Stormöte Hållnäs framtid 21 april 2018

Anteckningar från smågruppernas presentationer

Under stormötet satt vi i mindre ”bikupor” och talade dels om vad som finns nu i Hållnäs som vi inte vill ska försvinna; vad vi saknar som borde finnas; och slutligen vad vi skulle kunna göra för att behålla det värdefulla och få tillgång till det som saknas – utvecklingsidéer, helt enkelt. Mötet – som vi hoppas är det första av flera – var kort och syftade framför allt till att sätta igång samtal och idéer om hur vi kan hålla Hållnäs levande.

Nedan följer de saker som togs upp. De som står med fet stil, togs upp många gånger, annars finns ingen inbördes ordning i dessa listor.

Har du frågor, förslag eller vill anmäla intresse att arbeta med lokala frågor? Kontakta Sockenrådets styrelse på framtid@hallnas.info.

Vilka värden i Hållnäs får inte försvinna?

Skola

Mataffär

Föreningsliv – hembygdförening, skytteförening, HIF, bygdegårdsförening

Naturen – kusten, havet, skogen, floran, naturreservat (som sköts)

Öppenhet och välkomnande

Hälsa

Historiska värden och fornminnnen, t ex Lingnåre

Fiske

Befolkningsmängden

Sommargäster och fastboende

Arbete

Företagande

Skogsbruk – föryngring av skogen

Bönder, öppna landskap

Bilverkstad

Frisörskan

Bussförbindelser

Farbara vägar

Färdtjänst

Hemtjänst

Camping

Turister

Kyrkan och kyrkobyggnaden

Pensionärslägenheter

Bygdegård och hembygdgård

Gym, idrottsföreningsliv

Vad saknas i Hållnäs?

Fler barnfamiljer

Äldreboende, lägenheter

Bensinmack i norra Hållnäs

Driftsäkert internet

Resturanger/café/pub året runt

Lokalproducerad mat, matsamordnare för lokalt prod mat

Distriktssköterska, BVC

Kommunikationer, t ex bussar och lokal taxi

Mötesplatser

Stort företag som ger arbetstillfällen

Föräldrars engagemang

Cykelväg till Skärplinge

Naturstig

Fler bönder, hålla landskapet öppet

Lokal bestämmanderätt

Naturskolan, att elever reser dit snarare än att de får besök

Subventionerade hyresboende för unga

Aktiviteter för äldre – motion

Natura 2000

Vad kan göras?

Få fler att ta poster i föreningar/ Föreningar att engagera sig i

Sociala medier och hemsida/Marknadsföra Hållnäs

Handla lokalt – mat och hantverk

Nyttja den service vi har

Bredband, luftburet, fiber

Volontärer i skolan rastvakt t ex

Väl underbyggda förslag till politiker

Stöd för landsbygdsutveckling

Samordnare för lokalproducerat

Miljötänk

Märka ut fornminnen bättre

Subventionerade boenden för unga och äldre

Uthyrning av tomma bostäder

Bygga lägenheter

Lokalt personligt engagemang

Samarbete mellan föreningar

Samarbete mellan entreprenörer – Företagarförening

Information om stöd för företagsetablering

Få fart på företagande

Bevara bygdegården

Lunchresturang (i skolan?) och hämtservice dit för äldre

Offra tid och pengar mot plats, ro, liten skola, natur

Övergångsställe vid skolan

Bättre vägunderhåll

Utbilda oss – bli bättre marknadsförare – visa upp vad vi har!

Profilera skolan

Reklam på naturvårdsverkets sida

Motion för äldre