Foto: Håkan Karlsson

Bredband i sikte!

Fiber- och radiolänkbaserad bredbandslösning till alla i sikte!

Efter flera månaders intensivt arbete, ser nu Sockenrådets bredbandsgrupp mycket positivt på möjligheten att vi snart har framme en realistisk plan för hur alla fastigheter i Hållnäs ska kunna erbjudas en bredbandslösning.

Denna lösning skulle göra att de nationella bredbandsmålen kan uppnås i Hållnäs inom rimlig tid och till rimliga kostnader.

I skrivande stund är inte alla detaljer klargjorda mellan de aktuella aktörerna, men bredbandsgruppen vågar sig ändå på att göra några försiktiga förslag till hållnäsborna. Var och en gör sedan förstås som den vill.

Nedanstående rekommendation bygger på de riktlinjer för bredbandsutbyggnad vi utvecklat och tillsammans med leverantörer förhandlat fram. Dessa riktlinjer som styrelsen för Sockenrådet beslutat om finns att läsa på hemsidan hallnas.info.

Dessa riktinjer innefattar bland annat att bredband som uppfyller de nationella målen ska erbjudas till alla hållnäsbor, inte enbart boende i tätbefolkade områden; målsättningen att utbyggnaden ska vara så gott som klar 2022; och att utbyggnaden ska styras av kostnadseffektivitet och pragmatiska lösningar. Det senare innebär att flera olika tekniska metoder används. Dvs. nergrävd fiber, upphängd fiber, samt ett nyttjande av radiolänkar från höga master, vilket blir aktuellt i många fall.

Vår rekommendation av leverantörer har mot bakgrund av detta blivit en kombination av Lidén Data AB (fiberansvar) och Bluecom (radiolänkansvar) som tillsammans motsvarar de teknologier, kompetenser och resurser en utbyggnad på Hållnäshalvön kommer att kräva.

Dessa aktörer filar på ett samarbetsavtal och har båda god kontakt med Sockenrådets bredbandsgrupp, som kommer att bistå dessa aktörer för att göra utbyggnaden så bra och snabb som möjligt.

 

Vår rekommendation till fastighetsägarna i Hållnäs:

  • Om ni blivit kontaktade med en intresseanmälan från Lidén Data, svara ”ja, skicka mer information”.
  • Blir ni kontaktade av Bluecom (tidigare Teracom) om en intresseanmälan för deras radiolänklösning, anmäl intresse snarast, så de få ett bra underlag. Får vi tillräckligt med intresseanmälningar för radiolänk, är vår förhoppning att bredband i snabb hastighet kan vara verklighet inom några månader i vissa delar av Hållnäs.
  • Se över era eventuella beställningar hos IP Only. I nuläget föreslår vi att ni inte förnyar något avtal med IP Only. Är ni i behov av rådgiving kring era gamla beställningar av fiber rekommenderar vi att kontakta konsumentvägledare John Lundin på Tierps kommun. Antingen via mejl på konsument@tierp.se eller på 0293-21 81 44 (vardagar 10-12, 13-15)

 

Varför ska vi investera i hållbara bredbandslösningar?

Det finns många bra skäl till att investera i stabilt bredband, läs mer på på www.hallnas.info –  där finns flera dokument som beskriver motiv och behov—läs gärna dem om ni är osäkra på nyttan av bredband!

Här kommer några exempel:  

  • Bredband även på landsbygd är en demokratifråga och en förutsättning för inflyttning, företagsutveckling och nyetableringar. Det ger  även större trygghet för de äldre, i det egna hemmet, om man väljer att bo kvar så länge som möjligt.
  • Allt mer av samhällstjänster, E-hälsa, bankärenden och framför allt omsorgen kräver bredband och i takt med utvecklingen krävs allt högre kapacitet.
  • Investeringskostnaden ger med stor säkerhet en betydande värdehöjning I fastigheten. Installation på egen fastighet kan vara skattereducerande (ROT), Värt att veta är också att efter avslutat installation så finns inga tvingande fasta kostnader
  • De gamla fasta  telefonnäten är snart ett minne blott och bredband kan med fördel ersätta den fasta och mobila telefonin på hemma plan. Ex. med telefoni via bredbandet undgår man helt fasta kostander och erhåller en låg samtalstaxa.
  • Det mobila bredbandet som används  av många idag (4G) fungerar ofta väl men har sina begränsningar I fråga om täckning, stabilitet och kapacitet när många är uppkopplade samtidigt. Nästa generation: 5 G kommer knappast att vara tillgänglig på glesbygd, än på många år (decennier) Enl. bl.a. Post-och telestyrelsen.
  • Så desto viktigare är det att vi här och nu lyckas intressera alla Er Hållnäsbor för att investera i det förslag som nu utvecklats av Sockenrådets bredbandsgrupp.
  • Som en kort sammanfattning på alla goda motiv för att nu se till att få bredband till alla fastigheter i Hållnäs, kan sägas att tillvaron för såväl barn, yrkesverksamma och pensionärer kommer bli mycket bättre med en bredbandsutbyggnad som uppfyller de nationella kraven, än utan. Det är helt enkelt en grundförutsättning för en ljus framtid för Hållnäshalvön på samma sätt som elektriciteten var det för hundra år sedan.

 

 

Den här gången är det på riktigt!

Hållnäsbor—ta nu chansen och bidra till en ljusare framtid för vår vackra halvö och anmäl ditt intresse för denna bredbandsutbyggnad. Ju fler som anmäler sitt intresse, desto snabbare kan vi realisera projektet. Ju fler vi blir, desto troligare att vi kan hålla kostnaderna nere.

Med varma bredbandshälsningar—Styrelsen Hållnäs Sockenråd och Bredbandsgruppen