Den lokala ekonomin – grunden för en välmående bygd

Vi är många som vill att Hållnäs ska fortsätta att leva och utvecklas. 

Lokalekonomisk analys (LEA) är ett kartläggande verktyg som visar på de medvetna val lokalbefolkningen kan göra, för att skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt. 

En LEA gör en faktabaserad analys, en objektiv bild av läget som lägger grunden för vilka insatser som kan göras för en framtida utveckling av bygden. 

Som underlag för analysen har vi avgränsat ett område som motsvarar den tidigare Hållnäs socken. Vår LEA bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), och har kompletterats med egen kunskap och efterforskningar, i form av intervjuer, en enkät, två öppna möten och två längre samtal med en mindre fokusgrupp. Arbetet har letts av projektledarna för Framtid Hållnäs, med hjälp av processledare Isabelle Axelsson från Utveckla Örbyhus Tobo Vendel.

Vi vill med vår LEA:

  • Visa på vad det finns för resurser och behov
  • Titta närmare på vilka inkomster vi har och hur vi konsumerar
  • Skapa en språngbräda för en lokal plan för hållbar utveckling av Hållnäs
  • Skapa framtidstro och nytänkande i vår bygd

Vår LEA är en del av projektet Framtid Hållnäs, vars syfte är:

  • Skapa både attraktionskraft och förutsättningar för att öka antalet fastboende.
  • Öka antalet besökare och därmed skapa förutsättningar för fler företag och arbetstillfällen.
  • Öka medvetenheten och intresset för Hållnäs och skapa en positiv anda.

Målgruppen för denna LEA är vi fast- och fritidsboende här i Hållnäs, du som besöker oss och du som beslutar om oss. Privatpersoner, företagare, politiker och tjänstemän.

Lokalekonomisk analys för Hållnäs planeras att tryckas i broschyr-format våren 2020.

Planen var att dessförinnan bjuda in till ett öppet möte för att få in så mycket reaktioner som möjligt, på vad vi kommit fram till. Nu är det på grund av coronapandemin inte möjligt att samla många kring ett samtal inomhus.

Istället ber vi dig som är engagerad i Hållnäs och dess utveckling, att på egen hand läsa vår presentation och mejla oss dina tankar. Är det något i vår beskrivning av Hållnäs vi missat? Saknar du något? Har du andra tankar om lokal ekonomi som du vill dela med oss?

Läs presentationen – som kan ses som en skiss till den färdiga rapporten – HÄR.

Välkommen att kontakta oss projektledare på framtid@hallnas.info eller på 0704 68 46 07.

Är du nyfiken på vilken statistik vi använt, här är statistikpaketet från SCB om Hållnäs – håll till godo!

Åsa Norling och Linda Wickström

Projektledare för Framtid Hållnäs

Foto: Maria L Hallengren