Bevara eller exploatera? Natur och kustmiljö som lokal resurs. Anteckningar och presentation från samtal om besöksnäring 17/11 (LEA för Hållnäs #2)

Söndagen 17 nov kallade vi till ett andra samtal inom ramen för vår lokalekonomiska analys för Hållnäs. Förra samtalet var i april i år.

Den här gången hade vi satt ett specifikt tema att prata kring: “Bevara eller exploatera – natur och kustmiljö som lokal resurs”.

Vår avsikt var att få igång samtal om  specifika lokala förutsättningar för utveckling av gröna näringar och kanske speciellt besöksnäring, med tanke på den känsliga natur som finns här i Hållnäs.

Processledare för samtalet var Isabelle Axelsson från föreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel. Hon är samhällsplanerare och lärare i botten och just nu projektledare för utvecklingsprojektet Framtidsfabriken.

Powerpoint-presentationen från 17 nov hittar du här. 

Här finns anteckningar från samtal och gruppdiskussioner, samt några kommentarer från oss projektledare.

Kolla gärna på både anteckningar från samtalet och presentationen vi samtalade kring. Det finns en hel del tänkvärt om speciellt besöksnäring, statistik på vad besökare spenderar pengar på och exempel på platser vi skulle kunna inspireras av när vi bygger en besöksnäring i Hållnäs som gynnar hela bygden – om vi vill det.

Har du frågor om vår LEA, projekt Framtid Hållnäs eller vill vara med och hjälpa till med lokalt utvecklingsarbete?

Hör av dig till Linda och Åsa via framtid@hallnas.info!

 

LEA är ett verktyg som visar på de medvetna val vi som bor i Hållnäs kan göra, för att skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Just den 17 nov pratade vi i en mindre grupp besöksnäring och gröna näringar. LEAn är en del av projektet Framtid Hållnäs´ kartläggande fas. Öppna möten som det här, intervjuer med föreningar och företag samt statistik från SCB ger oss möjlighet att dra väl underbyggda slutsatser. LEAn blir en språngbräda till en konkret handlingsplan i ett senare skede av projektet. Inom projektet kan vi skapa förutsättningar för utveckling, men vi kan inte utveckla Hållnäs ensamma – det gör bygden tillsammans! 

Läs mer om projekt Framtid Hållnäs på www.hallnas.info.

Grävstart, avtal och svar på dina frågor om bredbandsutbyggnaden i Hållnäs!

Nu har Tierp Fiber Network börjat gräva för fiberanslutningar i Fagerviken!

Snart hoppas vi att Bluecom är igång med de första radiolänkanslutningarna också – du har väl inte missat att teckna avtal än? Anmäl intresse hos Bluecom, så skickar de en avtalslänk till dig.

Observera att Bluecom har förlängt tiden att fylla i avtalet något, till 31 januari 2020.

Vi har laddat upp “vanliga frågor och svar” om Sockenrådets bredbandsutbyggnad på http://hallnas.info/bredbandsutbyggnad-i-hallnas/.

Klicka på respektive blå knapp (“Tjänster och konstnader”/”Teknik”/”Bakgrund/”Övrigt”) på hemsidan, eller se alla frågor och svar här.

Har du andra frågor eller funderingar? Hör av dig till info@hallnas.info – vi vill gärna höra från er!

PS: Hoppas ni har förståelse för att vi har svårt att hålla koll på frågor som dyker upp i Facebooktrådar. Vill ni få svar på frågor eller ha dialog med oss i bredbandsgruppen är det bäst att använda email: info@hallnas.info. Tack!

 

 

Illustration_Margareta_Nordqvist

Anteckningar från Medborgardialogen om ÖP2050

Undrar du vad som sades när Tierps kommun bjöd in till medborgardialog om den nya Översiktsplanen i Hållnäs i september?

Eller var du där och är nyfiken på vad som antecknades?

Här är dokumentationen samt svar på de frågor som inte kunde besvaras där och då.

Dialogcafé Hållnäs 20190910

Parkerade frågor – svar

En översiktsplan sträcker sig långt in i framtiden och ska visa bästa möjliga användning av mark, vatten och andra resurser.

Information om ÖP2050 från Tierp kommuns hemsida:

“ÖP 2050 ska som namnet antyder ange vilken riktning kommunen ska välja de kommande 30 åren. Planen ska omfatta hela kommunen och hur den ska utvecklas med bostäder, arbetstillfällen, samhällsservice och fritidsmöjligheter.

I projektet kommer allmänheten i kommunen att utgöra en stor roll vid insamlandet av information. Ett antal medborgardialoger kommer bland annat att hållas där allmänheten ges möjlighet att lyfta förslag och tycka.

Att bjuda in till medborgardialog innebär att de förtroendevalda politikerna i kommunen möjliggör för olika målgrupper att föra fram synpunkter och åsikter kring en viss fråga. Dialogen utgör senare en del av underlaget till det beslut som kommunfullmäktige ska ta ställning till.”

På tierp.se kan du läsa mer om arbetet med översiktsplanen.

Välkomna till informationsmöte om bredbandsutbyggnad

Onsdag 23/10 kl 18:00
Bygdegården Berggården i Fagerviken

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp arbetar för att hela  Hållnäs ska erbjudas en fast  bredbandsuppkoppling enligt de nationella bredbandsmålen.

Mötet 23/10 syftar till att ge relevant, oberoende information om vad bredband är och vilken
nytta du som företagare, fast-eller fritidsboende, vårdtagare, studerande eller
besökare kan ha av det.

Vårt mål är att du efter mötet ska känna till nyttan, kostnader  och
när i tiden du förväntas ha bredband installerat hos dig.

Bredbandssamordnare från Tierps kommun och Region Uppsala berättar om kommande
tjänster och möjligheter inom bl.a. vård och omsorg, arbete och studier
på distans m.m.

Sockenrådet samarbetar med två företag, vilka båda har en samsyn
och ett genuint intresse av att bygga bredband på Hållnäshalvön. Dessa är
Bluecom som jobbar med en luftburen bredbandsteknik och Tierp Fiber
Network som bygger och driver Tierps stadsnät via fiber.
Båda aktörerna kommer att medverka på mötet och förklara teknik, utbud
av tjänster, berätta om tidplaner m.m.
Förhoppningsvis hinner vi gå igenom projekteringen by för by.

Varmt välkomna!
Hållnäs Sockenråds styrelse och bredbandsgruppen
i samarbete med
Tierp Fiber Network och Bluecom

Foto: Håkan Karlsson

Uppdatering: Bredband i Hållnäs 190908

Har det hänt något i bredbandsfrågan under sommaren?

Vi kan med glädje meddela att det händer en hel del saker även om det inte syns utåt, alla gånger. Sedan våra senaste nyheter publicerades i början på juni så har flertalet möten och kontakter med leverantörer och myndigheter tagits. Vi börjar skönja ett ljus i bredbandstunneln och i dagarna hoppas vi på ännu ett besked, som vi hoppas och tror är ett stort kliv i rätt riktning.

Sedan vi offentliggjorde Sockenrådets rekommendation så har de båda aktörerna: TierpFiberNetwork (Lidén Data) och Bluecom jobbat hårt för att finna lösningar, för hela Hållnäshalvön.

Vi hoppas inom kort kunna presentera stora delar av deras upplägg som kan innebära att bredbandsutbyggnaden startar på allvar i bygden.

TierpFiber Network förbereder just nu ett utskick med erbjudanden och klargöranden för sträckan Sund-Fagerviken, Fagervikens tätort, Fagerviken-Edvalla samt Edvalla tätort.

Vår förhoppning är att även Bluecom ska kunna starta sin process med konkreta erbjudanden för Hållnäs inom kort.

Vi ska också nämna att IP Only nu förprojekterat sträckan Sund-Fagerviken samt vissa delar av Fagervikens tätort. IP Only håller informationsmöte nu på torsdag den 12/9 kl. 17,30 i berggården i Fagerviken. Alla boende efter sträckan ska ha fått en skriftlig inbjudan.

 

Edvalla 20190908

Lasse Larsson

Sammankallande i bredbandsgruppen för Hållnäs Sockenråd och dess framtidsprojekt.

E-post: info@hallnas.info

Foto: Maria L Hallengren

Sista chansen att svara på enkäten!

Glömde du att svara på Sockenrådets enkät i somras?

Ingen panik, gör det den här veckan.

Vill du helst göra det på papper, kan du passa på under marknaden lördag 31/8 vid Sockenrådets bord på hembygdsgården.

Passa samtidigt på att prata med oss om vad du tycker är viktigast i din bygd.

En vecka till står sedan Sockenrådets brevlåda på ICA Kastbergs.

Föredrar du att fylla i den digitalt, kan du följa de här länkarna:

Frågor om trygghetsboende i Hållnäs:

Vad brinner du för? Frågor till alla om nya och gamla idéer och initiativ:

Vad vill du ska hända i Hållnäs? Ge förslag till föreläsningar och temakvällar:

Flytta hit? Frågor till er som är fritidsboende:

Tänk på att bara svara på enkäten en gång – har du redan fyllt i pappersversionen, behöver du inte fylla i den digitala.

Tack för din medverkan!

Genom att svara på frågorna hjälper du oss att forma nästa fas av projekt Framtid Hållnäs, samt gör oss bättre rustade för vår dialog med Tierps kommun kring ett möjligt trygghetsboende i Hållnäs.

Har du frågor om enkäten är du välkommen att höra av dig till framtid@hallnas.info.

Vad händer med vägbelysningen i Hållnäs?

Uppdatering i frågan om vägbelysning i Tierps landsbygd (se nedan för tidigare inlägg):

HÅLLNÄS SOCKENRÅD VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

I slutet av september deltog Svenny Hellström från Sockenrådets styrelse vid allmänhetens frågestund i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde. Det gällde nedmontering av vägbelysningen på landsbygden. Ni kan läsa lite mer om bakgrunden nedan.

Frågan, som var riktad till Jenny Lundström (MP), ordförande i Utskottet för Samhällsbyggnad, finns här för er som är intresserade.

Här finns länk till webtv från frågestunden: https://www.tierp.se/tierp.se/kommun-och-inflytande/demokrati-och-insyn/moten-handlingar-och-protokoll/kommunfullmaktiges-moten.html

En summering av svaret vi fick, är i korthet:

– De drygt 6000 belysningsstolpar som finns i kommunen börjar uppnå sitt naturliga bäst-före-datum. Det är från och med nu väghållaren som ska stå för drift och underhåll av belysningen, inte kommunala skattemedel.

– 1500 stolpar finns på statliga vägar, dvs borde tas över av Trafikverket. Det pågår ett arbete på nationell nivå mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Trafikverket för att ta fram vilka kriterier som ska gälla för detta övertagande, klart nästa år. I Tierp ska nya riktlinjer också tas fram under höst/vinter.

– 1000 stolpar i kommunen finns på enskilda vägar. Det är upp till väghållaren (vägföreningen) att ta över driften om föreningen vill ha kvar belysningen. Kommunens ambition är att kunna ge föreningarna 3-6 månaders varsel inför att en nedmontering kan bli aktuell, så föreningen har tid att ta ställning till om den vill ta över drift. Externa aktörer, t ex Vattenfall, kan komplicera denna dialog.

– Äldre vägbelysning ger (enligt SKL och TV) inte nödvändigtvis bättre trafiksäkerhet på landsbygden, vad som verkligen gör skillnad är om gång- och cykeltrafikanter har reflexer eller allra helst reflexväst.

Sockenrådet fortsätter att bevaka frågan.
Vi föreslår att ni tar upp detta i era vägföreningar så snart som möjligt och riktar eventuella frågor och klagomål till medborgarservice på Tierps kommun.

En googlesökning på temat, ger många träffar och visar att detta händer sedan en tid tillbaka i hela landet. Det hanteras lite olika i olika kommuner. Har du tillfälle att gå på kvarvarande medborgardialoger för översiktsplanen – ta gärna upp belysningsfrågan!

Länk till SKL:

https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/driftunderhall/vagbelysning.13588.html#5.4bd6d99c15f0522e95f6c562

Om du har frågor om, eller vill engagera dig i lokalt utvecklingsarbete, är du välkommen att höra av dig till Hållnäs Sockenråds styrelse: info@hallnas.info.

 

Tidigare inlägg i sensommar 2019:
Flera har frågat och kommenterat till Sockenrådets styrelsemedlemmar om kommunens planer att ta bort delar av vägbelysningen i kommunens glesbygd.

Vi frågade under augusti chefen för samhällsbyggnadsenheten i Tierps kommun, Thomas Kihlström, vad som händer.

Här nedan delar vi den information vi fått från Kihlström i punktform, med lite reservation ifall vi missuppfattat något.

Har du själv varit i direkt kontakt med kommunen och har mer information att tillägga, uppdatera oss gärna på framtid@hallnas.info. Rikta frågor till Tierps kommun!

Bakgrund

 • Direktiven för hur vägbelysningen ska fungera är från 1989, nya direktiv tas fram nu av SKL och Trafikverket.
 • Läs mer om vad som händer på nationell nivå på SKLs hemsida här.
 • Den som äger vägen ta ansvar för dess eventuella belysning.
 • I Hållnäs ägs vägarna antingen av Trafikverket (Staten) eller av vägföreningar (alltså privata enskilda vägar).
 • Underhåll av enskilda vägar och dess belysning ska inte betalas av skattebetalare.
 • tierp.se finns en interaktiv karta, där du kan se olika vägars ägandestatus. Följ instruktionen på hemsidan hur du använder lagren. Där kan du även se var det finns vägbelysning.
 • Det har under de senaste 30 åren varit så att kommunen betalat för belysningen på TFs vägar och även vissa enskilda vägar och gårdsplaner i glesbygden, men detta kallas enligt Kihlström “otillåtet stadsbidrag” och därför ses direktiven över.

Vad händer?

 • Kommunens belysning kommer löpande att tas bort på enskilda vägar och gårdsplaner.
 • Intentionen är att väg- och samfällighetsföreningar ska erbjudas möjligheten att ta över belysningen i befintligt skick.
 • Det ska finnas exempel på föreningar som fått EU-bidrag för att finansiera egen belysning.
 • Ett informationspaket från kommunen till föreningar är på gång, antagligen färdigt efter nyår.
 • Det finns fall där Vattenfall gräver ned sina ledningar och helt tar bort stolpar med belysning, utan att vägföreningar erbjudits att ta över.
 • Kommunen vill att Trafikverket ska ta över underhåll för belysning på vägar TF äger. TF kräver dock att befintliga stolpnät de tar över har en livslängd på minst 15 år, vilket ofta inte är fallet. Att renovera stolparna så de möter TFs krav är mycket dyrt, kommunen vill inte betala.
 • Vad som kommer att hända med nuvarande belysning på statliga (TFs) vägar i Hållnäs, kommer att avgöras från fall till fall. 
 • Solceller för gatubelysning skulle vara relativ lätt att placera ut. Detta har testats i kommunen (vid en återvinningsanläggning eller liknande) för 5 år sedan, men fungerade inte tillräckligt bra. Det beslutades då att inte tillämpa solenergi för gatubelysning. Undertecknad har letat efter exempel i Sverige på solceller i större skala i vägbelysning, men inte hittat något – meddela gärna om ni har information.
 • Vidare beslut kommer, antagligen, att tas gällande vägbelysningen under okt-nov i Kommunfullmäktige.

Vad kan vi göra för att påverka situationen?

 • Berätta för våra politiker att belysningen är viktig för bygden. Kontakta politiker direkt, genom medborgarservice. Två av våra lokala politiker i fullmäktige är boende i Hållnäs, Åsa Sikberg (M) och Torgny Helgesson (S). Du hittar deras kontaktuppgifter genom tierp.se.
 • Ställ en fråga vid allmänhetens frågestund, alltid första halvtimmen vid kommunfullmäktiges sammanträden. Du måste föranmäla frågan via tierp.se. En representant från Hållnäs Sockenråds styrelse kommer högst troligt att vara med vid frågestunden vid nästa tillfälle, kl 18:00 17 sept. Välkommen att följa med! Hör av dig till framtid@hallnas.info om du vill hänga på.
 • Var med och visa att bygden värnar om sin överlevnad och framtida attraktivitet genom att delta i medborgardialogen för den nya översiktsplanen. 10 september i bygdegården Gröna Lund, kl 18:30.

Som sagt, detta är information som Sockenrådets styrelseordförande uppfattat den från Kihlström, med reservation för eventuella missuppfattningar. Vänd dig till kommunens medborgarservice om du vill klaga eller ställa frågor.

Om du har frågor om, eller vill engagera dig i lokalt utvecklingsarbete, är du välkommen att höra av dig till Hållnäs Sockenråds styrelse: info@hallnas.info.

 

Foto: Maria L Hallengren

Sockenrådet frågar och berättar!

I dagarna får alla fast- och fritidsboende i Hållnäs post från Sockenrådet och Vi Vill-gruppen.

Som vanligt hittar ni programmet för augustis superevenemang På Tur i Hållnäs och sommarens övriga händelser i brevlådan.

Där hittar ni även Sockenrådets nyhetsbrev – missa inte ny viktig info om bredbandsutbyggnaden! – och en enkät med frågor från oss.

Enkäten är en del av den kartläggning som pågår i projektet Framtid Hållnäs.

Svara gärna på frågorna som gäller dig i enkäten! Det betyder mycket för vårt utvecklingsarbete, att få hög svarsfrekvens. Viktigt är förstås att bara fylla i en enkät per person.

Ifyllda enkäter kan lämnas in på ICA Kastbergs eller församlingshemmet i Edvalla. På båda dessa ställen finns även fler tomma enkäter, ifall ni är flera personer i samma hushåll som vill svara. Det gäller kanske speciellt intresseundersökningen för ett trygghetsboende, där är det bra om makar kan svara var för sig. Frågorna på framsidan av enkäten kan flera personer svara på tillsammans.

Lämna gärna in era svar inom 4 veckor.

Tack på förhand!

/Projektledarna Framtid Hållnäs

 

 

Foto: Håkan Karlsson

Bredband i sikte!

Fiber- och radiolänkbaserad bredbandslösning till alla i sikte!

Efter flera månaders intensivt arbete, ser nu Sockenrådets bredbandsgrupp mycket positivt på möjligheten att vi snart har framme en realistisk plan för hur alla fastigheter i Hållnäs ska kunna erbjudas en bredbandslösning.

Denna lösning skulle göra att de nationella bredbandsmålen kan uppnås i Hållnäs inom rimlig tid och till rimliga kostnader.

I skrivande stund är inte alla detaljer klargjorda mellan de aktuella aktörerna, men bredbandsgruppen vågar sig ändå på att göra några försiktiga förslag till hållnäsborna. Var och en gör sedan förstås som den vill.

Nedanstående rekommendation bygger på de riktlinjer för bredbandsutbyggnad vi utvecklat och tillsammans med leverantörer förhandlat fram. Dessa riktlinjer som styrelsen för Sockenrådet beslutat om finns att läsa på hemsidan hallnas.info.

Dessa riktinjer innefattar bland annat att bredband som uppfyller de nationella målen ska erbjudas till alla hållnäsbor, inte enbart boende i tätbefolkade områden; målsättningen att utbyggnaden ska vara så gott som klar 2022; och att utbyggnaden ska styras av kostnadseffektivitet och pragmatiska lösningar. Det senare innebär att flera olika tekniska metoder används. Dvs. nergrävd fiber, upphängd fiber, samt ett nyttjande av radiolänkar från höga master, vilket blir aktuellt i många fall.

Vår rekommendation av leverantörer har mot bakgrund av detta blivit en kombination av Lidén Data AB (fiberansvar) och Bluecom (radiolänkansvar) som tillsammans motsvarar de teknologier, kompetenser och resurser en utbyggnad på Hållnäshalvön kommer att kräva.

Dessa aktörer filar på ett samarbetsavtal och har båda god kontakt med Sockenrådets bredbandsgrupp, som kommer att bistå dessa aktörer för att göra utbyggnaden så bra och snabb som möjligt.

 

Vår rekommendation till fastighetsägarna i Hållnäs:

 • Om ni blivit kontaktade med en intresseanmälan från Lidén Data, svara ”ja, skicka mer information”.
 • Blir ni kontaktade av Bluecom (tidigare Teracom) om en intresseanmälan för deras radiolänklösning, anmäl intresse snarast, så de få ett bra underlag. Får vi tillräckligt med intresseanmälningar för radiolänk, är vår förhoppning att bredband i snabb hastighet kan vara verklighet inom några månader i vissa delar av Hållnäs.
 • Se över era eventuella beställningar hos IP Only. I nuläget föreslår vi att ni inte förnyar något avtal med IP Only. Är ni i behov av rådgiving kring era gamla beställningar av fiber rekommenderar vi att kontakta konsumentvägledare John Lundin på Tierps kommun. Antingen via mejl på konsument@tierp.se eller på 0293-21 81 44 (vardagar 10-12, 13-15)

 

Varför ska vi investera i hållbara bredbandslösningar?

Det finns många bra skäl till att investera i stabilt bredband, läs mer på på www.hallnas.info –  där finns flera dokument som beskriver motiv och behov—läs gärna dem om ni är osäkra på nyttan av bredband!

Här kommer några exempel:  

 • Bredband även på landsbygd är en demokratifråga och en förutsättning för inflyttning, företagsutveckling och nyetableringar. Det ger  även större trygghet för de äldre, i det egna hemmet, om man väljer att bo kvar så länge som möjligt.
 • Allt mer av samhällstjänster, E-hälsa, bankärenden och framför allt omsorgen kräver bredband och i takt med utvecklingen krävs allt högre kapacitet.
 • Investeringskostnaden ger med stor säkerhet en betydande värdehöjning I fastigheten. Installation på egen fastighet kan vara skattereducerande (ROT), Värt att veta är också att efter avslutat installation så finns inga tvingande fasta kostnader
 • De gamla fasta  telefonnäten är snart ett minne blott och bredband kan med fördel ersätta den fasta och mobila telefonin på hemma plan. Ex. med telefoni via bredbandet undgår man helt fasta kostander och erhåller en låg samtalstaxa.
 • Det mobila bredbandet som används  av många idag (4G) fungerar ofta väl men har sina begränsningar I fråga om täckning, stabilitet och kapacitet när många är uppkopplade samtidigt. Nästa generation: 5 G kommer knappast att vara tillgänglig på glesbygd, än på många år (decennier) Enl. bl.a. Post-och telestyrelsen.
 • Så desto viktigare är det att vi här och nu lyckas intressera alla Er Hållnäsbor för att investera i det förslag som nu utvecklats av Sockenrådets bredbandsgrupp.
 • Som en kort sammanfattning på alla goda motiv för att nu se till att få bredband till alla fastigheter i Hållnäs, kan sägas att tillvaron för såväl barn, yrkesverksamma och pensionärer kommer bli mycket bättre med en bredbandsutbyggnad som uppfyller de nationella kraven, än utan. Det är helt enkelt en grundförutsättning för en ljus framtid för Hållnäshalvön på samma sätt som elektriciteten var det för hundra år sedan.

 

 

Den här gången är det på riktigt!

Hållnäsbor—ta nu chansen och bidra till en ljusare framtid för vår vackra halvö och anmäl ditt intresse för denna bredbandsutbyggnad. Ju fler som anmäler sitt intresse, desto snabbare kan vi realisera projektet. Ju fler vi blir, desto troligare att vi kan hålla kostnaderna nere.

Med varma bredbandshälsningar—Styrelsen Hållnäs Sockenråd och Bredbandsgruppen

Illustration_Margareta_Nordqvist

Så här röstade Hållnäs!

Nyfiken på valresultatet i EU-valet där du bor?

Här är en länk till valmyndighetens regionala och lokala resultat. Hållnäs hade ett högt valdeltagande på 57,81%. Det är en ökning på över 10% sedan förra EU-valet.

https://data.val.se/val/ep2019/slutresultat/E/valdistrikt/03/60/0918/index.html