Den lokala ekonomin – grunden för en välmående bygd

Vi är många som vill att Hållnäs ska fortsätta att leva och utvecklas. Lokalekonomisk analys (LEA) är en faktabaserad analys, en objektiv bild av läget som lägger grunden för vilka insatser som kan göras för en framtida utveckling av bygden.

Som underlag för analysen har vi avgränsat ett område som motsvarar den tidigare Hållnäs socken. Skärplinge är en viktig plats för lokalekonomin i vår östliga del av Tierps kommun, men är inte med i den här analysen. Arbetet utfördes 2019-20.

Vi vill med vår LEA:

  • Visa på vad det finns för resurser och behov.
  • Titta närmare på vilka inkomster vi har och hur vi konsumerar.
  • Skapa en språngbräda för en lokal plan för hållbar utveckling av Hållnäs, bygga framtidstro och nytänkande i vår bygd.

Vår LEA är del av projekt Framtid Hållnäs (2019-21), läs mer om projektet här.

Målgruppen för denna LEA är vi som idag och i morgon är fast- och fritidsboende samt företagare på Hållnäshalvön. Vår förhoppning är att politiker och tjänstemän med hjälp av fakta i denna rapport kan hjälpa oss i vårt arbete.

Välkommen att kontakta oss projektledare på framtid@hallnas.info eller på 0704 68 46 07.

Hör gärna av dig om det är något särskilt du undrar över, eller om du har kompletterande information som kan vara användbar inför framtida utvecklingsarbete.

Åsa Norling och Linda Wickström, projektmotorer för Framtid Hållnäs

Nyfiken på att de del av mer underlag för LEA-rapporten? Här kan du ladda ned diverse sammanställningar, listor och anteckningar från möten som hållits under arbetet. Klicka på länken.

Statistikpaket om Hållnäs från Statistiska Centralbyrån. (Året varierar, men det mesta av statistiken är från 2018.)

Resurser: Sammanställning över aktiva föreningar

Resurser: Sammanställning över offentlig och kommersiell service

Resurser: Sammanställning över kultur och fritid och evenemang (pre-Corona)

Intervjuade företagare.

Intervjuade föreningar.

Sammanställning av enkät om lokal konsumtion. Svaren är från våren 2020.

Hållnäs 2030. Anteckningar från öppet möte 28 april 2020.

Hur kan vi utveckla besöksnäringen i Hållnäs? Anteckningar från öppet möte 17 nov 2019.

Utvärdering av lokala resurser av flera olika slag – påbörjat.

Hjärnstormning av utvecklingsidéer för Hållnäs. Analysgruppen feb 2020.

Hållbara utvecklingsidéer? Testning av idéer mot grön checklista. Analysgruppen feb 2020.

Andra relevanta dokument (inte en del av arbetet med LEA, men relaterat):

Anteckningar från medborgardialog om nya översiktsplanen för Tierps kommun. Sept 2019.