Den lokala ekonomin – grunden för en välmående bygd

Vi är många som vill att Hållnäs ska fortsätta att leva och utvecklas. Lokalekonomisk analys (LEA) är ett kartläggande verktyg som visar på de medvetna val lokalbefolkningen kan göra, för att skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt.

En LEA är en faktabaserad analys, en objektiv bild av läget som lägger grunden för vilka insatser som kan göras för en framtida utveckling av bygden.

Som underlag för analysen har vi avgränsat ett område som motsvarar den tidigare Hållnäs socken. Skärplinge är en viktig plats för lokalekonomin i vår östliga del av Tierps kommun, men är inte med i den här analysen. Arbetet utfördes 2019-20.

Vi vill med vår LEA:

  • Visa på vad det finns för resurser och behov.
  • Titta närmare på vilka inkomster vi har och hur vi konsumerar.
  • Skapa en språngbräda för en lokal plan för hållbar utveckling av Hållnäs, bygga framtidstro och nytänkande i vår bygd.

Vår LEA är del av projekt Framtid Hållnäs (2019-21), läs mer om projektet här.

Målgruppen för denna LEA är vi som idag och i morgon är fast- och fritidsboende samt företagare på Hållnäshalvön. Vår förhoppning är att politiker och tjänstemän med hjälp av fakta i denna rapport kan hjälpa oss i vårt arbete.

Välkommen att kontakta oss projektledare på framtid@hallnas.info eller på 0704 68 46 07.

Är du nyfiken på vilken statistik vi använt, här är statistikpaketet från SCB om Hållnäs . I slutet av SCBs pdf, finns även en lista med definitioner, av t ex “förvärvsarbetande” med flera termer.

Den här sidan uppdateras under sommaren 2020 med mer av det underlag som använts under arbetet, bl a listor på vilka vi intervjuat, anteckningar från öppna möten, med mera. Hör gärna av dig om det är något särskilt du undrar över, eller om du har kompletterande information som kan vara användbar inför framtida utvecklingsarbete.

Åsa Norling och Linda Wickström, projektmotorer för Framtid Hållnäs