer radiolänkkunder att anslutas ”så snart som möjligt”.
Återställning av ett antal oavslutade grävarbeten, på t ex skolgården.
Lasse Larsson i bredbandsgruppen inventerar problemområden snarast. TFNs entreprenör gör förarbeten inför asfaltering samt justerar skolgården. Arbetet sker under våren.
Fågelsundet och Enskär: extra master
Bluecom har tidigare meddelat att viss omfördelning i projektbudgeten möjliggör extra mindre spridningsmaster (preliminärt i närheten av Fågelsundet och Enskär). Utrustning som skulle ha placerats i Sikhjälma (där det finns väldigt få beställningar av Air2Fiber) hamnar i Enskär/Fågelsundet, där vi har många beställningar. Bruno Hagenbring i Fågelsundet leder och samordnar förarbetet om dessa eventuella master tillsammans med Bluecom och Sverker Sjöqvist i Årböle.  Förarbetet bör vara klart i April.
Installationsplaner radiolänk Air2Fiber
Installationsarbetena för vattentornet i Skärplinge, samt masterna i Fagerviken och Edvalla kommer att slutföras vecka 15.
Därefter planeras att ett arbetslag om fyra installatörer kör på med de slutkundsinstallationer som är aktuella i Fagerviken och Edvalla.
Ambitionen är att alla fastigheter med fri sikt till mast ska vara i drift innan sista april.
Masten i Hermansbo ska bestyckas så snart som möjligt så att alla med fri sikt till mast ska vara uppkopplade innan midsommar (Hållen, Slada, Hjälmunge).
Masten i Storsten (del av Gudinge, Klungsten, Slada hamn, Vedlösa, Norrbo) bestyckas under maj, senast juni månad.
OM byggnadsarbetena med mast (er) i Fågelsundet är färdiga så är ambitionen att även Fågelsundet ska vara påbörjad med slutkundsinstallationer under sommaren 2020.
I södra delarna av Hållnäs så taktas den utbyggnaden beroende på hur microvägslänkningen (länkhopp?) fortskrider.
Årböle byggs på sensommaren, förutsatt att bygglov, mark- och elavtal är klart.
Efter Årböle bestyckas Ängskär/ Flottskärs, Kvarnbo samt Konradslunds master.
Viktigt att tillägga: Installationer hos kund sker i första hand hos de med fri sikt till mast först och sedan tas lösningar fram från fall till fall.
Brasklapp: Planerna förutsätter att tillgänglig/bokad personal är friska och tillåts arbeta i den planerade omfattning som projektet räknat med (Coronarelaterat).

Hur når vi er? Information om bredbandserbjudande har gått ut i alla fysiska brevlådor, via informationsmöten, Sockenrådets mejlinglista samt i sociala medier. Bredbandsgruppen ber alla om hjälp att sprida info till dem som kanske ändå inte nåtts. Tack på förhand! (Sockenrådet mejlar enbart de som aktivt anmält sig till vår mejlinglista. Anmäl dig till mejlinglistan genom att skicka ett mejl till framtid@hallnas.info).

 

Gamla avtal. Många har frågat om hur man tar sig ur gamla avtal som binder en till IP Only. Konsumentvägledaren vid Tierps kommuns medborgarservice har skapat en mall som man kan använda om man mejlar IP Only för att säga upp sitt avtal, som alltså måste vara äldre än 24 månader.  Här finns mallen.Berätta gärna ovanstående för äldre grannar eller släktingar, som kanske inte nås av information från oss, och uppmuntra dem att kontakta John Lundin, konsumentvägledare på Tierps kommun, om de har behov av rådgivning. Telefon 0293-21 80 88. E-post: medborgarservice@tierp.se.

 

Mer information om bredbandsutbyggnaden. För mer info, alla länkar till avtal mm, samt “vanliga frågor och svar”  om Sockenrådets bredbandsutbyggnad, vänligen besök hallnas.info/bredbandsutbyggnad-i-hallnas/. Klicka på respektive blå knapp (“Tjänster och konstnader”/”Teknik”/”Bakgrund/”Övrigt”) på hemsidan, eller se alla frågor och svar här.

Har du andra frågor eller funderingar? Hör av dig till info@hallnas.info – vi vill gärna höra från er!

PS: Hoppas ni har förståelse för att vi har svårt att hålla koll på frågor som dyker upp i Facebooktrådar. Vill ni få svar på frågor eller ha dialog med oss i bredbandsgruppen är det bäst att använda email: info@hallnas.info. Tack!

Vänliga hälsningar,

Bredbandsgruppen för Hållnäs Sockenråd

Lasse Larsson (Edvalla), Sverker Sjöqvist (Årböle), Bruno Hagenbring (Fågelsundet), Olof Holmberg (Vedlösa), Mathias Lycke (Vedlösa)

 

Vill du ha hjälp med handling, för att undvika smittspridning?

Pandemin covid-19 har nått Norduppland och vår vardag i Hållnäs kommer att påverkas av den under en lång tid framöver.

Det är lätt att låta stress och oro ta överhanden, när läget är så osäkert och svårt att överblicka som nu.

Glöm inte bort att det finns mycket vi kan göra tillsammans!

Svenska Kyrkan kan hjälpa till med hemkörning av mat- och förbrukningsvaror.
Kastbergs livs i Edvalla kör också ut mat två dagar i veckan, onsdag och torsdag. Ring dem på 0294-220 05
Det går även att hämta färdigpackade kassar från butikens lastbrygga, om du vill undvika att gå in i butiken!
Bor du närmare Skärplinge så ring till Ica Torget, dom kör också ut sina varor. Ring dem på 0294-102 55

Läs mer och få kontaktuppgifter till kyrkan här!

Sprid gärna detta till grannar, släktingar och bekanta som är i riskgrupp. Det är viktigt att de inte utsätter sig för onödiga risker genom att besöka t ex mataffärer. Trycket på sjukvården i Tierp, Uppsala och Gävle kommer att öka – vi måste alla hjälpas åt att se till att så få behöver söka vård som möjligt.

 • Undvik smittspridning! Följ myndigheternas instruktioner för att begränsa virusets spridning. Folkhälsomyndighetens hemsida.
 • Ta hand om dina grannar, fråga om de behöver hjälp att handla mat
 • Ta del av information från Tierps kommun, här finns många bra länkar och tips: https://www.tierp.se
 • Sysslolös? Anmäl dig till kommunens bemanningpool inom vård och omsorg så det finns tillräckligt med vikarier om många blir sjuka – läs mer här!
 • Om du är frisk – stöd gärna våra småföretagare nu. Många har en mycket tuff tid framför sig. Köp hämtmat, ställ inte in besöket hos frisören eller massören, handla i din lokala mataffär, skippa nätköpen en period om det finns lokala alternativ.

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Tillsammans skyddar vi varandra!

 

Vi kartlägger vägskyltningen i Hållnäs!

Styrelsen för Hållnäs Sockenråd kartlägger Trafikverkets vägskyltning på Hållnäshalvön med omnejd, vilken det klagats en del på.

Vi skulle verkligen uppskatta lite input så vi inte missar något.

Om ni har tid, snälla fyll i vår (mycket korta) digitala enkät.

Vi kommer även lägga ut några ex på ICA Kastbergs, om vi får!

Dela gärna inlägget!

Tack för hjälpen!

https://forms.gle/3nM1JLg43ZuJENYVA