Fiberutbyggnad i Hållnäs får 29 miljoner från Post- och Telestyrelsen

Efter relativt lång tids stiltje på fiberfronten i vår bygd, har Post- och Telestyrelsen (PTS) beviljat IP Only ekonomiskt stöd för 7 fiberprojekt i Tierps kommun, alla på Hållnäshalvön.

Det här är välkomna och mycket goda nyheter, förstås!

Information kommer att komma ut på Tierps kommuns hemsida, och mark- och fastighetsägare kommer att bjudas in till informationsmöten i bygden. Boende på sträckan Fagerviken – Edvalla, samt existerande kunder med beställning i alla sju projekten, ska ha fått utskick i brevlådan redan.

Kontakta i första hand IP Only, eller kommunens bredbandssamordnare Jan Palm med frågor om fiberutbyggnaden.

Hållnäs Sockenråd delar bekräftad information med boende.

Tills vidare har vi fått följande information från IP Onlys nye kommunansvarige Jonas Axskär.

 

Ip-Only har blivit beviljade stöd från PTS för 7st fiberprojekt på Hållnäs halvön, vilket är jätteroligt och ger oss möjligheten att äntligen kunna bygga klart de projekten efter en alldeles för lång väntan.

Arbetet med bredbandstödet har varit en ganska lång process för oss som har pågått under hela 2021, det går att läsa mer kring detta på Bredbandsstöd | PTS. Men kort fakta är att alla tilldelade medel betalas ut nu i December och alla projekten ska vara slutredovisade i slutet utav 2024.

 

De första utav dessa sju projekt är redan byggbeslutat och vi räknar med att arbetet kommer igång nu under Nov-Dec, det är projektet som sträcker sig mellan Fagerviken och Edvalla. Inte det största projektet men det är väldigt viktigt eftersom detta projektet levererar signal ut till alla övriga projekt på Hållnäs halvön.

 

Att vi har blivit beviljade stöd är självklart jätteroligt och en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga dessa fiberprojekt. Men vi vill påpeka att stödpengarna bara är en liten del utav den totala investeringen som krävs för att bygga ut fibernätet. Det krävs också att vi har kunder i projekten som är intresserade utav en fiberanslutning och gör en beställning. Det vore jättetråkigt om vi blir tvungna att lämna tillbaka stödpengarna nu när det äntligen finns möjlighet för oss att bygga ut fibernätet.

Vi kommer anordna infomöten på plats så fort vi har kommit lite längre med första projektet.

 

Jonas Axskär, IP Only

jonas.axenskar@ip-only.se

 

Förklaring till bilden: Kartan i bilden visar olika fiberprojekt på Hållnäshalvön. De gröna är beviljade medel från PTS, de gula har inte blivit beviljade medel (det kan sökas nästa år).

Gröna områden = stöd från PTS finns. Gula områden = fick inte stöd denna omgång.