Årsmöte 2021

Hållnäs Sockenråd kallar till årsmöte
Söndag 16:e maj kl.14:00

Mötet sker online via Zoom.
Anmälan sker till info@hallnas.info senast 13/5.

OM restriktioner lyfts i tid, kan mötet komma att hållas fysiskt utomhus i Edvalla.

I anslutning till årsmötesförhandlingarna, bjuds föreningsaktiva från Hållnäshalvön med omnejd in till ett samtal om lokal samverkan. Hållbarhetsstrateg Sara Sjöqvist från Tierps kommun deltar och berättar om det pågående arbetet med LÖK (lokal överenskommelse), där Hållnäs Sockenråd ingår i arbetsgruppen tillsammans med representanter från andra föreningar, sociala företag och Tierps kommun.
Välkommen att delta i samtalet och ta gärna med dig tankar på hur vi skulle kunna samverka mer och bättre mellan föreningarna.

Verksamhetsberättelse/ekonomisk berättelse finns tillgänglig här.

Styrelsen hälsar varmt välkomna!