Foto: Håkan Karlsson

Uppdatering: Bredband i Hållnäs 190908

Har det hänt något i bredbandsfrågan under sommaren?

Vi kan med glädje meddela att det händer en hel del saker även om det inte syns utåt, alla gånger. Sedan våra senaste nyheter publicerades i början på juni så har flertalet möten och kontakter med leverantörer och myndigheter tagits. Vi börjar skönja ett ljus i bredbandstunneln och i dagarna hoppas vi på ännu ett besked, som vi hoppas och tror är ett stort kliv i rätt riktning.

Sedan vi offentliggjorde Sockenrådets rekommendation så har de båda aktörerna: TierpFiberNetwork (Lidén Data) och Bluecom jobbat hårt för att finna lösningar, för hela Hållnäshalvön.

Vi hoppas inom kort kunna presentera stora delar av deras upplägg som kan innebära att bredbandsutbyggnaden startar på allvar i bygden.

TierpFiber Network förbereder just nu ett utskick med erbjudanden och klargöranden för sträckan Sund-Fagerviken, Fagervikens tätort, Fagerviken-Edvalla samt Edvalla tätort.

Vår förhoppning är att även Bluecom ska kunna starta sin process med konkreta erbjudanden för Hållnäs inom kort.

Vi ska också nämna att IP Only nu förprojekterat sträckan Sund-Fagerviken samt vissa delar av Fagervikens tätort. IP Only håller informationsmöte nu på torsdag den 12/9 kl. 17,30 i berggården i Fagerviken. Alla boende efter sträckan ska ha fått en skriftlig inbjudan.

 

Edvalla 20190908

Lasse Larsson

Sammankallande i bredbandsgruppen för Hållnäs Sockenråd och dess framtidsprojekt.

E-post: info@hallnas.info

Foto: Maria L Hallengren

Sista chansen att svara på enkäten!

Glömde du att svara på Sockenrådets enkät i somras?

Ingen panik, gör det den här veckan.

Vill du helst göra det på papper, kan du passa på under marknaden lördag 31/8 vid Sockenrådets bord på hembygdsgården.

Passa samtidigt på att prata med oss om vad du tycker är viktigast i din bygd.

En vecka till står sedan Sockenrådets brevlåda på ICA Kastbergs.

Föredrar du att fylla i den digitalt, kan du följa de här länkarna:

Frågor om trygghetsboende i Hållnäs:

Vad brinner du för? Frågor till alla om nya och gamla idéer och initiativ:

Vad vill du ska hända i Hållnäs? Ge förslag till föreläsningar och temakvällar:

Flytta hit? Frågor till er som är fritidsboende:

Tänk på att bara svara på enkäten en gång – har du redan fyllt i pappersversionen, behöver du inte fylla i den digitala.

Tack för din medverkan!

Genom att svara på frågorna hjälper du oss att forma nästa fas av projekt Framtid Hållnäs, samt gör oss bättre rustade för vår dialog med Tierps kommun kring ett möjligt trygghetsboende i Hållnäs.

Har du frågor om enkäten är du välkommen att höra av dig till framtid@hallnas.info.

Vad händer med vägbelysningen i Hållnäs?

Flera har frågat och kommenterat till Sockenrådets styrelsemedlemmar om kommunens planer att ta bort delar av vägbelysningen i kommunens glesbygd.

Vi frågade under augusti chefen för samhällsbyggnadsenheten i Tierps kommun, Thomas Kihlström, vad som händer.

Här nedan delar vi den information vi fått från Kihlström i punktform, med lite reservation ifall vi missuppfattat något.

Har du själv varit i direkt kontakt med kommunen och har mer information att tillägga, uppdatera oss gärna på framtid@hallnas.info. Rikta frågor till Tierps kommun!

Bakgrund

 • Direktiven för hur vägbelysningen ska fungera är från 1989, nya direktiv tas fram nu.
 • Den som äger vägen ta ansvar för dess eventuella belysning.
 • I Hållnäs ägs vägarna antingen av Trafikverket (Staten) eller av vägföreningar (alltså privata enskilda vägar).
 • Underhåll av enskilda vägar och dess belysning ska inte betalas av skattebetalare.
 • tierp.se finns en interaktiv karta, där du kan se olika vägars ägandestatus. Följ instruktionen på hemsidan hur du använder lagren. Där kan du även se var det finns vägbelysning.
 • Det har under de senaste 30 åren varit så att kommunen betalat för belysningen på TFs vägar och även vissa enskilda vägar och gårdsplaner i glesbygden, men detta kallas enligt Kihlström ”otillåtet stadsbidrag” och därför ses direktiven över.

Vad händer?

 • Kommunens belysning kommer löpande att tas bort på enskilda vägar och gårdsplaner.
 • Intentionen är att väg- och samfällighetsföreningar ska erbjudas möjligheten att ta över belysningen i befintligt skick.
 • Det ska finnas exempel på föreningar som fått EU-bidrag för att finansiera egen belysning.
 • Ett informationspaket från kommunen till föreningar är på gång, antagligen färdigt efter nyår.
 • Det finns fall där Vattenfall gräver ned sina ledningar och helt tar bort stolpar med belysning, utan att vägföreningar erbjudits att ta över.
 • Kommunen vill att Trafikverket ska ta över underhåll för belysning på vägar TF äger. TF kräver dock att befintliga stolpnät de tar över har en livslängd på minst 15 år, vilket ofta inte är fallet. Att renovera stolparna så de möter TFs krav är mycket dyrt, kommunen vill inte betala.
 • Vad som kommer att hända med nuvarande belysning på statliga (TFs) vägar i Hållnäs, kommer att avgöras från fall till fall. 
 • Solceller för gatubelysning skulle vara relativ lätt att placera ut. Detta har testats i kommunen (vid en återvinningsanläggning eller liknande) för 5 år sedan, men fungerade inte tillräckligt bra. Det beslutades då att inte tillämpa solenergi för gatubelysning. Undertecknad har letat efter exempel i Sverige på solceller i större skala i vägbelysning, men inte hittat något – meddela gärna om ni har information.
 • Vidare beslut kommer, antagligen, att tas gällande vägbelysningen under okt-nov i Kommunfullmäktige.

Vad kan vi göra för att påverka situationen?

 • Berätta för våra politiker att belysningen är viktig för bygden. Kontakta politiker direkt, genom medborgarservice. Två av våra lokala politiker i fullmäktige är boende i Hållnäs, Åsa Sikberg (M) och Torgny Helgesson (S). Du hittar deras kontaktuppgifter genom tierp.se.
 • Ställ en fråga vid allmänhetens frågestund, alltid första halvtimmen vid kommunfullmäktiges sammanträden. Du måste föranmäla frågan via tierp.se. En representant från Hållnäs Sockenråds styrelse kommer högst troligt att vara med vid frågestunden vid nästa tillfälle, kl 18:00 17 sept. Välkommen att följa med! Hör av dig till framtid@hallnas.info om du vill hänga på.
 • Var med och visa att bygden värnar om sin överlevnad och framtida attraktivitet genom att delta i medborgardialogen för den nya översiktsplanen. 10 september i bygdegården Gröna Lund, kl 18:30.

Som sagt, detta är information som Sockenrådets styrelseordförande uppfattat den från Kihlström, med reservation för eventuella missuppfattningar. Vänd dig till kommunens medborgarservice om du vill klaga eller ställa frågor.

Om du har frågor om, eller vill engagera dig i lokalt utvecklingsarbete, är du välkommen att höra av dig till Hållnäs Sockenråds styrelse: info@hallnas.info.

 

Foto: Maria L Hallengren

Sockenrådet frågar och berättar!

I dagarna får alla fast- och fritidsboende i Hållnäs post från Sockenrådet och Vi Vill-gruppen.

Som vanligt hittar ni programmet för augustis superevenemang På Tur i Hållnäs och sommarens övriga händelser i brevlådan.

Där hittar ni även Sockenrådets nyhetsbrev – missa inte ny viktig info om bredbandsutbyggnaden! – och en enkät med frågor från oss.

Enkäten är en del av den kartläggning som pågår i projektet Framtid Hållnäs.

Svara gärna på frågorna som gäller dig i enkäten! Det betyder mycket för vårt utvecklingsarbete, att få hög svarsfrekvens. Viktigt är förstås att bara fylla i en enkät per person.

Ifyllda enkäter kan lämnas in på ICA Kastbergs eller församlingshemmet i Edvalla. På båda dessa ställen finns även fler tomma enkäter, ifall ni är flera personer i samma hushåll som vill svara. Det gäller kanske speciellt intresseundersökningen för ett trygghetsboende, där är det bra om makar kan svara var för sig. Frågorna på framsidan av enkäten kan flera personer svara på tillsammans.

Lämna gärna in era svar inom 4 veckor.

Tack på förhand!

/Projektledarna Framtid Hållnäs

 

 

Foto: Håkan Karlsson

Bredband i sikte!

Fiber- och radiolänkbaserad bredbandslösning till alla i sikte!

Efter flera månaders intensivt arbete, ser nu Sockenrådets bredbandsgrupp mycket positivt på möjligheten att vi snart har framme en realistisk plan för hur alla fastigheter i Hållnäs ska kunna erbjudas en bredbandslösning.

Denna lösning skulle göra att de nationella bredbandsmålen kan uppnås i Hållnäs inom rimlig tid och till rimliga kostnader.

I skrivande stund är inte alla detaljer klargjorda mellan de aktuella aktörerna, men bredbandsgruppen vågar sig ändå på att göra några försiktiga förslag till hållnäsborna. Var och en gör sedan förstås som den vill.

Nedanstående rekommendation bygger på de riktlinjer för bredbandsutbyggnad vi utvecklat och tillsammans med leverantörer förhandlat fram. Dessa riktlinjer som styrelsen för Sockenrådet beslutat om finns att läsa på hemsidan hallnas.info.

Dessa riktinjer innefattar bland annat att bredband som uppfyller de nationella målen ska erbjudas till alla hållnäsbor, inte enbart boende i tätbefolkade områden; målsättningen att utbyggnaden ska vara så gott som klar 2022; och att utbyggnaden ska styras av kostnadseffektivitet och pragmatiska lösningar. Det senare innebär att flera olika tekniska metoder används. Dvs. nergrävd fiber, upphängd fiber, samt ett nyttjande av radiolänkar från höga master, vilket blir aktuellt i många fall.

Vår rekommendation av leverantörer har mot bakgrund av detta blivit en kombination av Lidén Data AB (fiberansvar) och Bluecom (radiolänkansvar) som tillsammans motsvarar de teknologier, kompetenser och resurser en utbyggnad på Hållnäshalvön kommer att kräva.

Dessa aktörer filar på ett samarbetsavtal och har båda god kontakt med Sockenrådets bredbandsgrupp, som kommer att bistå dessa aktörer för att göra utbyggnaden så bra och snabb som möjligt.

 

Vår rekommendation till fastighetsägarna i Hållnäs:

 • Om ni blivit kontaktade med en intresseanmälan från Lidén Data, svara ”ja, skicka mer information”.
 • Blir ni kontaktade av Bluecom (tidigare Teracom) om en intresseanmälan för deras radiolänklösning, anmäl intresse snarast, så de få ett bra underlag. Får vi tillräckligt med intresseanmälningar för radiolänk, är vår förhoppning att bredband i snabb hastighet kan vara verklighet inom några månader i vissa delar av Hållnäs.
 • Se över era eventuella beställningar hos IP Only. I nuläget föreslår vi att ni inte förnyar något avtal med IP Only. Är ni i behov av rådgiving kring era gamla beställningar av fiber rekommenderar vi att kontakta konsumentvägledare John Lundin på Tierps kommun. Antingen via mejl på konsument@tierp.se eller på 0293-21 81 44 (vardagar 10-12, 13-15)

 

Varför ska vi investera i hållbara bredbandslösningar?

Det finns många bra skäl till att investera i stabilt bredband, läs mer på på www.hallnas.info –  där finns flera dokument som beskriver motiv och behov—läs gärna dem om ni är osäkra på nyttan av bredband!

Här kommer några exempel:  

 • Bredband även på landsbygd är en demokratifråga och en förutsättning för inflyttning, företagsutveckling och nyetableringar. Det ger  även större trygghet för de äldre, i det egna hemmet, om man väljer att bo kvar så länge som möjligt.
 • Allt mer av samhällstjänster, E-hälsa, bankärenden och framför allt omsorgen kräver bredband och i takt med utvecklingen krävs allt högre kapacitet.
 • Investeringskostnaden ger med stor säkerhet en betydande värdehöjning I fastigheten. Installation på egen fastighet kan vara skattereducerande (ROT), Värt att veta är också att efter avslutat installation så finns inga tvingande fasta kostnader
 • De gamla fasta  telefonnäten är snart ett minne blott och bredband kan med fördel ersätta den fasta och mobila telefonin på hemma plan. Ex. med telefoni via bredbandet undgår man helt fasta kostander och erhåller en låg samtalstaxa.
 • Det mobila bredbandet som används  av många idag (4G) fungerar ofta väl men har sina begränsningar I fråga om täckning, stabilitet och kapacitet när många är uppkopplade samtidigt. Nästa generation: 5 G kommer knappast att vara tillgänglig på glesbygd, än på många år (decennier) Enl. bl.a. Post-och telestyrelsen.
 • Så desto viktigare är det att vi här och nu lyckas intressera alla Er Hållnäsbor för att investera i det förslag som nu utvecklats av Sockenrådets bredbandsgrupp.
 • Som en kort sammanfattning på alla goda motiv för att nu se till att få bredband till alla fastigheter i Hållnäs, kan sägas att tillvaron för såväl barn, yrkesverksamma och pensionärer kommer bli mycket bättre med en bredbandsutbyggnad som uppfyller de nationella kraven, än utan. Det är helt enkelt en grundförutsättning för en ljus framtid för Hållnäshalvön på samma sätt som elektriciteten var det för hundra år sedan.

 

 

Den här gången är det på riktigt!

Hållnäsbor—ta nu chansen och bidra till en ljusare framtid för vår vackra halvö och anmäl ditt intresse för denna bredbandsutbyggnad. Ju fler som anmäler sitt intresse, desto snabbare kan vi realisera projektet. Ju fler vi blir, desto troligare att vi kan hålla kostnaderna nere.

Med varma bredbandshälsningar—Styrelsen Hållnäs Sockenråd och Bredbandsgruppen

Illustration_Margareta_Nordqvist

Så här röstade Hållnäs!

Nyfiken på valresultatet i EU-valet där du bor?

Här är en länk till valmyndighetens regionala och lokala resultat. Hållnäs hade ett högt valdeltagande på 57,81%. Det är en ökning på över 10% sedan förra EU-valet.

https://data.val.se/val/ep2019/slutresultat/E/valdistrikt/03/60/0918/index.html

 

 

Illustration_Margareta_Nordqvist

Dags för lite statistik om Hållnäsarna!

Lokalekonomisk analys för Hållnäs är igång!

I söndags 28 april, träffades 19 personer på församlingshemmet i Edvalla för att vara med från början av vår lokalekonomiska analys (LEA) för Hållnäs, vilket också var den första sammankomsten för projekt Framtid Hållnäs.

Så vad är en sån  där LEA, nu igen?

Ett grupparbete, kan vi kalla det! En serie träffar, där vi under processledning av Isabelle Axelsson från Utveckla Örbyhus Tobo Vendel (och utbildad i att leda LEA-processer) analyserar statistikunderlag och skapar en lokal utvecklingsplan.

 1. Färsk statistik från SCB i kombination med gruppens lokalkännedom ger en bild av invånare, aktörer och aktiviteter i Hållnäs.
 2. LEAn visar lokala resurser som kan nyttjas och vilka varor och tjänster som kan produceras för lokal konsumtion (vilka “läckande hål” finns?).
 3. LEA blir en grund för beslut och språngbräda för idéer.
 4. Ideér kan stärka och utveckla den lokala ekonomin = Skapa nya jobb, företag eller verksamheter
 5. LEA + idéer/ambitioner kan bli en lokal handlingsplan för områdets hållbara utveckling! = Lokal utvecklingsplan

Den lokala utvecklingsplanen blir en del av projektet Framtid Hållnäs, men ska hålla längre än bara en projektperiod.

Här är ett exempel på hur en LEA-rapport kan se ut – den här är från Gunnarsbyn (Bodens kommun).

Mötet var givande på många sätt – vi pratade statistik (förstås), ifrågasatte en hel del, pratade om vad vi värdesätter, visionerade kring Hållnäs år 2030 samt berättade om olika sätt att delta i projektet Framtid Hållnäs. Här finns anteckningar från vårt samtal i smågrupper.

Vad som stod klart, är att vi från projektets sida vill komplettera statistikpaketet med mer information från lokala företag och föreningar.

Vi projektledare kommer inom kort att gå ut med mer information om nästa steg i LEA för Hållnäs.

Under tiden, här är det färska statistikpaketet från SCB om Hållnäs – håll till godo!

(Om ni undrar exakt vilket område statistiken gäller, är det det gamla Hållnäs Socken. Projektet Framtid Hållnäs har mer generösa geografiska gränser, men för SCBs skull behövde vi avskärma området. I slutet av dokumentet finns definitioner från SCB.)

Mvh, Åsa och Linda, Framtid Hållnäs

Ta gärna kontakt med oss projektledare, via framtid@hallnas.info eller på 0704 68 46 07.

 

 

Foto: Håkan Karlsson

Projekt Framtid Hållnäs är här!

Nu har Framtid Hållnäs fått bifall från både Leader Nedre Dalälven och Jordbruksverket!

Framtid Hållnäs är ett brett, treårigt utvecklingsprojekt med syfte att skapa förutsättningar för en hållbar framtid för Hållnäshalvön med omnejd.

Var med och utveckla vår landsbygd!

Läs mer om projektet och hur du kan delta här: Framtid_Hallnas_hemsida_LEA

Välkommen till projektets första aktivitet 28 april kl 11, på församlingshemmet i Edvalla.

Vill du vara med i projektets mejlinglista, eller har du frågor? Skriv en rad till framtid@hallnas.info!

 

Nytt på bredbandsfronten!

Uppdatering från Bredbandsgruppen

Hållnäs 190401

 

Bredbandsgruppen – bakgrund och syfte

I syfte att skapa grundläggande förutsättningar för en gynnsam framtid och positiva utvecklingsmöjligheter för hela Hållnäs, har föreningen Sockenrådet tagit initiativ till att bilda en bredbandsgrupp. Målet för gruppen är att verka för att Hållnäshalvön och alla dess invånare, såväl permanentboende som fritidsboende, ska nå de nationella bredbandsmålen (att 95 % av alla hushåll 2020 ska ha tillgång till minst 100-100 Mbit/sek) inom en inte alltför avlägsen framtid.

 

Att även Hållnäs når de nationella bredbandsmålen kommer är viktigt. Dels för att äldre invånare på ett smidigt och säkert sätt, med hjälp av digitalisering av vården, kan bo kvar hemma. Samtidigt skapas nödvändiga förutsättningar för att yngre människor och företag ska flytta till, jobba och verka i Hållnäs med hjälp av bl.a. ett stabilt och kraftfullt bredband.

 

Vad har hänt den senaste tiden?

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp har under de senaste veckorna genomfört ett antal möten med tänkbara leverantörer av bredbandstjänster .

I samtliga fall har det varit möten som syftar till att se om Hållnäs Sockenråd med sin lokalkännedom och sitt engagemang kan medverka till att en, eller flera leverantörer  i samverkan, kan föra utvecklingen framåt.

 

Det ska även nämnas att vi inför och under mötena har haft god hjälp av Region Uppsalas bredbandskoordinator Lovisa Neikter och kommunens bredbandssamordnare Jan Palm.

 

Sedan vi fick beskedet tidigare i mars av Telia/Zitius, att de inte har för avsikt att bygga egna nät för bredband i Hållnäs så har arbetet gått in i en ny fas.

Vi hade i och för sig redan innan Telias besked, planerat för möten med ett antal andra tänkbara leverantörer: IP-Only, Lidén data och Bluecom men dessa möten får nu en liten annan inriktning.

Vi försöker nedan berätta på ett kortfattat vis vad som kom ut av dessa möten.

 

Möte med Lidén Data 190319

VD Mikael Lidén berättade om företagets historia och vad företaget kan erbjuda i fråga om varor och tjänster som svarar mot de nationella – och kommunala bredbandsmålen. De bygger och driftar fibernät över stora delar av Uppland samt delar av Västmanland men har även viss verksamhet i Gävle. De är också den enda aktör som hittills byggt fiber i Hållnäs, på senare tid.

 

Lidén informerade om komplexiteten att bygga fibernät i glesbygd och visade på ett antal parametrar som tar tid. Ex. tillstånd från Trafikverket, enskilda markägare, vägföreningar, fornfynd. Vi ska räkna med minst en “tjälfri” säsong från grönt ljus med tillstånd tills (del)projektet är i hamn.

Att få ihop ekonomin med att bygga nät i glesbygd är självklart en utmaning i sig.

 

Ett fiberprojekt består i huvudsak av tre huvuddelar:

 1. Finns tillräckligt kundunderlag/beställare?
 2. Samtliga tillstånd och avtal (mark, bef. Infrastruktur m.m.)
 3. Schaktningsarbete och fiberinstallation.

Lidén Datas planer i närtid:

 • 2019 kan sträckan Sund- Hjälmunge komma att anslutas, utefter stamsträckan och i “förtätade” områden. Lidén Data skickar snarast möjligt ut erbjudande till hushåll och företag i området.
 • 2020 kommer sträckan Hjälmunge-Klungsten att byggas. Här finns chansen att ansluta enskilda hushåll utefter sträckan om alla tillstånd och avtal är färdiga.

Förutsättningar för att Lidén data ska kunna “fibrera” större delen av Hållnäs, inom några år, anses som mycket goda förutsatt att ett lokalt förarbete utförs i fråga om avtal, tillstånd och kontakt med myndigheter och lokala entreprenörer.

 

Möte med IP Only 190325

IP Only har, som vi alla vet, ett stort antal beställningar av fiberleverans, utspridda över större delen av Hållnäshalvön. Mats Olofsson, affärsutvecklare på IP Only, berättade bakgrunden till de problem som IP Only haft och som gjort att många projekt är kraftigt försenade jämfört med de planer som angavs vid exempelvis IP Onlys säljmöten  i Hållnäs senvintern 2017.

Vi kan konstatera att två år förflutit sedan dess och än synes ingen reell planering för området Hållnäshalvön.

 

Mats beskrev att  problemen har identifierats och att man nu jobbar med ny organisation och att man i och med det har kommit ”ganska långt” på många områden i riket. Inom området Hållnäshalvön så har ny byggledare utsetts och även på andra nivåer i organisationen så är det nya namn. Tyvärr kunde ingen av dessa vara med på dagens möte.

 

IP Only vill generellt och så långt som möjligt gräva ner sitt fibernät och där det finns möjlighet att hyra in sig/köpa kanalisation så utreds oftast den möjligheten framför att gräva egen kabelgrav.

 

Vad gör IP Only nu? Mats O. tar med sig en ny kartbild över området som Sockenrådet jobbar för.  IP Only förväntas inkomma med en preliminär tids- och utförandeplan inom kort (före Påsk 2019).

 

Summering kring IP Only: För att Sockenrådet ska kunna råda sina medlemmar om ett koncept där IP Only är huvudleverantör och som ser rimligt ut, måste det mellan parterna finnas en samsyn om lösningar och tidsplan, att insyn i projektens framskridande möjliggörs och att den enskilda beställaren äger full möjlighet och utan kostnader häva sina beställningar i händelse av att IP Only av någon anledning misslyckas med sin framdrift.

 

Möte med Bluecom 190326

Bluecoms koncept med produkten Air2fiber som huvudlösning presenterades. Bluecom berättade även om samhörigheten med Teracom , det statligt ägda företaget som driver marknätet för radio och TV i Sverige och som en gång utvecklat produkten Air2fiber.

De berättade att intresset har ökat markant för produkten allt eftersom tiden rinner ut för bredbandsmålen. (Att 95 % av alla hushåll år 2020 ska ha tillgång till minst 100-100 Mbit/sek)

Bluecom genomför gärna ett pilotprojekt i någon del av Hållnäs.

 

Lite grunduppgifter i konceptet Air2 fiber:

Bygger på radiolänkteknik vilket garanterar beställd kapacitet och ska ej jämföras med mobilt bredband. Erbjudandet motsvarar de nationella bredbandsmålet för år 2020 dvs.100-100 Mbit/sek. och har snabba svarstider, tekniken förbereds för kapacitet på 1 Gigabit/sek.  Relativt okänslig för väder och vind.

Ingen grävning nödvändig vilket underlättar installationen i alla led och kan installeras året om.

3 kilometers räckvidd från sändare, som normalt placeras på höjd i ex. bef. master, torn eller andra högre byggnader. Fri sikt sändare-mottagare erfordras .

Inom ett område med 3 km. radie bör det finnas 30-35 st. anslutna abonnenter för att göra lösningen ekonomiskt rimlig.

 

Normalpris för den bredbandsaccess som erbjuds är för närvarande 349 kr/månad. Läs mer om konceptet på: https://www.bluecom.se/tjanster/air2fibre/

 

Vad ska hända nu?

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp gör snarast ett besök på ett område i Järbo, Sandvikens kommun, för att se och höra om deras erfarenheter av Bluecom som bredbandsleverantör.

Sockenrådet tar fram förslag på område som kan vara lämpliga att anlägga som pilotområde. Adresser med koordinater och ca. 30 möjliga anslutna mottagare i en radie på 3 km. erfordras.

Då alla handlingar och ev. tillstånd och infrastruktur är på plats  så kan det röra sig om ett fåtal månader innan området kan vara driftsatt.

 

Slår det ev. pilotprojektet väl ut och affärsmodellen, utbud osv. verkar vara gångbart så kan dessa system med kombinationer av nedgrävd- och lufthängd fiber göra att även Hållnäshalvön kan vara en god bit på väg mot de nationella bredbandsmålen i slutet av år 2020!

 

Övrigt:

Sockenrådet samtalar med de markägare som ev. blir erbjudna att överta Telias nedlagda telestationer så att dessa kan finnas kvar och ev. brukas som teknikbod för framtida fibernät.

De kommunägda master som finns i Edvalla och Fagerviken, diskuteras om de kan flyttas och om det kan bli en dellösning på vissa områden.

 

Vi har även gått igenom att det finns väl utbyggda stolpnät, el och tele, som möjligen kan vara möjliga att bruka där grävning är svårt och därmed ett dyrt alternativ.

Inom vissa områden och vissa sträckor finna nedgrävd kanalisation som möjligen kan göras tillgänglig för stam- eller spridningsnät för fiber.

 

Kontakt med väg- och samfällighetsföreningar

Bredbandsgruppen arbetar även med att ta fram uppdaterade kontaktuppgifter tills samtliga väg- och samfällighetsföreningar i Hållnäs, i syfte att tidigt starta samtal i föreningarna kring markavtal mm för fiberutbyggnad. Detta är omfattande, eftersom uppgifter som lämnats ut från Lantmäteriet ibland är 10 år gamla. Har er förening inte redan blivit kontaktad av oss, uppskattar vi om föreningens ordförande hör av sig till bredband@hallnas.info med uppdaterade kontaktuppgifter.

 

20190330

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp.

Ni når oss på e-post: bredband@hallnas.info

Foto: Maria L Hallengren

Vill du ha hjälp att utveckla din verksamhet? Var med i projektet Academy Adventure Leader!

Vill du ha hjälp att utveckla ditt företag, din förening eller din verksamhet?

Vill du inspirera framtidens landsbygdsföretagare?

Du kanske vill bredda verksamheten? Nyttja nya lokaler? Locka en ny målgrupp? Planera ett event? Lösa ett praktiskt problem? Effektivisera arbetet?

Projektet Academy Adventure Leader erbjuder verksamhetsutveckling utförd av drivna unga vuxna med olika bakgrund, blandade erfarenheter och nya perspektiv.

En grupp deltagare besöker ert företag eller förening, lyssnar på en presentation av er verksamhet och era förutsättningar för att sedan arbeta med en frågeställning som är aktuell för just er organisation.

Nu söker vi företag, föreningar och organisationer att besöka.

Läs mer här:

Academy Adventure Leader – information till företag, föreningar och organisationer

Kontakt:

Sofia Carlfjord
Leader Nedre Dalälven 3 w  Kölnavägen 25  w  SE-810 21 GYSINGE
Å +46 72-565 7579
sofia@nedredalalven.se w www.leadernedredalalven.se