Ibland hör vi i Sockenrådets styrelse av oss per post till fast- och fritidsboende i Hållnäs.

Här nedan finns dessa utskick som pdf att läsa.

Dec 202/Jan 2021 – nyhetsbrev med bredbandsinformation

Juni 2020 – nyhetsbrev med Lokalekonomisk analys som bilaga.

Januari 2020 – nyhetsbrev

Juni 2019 – nyhetsbrev

Juni 2019 – enkätbilaga (intresseundersökningen om seniorboende och intresseområden är avslutad)

Juli 2018 – nyhetsbrev

Maj 2018 – nyhetsbrev

Vi skickar även ut nyhetsbrev per mejl, då lite oftare (ca 1/månad, men det beror lite på om vi har något att berätta).

Läs mer här om hur du får utskick från Hållnäs Sockenråd/projektet Framtid Hållnäs via din mejl, eller kontaktar Sockenrådets styrelse!