Här kommer vi löpande att börja lägga upp protokoll från både styrelsemöten och arbetsgruppsmöten, så den som är nyfiken kan se vad som pratas om.

Styrelsemöte 2018-08-19, Gudinge hamn