Events

Tillbakablick från utgrävningarna i Lingnåre

Vilka var de första invånarna på Hållnäshalvön?
Vandra genom vikingatid, medeltid och 1980-tal i Lingnåre kulturreservat 9 maj kl 11:00 Lingnåre, Hållnäs

Ta gärna med egen fikakorg och kläder efter väder!

Följ med Christer Wesström, arkeolog and antropolog, tillbaka till
1980-talets utgrävningar i Lingnåre.
Kulturresevatet i Lingnåre i Hållnäs blev 2004 Uppsala läns första
kulturreservat.  Här finns lämningar av gravfält och husgrunder och
andra spår efter de första invånarna på Hållnäshalvön. Här finns nu
flera strövstigar och en informationslada med skyltar och
fotoutställning.
Det faktum att bebyggelsen i Lingnåre ödelades på kring 1350 och 200 år framåt – av okänd anledning, men kanske hade Digerdöden ett finger med i spelet? – betyder att platsen idag är ett i stora delar bevarat kulturlandskap från vikingatid och äldre medeltid.

Barn välkomna.

Läs mer om Lingnåre här:
lansstyrelsen.se/uppsala/besoksmal/kulturmiljoer/kulturreservat/lingnare.html

Arr: Projekt Framtid Hållnäs/Hållnäs Sockenråd