Som en del av projekt Framtid Hållnäs utförs under 2019 en lokalekonomisk analys (LEA).

  1. Färsk statistik från SCB i kombination med analysdeltagarnas lokalkännedom ger en bild av invånare, aktörer och aktiviteter i Hållnäs.
  2. LEAn visar lokala resurser som kan nyttjas och vilka varor och tjänster som kan produceras för lokal konsumtion (vilka “läckande hål” finns?).
  3. LEA blir en grund för beslut och språngbräda för idéer.
  4. Ideér kan stärka och utveckla den lokala ekonomin = Skapa nya jobb, företag eller verksamheter
  5. LEA + idéer/ambitioner kan bli en lokal handlingsplan för områdets hållbara utveckling! = Lokal utvecklingsplan

Den lokala utvecklingsplanen blir en del av projektet Framtid Hållnäs, men ska hålla längre än bara en projektperiod.

Vi projektledare kommer inom kort att gå ut med mer information om nästa steg i LEA för Hållnäs.

Under tiden, här är det färska statistikpaketet från SCB om Hållnäs – håll till godo!

(Om ni undrar exakt vilket område statistiken gäller, är det det gamla Hållnäs Socken. Projektet Framtid Hållnäs har mer generösa geografiska gränser, men för SCBs skull behövde vi avskärma området. I slutet av dokumentet finns definitioner från SCB.)

Åsa Norling och Linda Wickström

Projektledare för Framtid Hållnäs

Ta gärna kontakt med oss projektledare, via framtid@hallnas.info eller på 0704 68 46 07.