Vad händer med vägbelysningen i Hållnäs?

Flera har frågat och kommenterat till Sockenrådets styrelsemedlemmar om kommunens planer att ta bort delar av vägbelysningen i kommunens glesbygd.

Vi frågade under augusti chefen för samhällsbyggnadsenheten i Tierps kommun, Thomas Kihlström, vad som händer.

Här nedan delar vi den information vi fått från Kihlström i punktform, med lite reservation ifall vi missuppfattat något.

Har du själv varit i direkt kontakt med kommunen och har mer information att tillägga, uppdatera oss gärna på framtid@hallnas.info. Rikta frågor till Tierps kommun!

Bakgrund

 • Direktiven för hur vägbelysningen ska fungera är från 1989, nya direktiv tas fram nu.
 • Den som äger vägen ta ansvar för dess eventuella belysning.
 • I Hållnäs ägs vägarna antingen av Trafikverket (Staten) eller av vägföreningar (alltså privata enskilda vägar).
 • Underhåll av enskilda vägar och dess belysning ska inte betalas av skattebetalare.
 • tierp.se finns en interaktiv karta, där du kan se olika vägars ägandestatus. Följ instruktionen på hemsidan hur du använder lagren. Där kan du även se var det finns vägbelysning.
 • Det har under de senaste 30 åren varit så att kommunen betalat för belysningen på TFs vägar och även vissa enskilda vägar och gårdsplaner i glesbygden, men detta kallas enligt Kihlström ”otillåtet stadsbidrag” och därför ses direktiven över.

Vad händer?

 • Kommunens belysning kommer löpande att tas bort på enskilda vägar och gårdsplaner.
 • Intentionen är att väg- och samfällighetsföreningar ska erbjudas möjligheten att ta över belysningen i befintligt skick.
 • Det ska finnas exempel på föreningar som fått EU-bidrag för att finansiera egen belysning.
 • Ett informationspaket från kommunen till föreningar är på gång, antagligen färdigt efter nyår.
 • Det finns fall där Vattenfall gräver ned sina ledningar och helt tar bort stolpar med belysning, utan att vägföreningar erbjudits att ta över.
 • Kommunen vill att Trafikverket ska ta över underhåll för belysning på vägar TF äger. TF kräver dock att befintliga stolpnät de tar över har en livslängd på minst 15 år, vilket ofta inte är fallet. Att renovera stolparna så de möter TFs krav är mycket dyrt, kommunen vill inte betala.
 • Vad som kommer att hända med nuvarande belysning på statliga (TFs) vägar i Hållnäs, kommer att avgöras från fall till fall. 
 • Solceller för gatubelysning skulle vara relativ lätt att placera ut. Detta har testats i kommunen (vid en återvinningsanläggning eller liknande) för 5 år sedan, men fungerade inte tillräckligt bra. Det beslutades då att inte tillämpa solenergi för gatubelysning. Undertecknad har letat efter exempel i Sverige på solceller i större skala i vägbelysning, men inte hittat något – meddela gärna om ni har information.
 • Vidare beslut kommer, antagligen, att tas gällande vägbelysningen under okt-nov i Kommunfullmäktige.

Vad kan vi göra för att påverka situationen?

 • Berätta för våra politiker att belysningen är viktig för bygden. Kontakta politiker direkt, genom medborgarservice. Två av våra lokala politiker i fullmäktige är boende i Hållnäs, Åsa Sikberg (M) och Torgny Helgesson (S). Du hittar deras kontaktuppgifter genom tierp.se.
 • Ställ en fråga vid allmänhetens frågestund, alltid första halvtimmen vid kommunfullmäktiges sammanträden. Du måste föranmäla frågan via tierp.se. En representant från Hållnäs Sockenråds styrelse kommer högst troligt att vara med vid frågestunden vid nästa tillfälle, kl 18:00 17 sept. Välkommen att följa med! Hör av dig till framtid@hallnas.info om du vill hänga på.
 • Var med och visa att bygden värnar om sin överlevnad och framtida attraktivitet genom att delta i medborgardialogen för den nya översiktsplanen. 10 september i bygdegården Gröna Lund, kl 18:30.

Som sagt, detta är information som Sockenrådets styrelseordförande uppfattat den från Kihlström, med reservation för eventuella missuppfattningar. Vänd dig till kommunens medborgarservice om du vill klaga eller ställa frågor.

Om du har frågor om, eller vill engagera dig i lokalt utvecklingsarbete, är du välkommen att höra av dig till Hållnäs Sockenråds styrelse: info@hallnas.info.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *