Arbetet för att rädda Ängskärs djuphamn drivs vidare av Tierps kommun och Ängskärsskatens Fiskehamnsföreninge/Sockenrådet!

Projektet att renovera Ängskärs djuphamn rör även andra hamnar i kommunen, läs vidare i de länkade dokumentet om Roslagsstråkets kustremsa: Ängskär_renovering20180314

I mitten av mars 2018 hölls ett möte om renoveringen av Ängskärs djuphamn, med flera intressenter närvarande.

Läs mötesanteckningarna här: Mötesanteckningar-Ängskär-180314 (3)

Har du frågor om Ängskärs djuphamn, eller Roslagsstråkets kustremsa i stort?

Kontakta:

Petra Kessler, näringslivsutvecklare Tierps kommun: petra.kessler@tierp.se

Roine Henriksson, styrelseledamot Ängskärsskatens Fiskehamnsförening och Sockenrådet: skaten166@hotmail.com 

Foto: Håkan Karlsson