Uppdatering om bredband dec 2020

Hej! Här kommer en uppdatering av vad vi i sockenrådet känner till om  status för bredbandsutbyggnad i Hållnäs i årsskiftet 20/21.

Den här informationen går även ut i vårt nyhetsbrev i pappersformat, som delas ut till fast- och fritidsboende med postlådor inom Hållnäs socken under januari 2021. Detta för att kunna nå så många som möjligt, även de som inte har tillgång till internet. Har du frågor om innehållet, kontakta i första hand respektive företag.

Som de fiesta vet, har aktörer som konkurrerar med varandra pågående projekt i Hållnäs.

Situationen ställer krav på att fastighetsägare pratar ihop sig i byarna, för att få ordning och öka utbyggnadstakten. Sockenrådet har begränsade resurser, vi ägnar oss åt att försöka sprida korrekt information och driva på samtliga aktörer så gott vi kan. På hallnas.info lägger vi upp bredbandsinfo.

Missa inte det här tillfället att skaffa fast bredbandsuppkoppling, och ge inte upp!

Ha tålamod, samverka lokalt och sätt själva press på bredbandsaktörerna. Stabilt bredband är en oerhört viktig pusselbit för landsbygdens utveckling. Den digitala utvecklingen är snabb, allt högre krav på robust uppkoppling kommer att ställas.  Som vi påtalat tidigare, är det mobila 5G-nätet inte ett alternativ som kommer att finnas tillgängligt inom ett decennium på landsbygden. Läs mer om 5G längst ned i inlägget.

Här nedan följer information vi fått bekräftad i mitten av dec 2020, från IP Only, Tierp Fiber Network (Lidén) och Bluecom. Var vänlig kontakta dessa aktörer direkt med ev. frågor.

IP Only – fiber. Tel.nr. kundtjänst: 0200-43 00 00

 • I dagsläget är ca.150 hushåll i Fagerviken anslutna. Återstår några hushåll utefter sträckan mot Edvalla och några i Grönö.
 • Man har 113 kundavtal sträckan Fagerviken – Klungsten. Längs denna sträcka är 75 av 92 markavtal klara.
 • IPO har inte köpt kanalisationen mellan Fagerviken och Edvalla än, det pågår samtal om hur avtalet med kommunen skall utformas.
 • Antagligen kommer sträckan Fagerviken-Klungsten behöva pausas, för att invänta ekonomiskt stöd. För denna, och andra sträckor som de inte kan bygga kommersiellt, avser IPO ansöka om bredbandsstöd från Post- och Telestyrelsen (PTS) under nästa år, med besked om stöd senhösten 2021. Nästa år vid den här tiden vet vi vad som händer när det gäller de ekonomiska förutsättningarna för IPO att gräva vidare. De anser att förutsättningarna att få stöd är stora. För att arbetet mot Klungsten skall kunna fortgå utan stöd krävs en betydligt högre andel anslutningsavtal.
 • För att söka bredbandstöd från PTS måste aktören kunna leverera minst 1 GBit/s samt bygga ett öppet fibernät. Stöd kan lämnas för fiber fram till tomtgräns oavsett det finns ett avtal med fastighetsägaren. Läs mer: pts.se/sv/bransch/internet/bredbandsutbyggnad/bredbandsstod
 • Totalt planeras 11 fiberprojekt på Hållnäshalvön, om de blir verklighet beror på hur de första går och om det är möjligt att få stöd från PTS.
 • Vid Vattenfalls arbeten med att markförlägga elledningar i Klungstensområdet samförläggs kanalisation för framtida fibernät. IP Only planerar att bygga vidare norrut, från Slada hamn mot Killskär.
 • Projektet Edvalla – Vavd – Gudinge: på denna sträcka är 72 av 118 markavtal klara.
 • Vissa tillstånd från myndigheter är klara. Ett från Trafikverket och ett från Länsstyrelsen (som avser kulturminne) är inte klara än.
 • Läs mer om IP Onlys bredbandsutbyggnad: www.ip-only.se/lokala-nyheter/information-om-fiberplanerna-i-hallnas-tierp. Eller ring deras kundtjänst: 0200-43 00 00.

Tierp Fiber Network (Lidén Data) – fiber (samarbetar med Bluecom) Tel.nr. 0171-420001

 • I dagsläget är ca.30 hushåll förberedda för inkoppling. Det är fortfarande arbete kvar med att lösa markavtal för att möjliggöra utbyggnationen ut till Storsand (norra Fagerviken).
 • Privata initiativ har påskyndat fiberutbyggnaden i villområdet Skrikböle i Edvalla, ICA Kastbergs samt Hjälmunge. Förhoppningen är att församlingshemmet, Gröna Lund och ytterligare några företagskunder ska få fiber under vintern.
 • TFN avser att bygga fibernät till sina avtalade kunder på sträckan Fagerviken-Hjälmunge.
 • För Vavd, Vavdstorpen och Gudinge finns det planer för fiberbyggnation samt fiber kombinerat med radiolänk.
 • Där man ser att en tidsförskjutning inte kan undvikas så ska kunder med fiberavtal med TFN erbjudas Bluecom Air2Fibre, där detta är möjligt. I detta upplägg erbjuder TFN ett ”återköp” av radiolänklösningen och kunden garanteras en anslutningsavgift av endast 3900 kr, den dag man önskar och har möjlighet att ansluta till TFNs fibernätverk om/när detta byggs ut i fastighetens närområde inom 5 år. Kontakta TFN för mer information.
 • Läs mer på hebynet.se/bluecom. (HebyNet levererar TFNs internettjänster.)

Bluecom – radiolänk ”Air2Fibre” (samarb med TFN) Tel.nr. 0771-190 700, info@bluecom.se

 • I dagsläget är ca.10 hushåll anslutna.
 • Tack vare framstegen att dra fiber i Hjälmunge, så möjliggörs även utbyggnad av bredband med radiolänk i området, främst till de som inte kan få grävd fiber av någon anledning.
 • Bygglovsärendet för byggande av fyra kompletterande radiomaster har dragit ut på tiden, men man har nu en tydlig tidslinje i beslutsprocessen. Tidigaste byggstart är i början av mars för masterna i norra Hållnäs, medan masten i Årböle möjligen kan få en tidigare starttid.
 • De kompletterande masterna ska täcka norra Hållen, Fågelsundet, Romsmaren, Enskär-Hammarviken samt Årböle-Kullen med omnejd. Dessa områden är också de som ofta har sämst täckning för mobilt bredband.
 • I och med att bygglovshandläggning med masterna dragit ut på tiden så har Bluecom ansett sig tvungna att bromsa i projekteringarna i bl.a. Hållen och Slada. Dessa kan nu förhoppningsvis åter komma i gång.
 • I området runt masten i Konradslund så ser det ljusare ut och en mer detaljerad projektering ska förhoppningsvis komma igång snarast. Preliminärt så kan Barknåre, Böle, Åddebo, Vavd, Kussil, Önsbo, Kärven, Boda, Griggebo och Konradslund omfattas.
 • Förberedelser för att nå bättre med radiolänk från Fagerviken och norrut efter kusten pågår och om bitarna faller på plats så bör installationer vara möjliga på vårsidan.
 • Läs mer här: bluecom.se/?municipality=tierps-kommun.

Generellt

 • Bredbandsutbyggnad är osäker för Sikhjälma och de stora bostads- och stugområdena på nordvändakusten, där ingen av aktörerna säger sig ha tillräckligt med kundunderlag för att påbörja en utbyggnad.
 • Det är ungefär samma oklara situation för områdena runt Ängskär, Skaten, Lissbo och Göksnåre.
 • Områden som inte nämnts ovan är mer glest befolkade och ännu svårare att nå med markförlagd fiber och även med radiolänk, som kräver fri sikt till mast från fastigheten. Vissa förberedande kontakter är tagna att se över möjligheterna för lufthängd fiber. Det skulle i så fall kunna vara lösningen för vissa områden eller ensligt belägna gårdar.
 • Telia släcker ner sin sista telestation på Hållnäshalvön i början av 2021. (Enbo-Hjälmunge)
 • Klagan från närboende kan försena bygglovsprocesser med byggnation av nya master för radiolänklösningen. Sockenrådet anser att den möjligheten för den enskilde är mycket viktig och måste få ta sin tid.
 • Många frågar om 5G-nätverket och om inte det kommer att ersätta fiber på landsbygden – så är det dock inte!
  Här är det väldigt viktigt att sprida korrekt information. Läs gärna på om 5G och uppmana grannar som hoppas på den lösningen att också göra så.
  Post- och Telestyrelsen har bra info på sin hemsida: https://pts.se/5g
  Ett citat därifrån: ”PTS ser inte att 5G-utbyggnaden inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. PTS bedömning är därför att 5G inte kategoriskt kan ses som en ersättning för fiber.”
  5G kräver höga master på nära avstånd från varandra, vilket inte är några problem i en stad men inte lika intressant för vinstdrivande företag att ordna på landsbygden. Vi avråder från att se 5G som ett skäl att inte ta vara på tillfället att skaffa stabilt bredband via någon av de aktörer som just nu är aktiva i Hållnäs. Kontakta PTS för mer information.

Läs mer generell info om bredbandsutbyggnad i Hållnäs och Sockenrådets roll här.