Inlägg av Åsa Norling

Se hit, alla aktörer inom besöksnäring i Hållnäs!

Just nu lägger vi projektledare i Framtid Hållnäs krut  på marknadsföring av aktörer, både företagare och föreningar, inom besöksnäring i vår bygd. Vi vill gärna vilja hjälpa er att visa upp er verksamhet i Tierps/Älvkarlebys gemensamma app/hemsida. Utan kostnad för er del. Upplev Norduppland är en stor satsning från Tierp och Älvkarleby kommuners näringslivsenheter och […]

Varför har Sockenrådet inte stöttat mobila bredbandslösningar?

Varför har Sockenrådet inte stöttat mobila bredbandslösningar? Sockenrådets styrelse har fått frågan om varför vi hittills inte informerat om bredbandslösningar via mobilnätet, utan bara spridit information om utbyggnadsprojekt av Tierp Fiber Network/Bluecom och IP Only.  Det finns flera anledningar som vi ska försöka förklara här: Det är helt riktigt att det finns en mängd aktörer […]

Småskalig och förnybar energiproduktion på Hållnäshalvön – rapport från SLU

Hur skulle en lokal och mer hållbar energiförsörjning kunna se ut i Hållnäs? Hållnäs Sockenråd/Framtid Hållnäs har i höst samverkat med studenter vid agronomprogrammet på SLU, som en del i kursen ”Projekt och kommunikation i den agrara sektorn.” Syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för hållbara förnybara energikällor på Hållnäshalvön. Resultatet ska kunna användas […]

Ny fas i Framtid Hållnäs!

Sedan i augusti 2020, har en ny fas inletts i projekt Framtid Hållnäs. Första året handlade om kartläggning och att utforska förutsättningar i bygden, det resulterade bland annat i vår Lokalekonomiska analys (LEA) som alla hushåll i Hållnäs fick hem i brevlådan. Vi hoppas att LEA inspirerade till samtal om gamla och nya idéer vid […]

När kan man dricka kaffe på vårdcentralen i Tierp igen?

Som många säkert har noterat så har kaféet på vårdcentralen i Tierp sedan en tid stängt, vilket ju är besvärligt för många. Vi har fått denna information från fastighetsansvarig vid Region Uppsala via en Hållnäsbo om vad som nu händer. Man har från Regionens sida upptäckt ett visst intresse från flera håll att driva kaféverksamheten […]

Missa inte Hållnäs Landsbygdsakademi #1!

På lördag 26 sept kl 10, har Hållnäs Landsbygdsakademi premiär. Var med och sätt agendan för ett helt nytt forum för samtal om landsbygdsutveckling!   Detta år med pandemi och nedsläckning är inte likt något tidigare. Alla, inte minst föreningslivet, har tvingats ställa in aktiviteter eller göra annorlunda. Även om det är en bit dit […]

Bredband och 5G i Hållnäs: Uppdatering 200901

Hej! Sockenrådets styrelse har nyligen rapporterat om hur vi sedan sommaren tänkt om något kring bredbandsutbyggnaden i Hållnäs. Läs mer om det här: http://hallnas.info/tiderna-forandras-nytt-grepp-om-bredbandsfragan-i-hallnas/ Det är nu mer angeläget än nånsin att varje by/samfällighet pratar ihop sig om denna viktiga utvecklingsfråga för vår bygd. Tyvärr finns det inte längre en dedikerad bredbandsgrupp som arbetar aktivt […]

Tiderna förändras: Nytt grepp om bredbandsfrågan i Hållnäs

Sockenrådet började engagera sig i bredbandsutbyggnaden redan 2016 och har sedan början av 2019 haft hjälp av bredbandsgruppen som förtjänstfullt arbetat med frågan. Sockenrådet arbetar för tekniska lösningar som ger alla som vill möjlighet att få bredband som håller nationell standard. I stenriket Hållnäs har vi sett kombinationen grävd fiber + luftburen överföring via så […]

Bredbandsutbyggnad i Hållnäs i Arbetarbladet 20-07-11

I lördags publicerades en artikel i Arbetarbladet som belyser bredbandsutbyggnaden på Hållnäshalvön, som inte är en okomplicerad historia. Vi i Sockenrådets ideella bredbandsgrupp ser positivt på att problemen med bredbandsutbyggnaden på vår landsbygd uppmärksammas i media, men vill gärna kommentera och rätta några punkter i artikeln i vilken vi intervjuas. – Hållnäs Sockenråd och bredbandsgruppen […]