Information om bredbandsutbyggnaden i Hållnäs via fiber och radiolänk

Sockenrådet började engagera sig i bredbandsutbyggnaden redan 2016 och har sedan början av 2019 haft hjälp av bredbandsgruppen som förtjänstfullt arbetat med frågan. Sockenrådet arbetar för tekniska lösningar som ger alla som vill möjlighet till bredband som håller nationell standard. I stenriket Hållnäs har vi sett kombinationen grävd fiber + luftburen överföring via så kallad Air2Fibre som den enda realistiska lösningen för att idag erbjuda fast bredband till alla. 

Vi behöver nu ta ett nytt grepp om bredbandsfrågan. Den senaste tiden har en del hänt som gör att vi behöver stanna upp och analysera och se över våra strategier. Den här sidan kommer att uppdateras inom kort. Under tiden, följ länken och läs inlägget från 200819:

Läs mer här om vad som händer just nu.

Vi vill tacka alla som med kraft drivit arbetet så här långt!

Sockenrådets styrelse som grupp har inte längre ideella resurser att arbeta lika intensivt som tidigare med dessa frågor.

Det har kommit in många signerade avtal för både Bluecoms radiolänklösning och Tierp Fiber Networks (Lidén Datas) fibernät! Vi är dock ännu inte uppe i de 300 beställningar av Air2fibre-lösningen, som krävs för att hela Hållnäs ska kunna erbjudas ett fast bredband som uppfyller de nationella bredbandskraven. Grävd fiber är bra det också – men just nu är det för bygden som helhet extra viktigt med Bluecoms Air2fibre som når även de avlägset belägna delarna av vår vackra halvö.

Nu i sommar finns på nytt ett erbjudande för att till rabatterat pris ansluta sig till Bluecoms radionät.

Vi har under våren haft en del förseningar i projektet. Mycket beroende på samhällssituationen men även att viss tillståndsgivning, som vi inte råder över, dragit ut på tiden. Vi har i området Fågelsundet, Romsmaren och Enskär kunnat konstatera att det är nödvändigt med extra master för säker spridning. Bygglovsförfarande är igång men återigen styr tillståndsgivning från exempelvis försvaret tidsplanen. Vår förhoppning är att bygglov ska medges under sommaren och att byggnation kan komma igång snarast efter detta.

Vi informerar bygden genom hemsidan, utdelade erbjudanden i brevlådor i Hållnäs, via mejlinglistan och sociala medier. Hjälp oss gärna att sprida info du får, till din by eller samfällighet, så ingen missar information i onödan. Vill du vara med på Sockenrådets mejlinglista, skriv en rad till framtid@hallnas.info.

Den lösning som bredbandsgruppen arbetat fram baseras på en kund- och situationsanpassad användning av grävd fiber, upphängd fiber och en radiolänkteknik som heter Air2fibre. Tillsammans leder dessa metoder till att de nationella bredbandsmålen kan uppnås för hela Hållnäs, dvs inte bara de mer tätbefolkade områdena. Dessutom kan detta göras inom loppet av ett till två år i stället för bort mot ett decennium. Dessutom till kostnader som ligger uppskattningsvis i storleksordningen ca 70-100 miljoner kronor lägre vad den traditionella nedgrävda fiberlösningen skulle innebära om hela Hållnäs skulle ha grävd fiber, enligt de prisuppgifter och signaler vi fått från leverantörer i branschen.

Stabil och snabb internetuppkoppling är en mycket viktig pusselbit om vi ska lyckas vända en negativ samhällsutveckling i Hållnäs och locka nya fastboende och företag till vår bygd, samt inte minst behålla den service vi har. Naturligtvis vill vi också underlätta för våra fritidsboende att tillbringa mer tid i sina fastigheter för t.ex. distansarbete eller trevligt umgänge med barn och barnbarn.

På den här sidan hittar du information och sammanfattningar för att göra det enklare för unga och gamla Hållnäsare att få överblick och ta rätt beslut.  Sidan uppdateras kontinuerligt. Se även inlägg längst ned på startsidan av www.hallnas.info.

Klicka här för ”vanliga frågor och svar” kring bredbandsutbyggnaden!

I bredbandsgruppen och Sockenrådets styrelse har vi höga förväntningar på den här lösningen som vi upplever implementeringsmässigt och kostnadsmässigt är svårslagbar, hoppas ni hänger på!

Bluecoms mottagarutrustning på garage i Edvalla – tjänsten 100 ned/100 upp levereras med råge!

Delar av Sockenrådets bredbandsgrupp i Edvalla juli 2020: Lasse Larsson (sammankallande, Edvalla), Sverker Sjöqvist (Kullen), Bruno Hagenbring (Fågelsundet), Åsa Norling (Hållen), Olof Holmberg (Vedlösa). Saknas på bilden: Peter Staland (Hjälmunge) och Mathias Lycke (Vedlösa).

Bredband via fiber

Tierp Fiber Network (TFN), som ägs av Lidén Data AB,  har skickat ut ett fibererbjudande och avtalsförslag till hushåll i de områden där de kommer att bygga ut grävd fiber inom ett-två år. De gör detta oavsett kundunderlag, eftersom det är en del av det avtal de har med Tierps kommun, att dra stamfiber på landsbygden vissa givna sträckor.  

Dessa områdena är Sund-Fagerviken, Fagerviken, Fagerviken-Edvalla och Edvalla-Hjälmunge (fram till telestationen). Även sträckan Hjälmunge-Klungsten byggs ut med grävd fiber, förutsatt att intresse finns bland fastighetsägare. Här pågår en förprojektering under april 2020.

Erbjudandet från TFN innefattar grävning från stamfibern fram till tomtgräns. Grävning på egen tomt kan man göra själv, om man vill hålla nere kostnader. Vill man inte gräva själv ordnar TFN förstås grävhjälp även på egen tomt. Detta till ett fast pris på 2600kr inkl. moms för upp till 20m grävning på egen tomt i normala markförhållanden och återställning med befintliga massor. Grävning utöver 20 m kostar 130kr/m för längre sträckor.

Här kan du göra en intresseanmälan till grävd fiber (då skickar TFN ut ett avtal till dig): https://www.tierpfibernetwork.se/intresseanmalan-fiber/

Bredband via radiolänk

Tanken är att från den här kärnan av grävd fiber i bredbandsutbyggnaden, kommer sedan Bluecom att bygga ut sitt luftburna radionät.  TFNs dotterbolag HebyNet kommer att leverera internet även i detta nät, Bluecom bygger bara själva nätet. Så oavsett om du i slutändan kommer att få grävd fiber till ditt hus, eller en radiomottagare på fasaden, är det HebyNet du kommer att ha att göra med när det gäller internettjänster. Mer information om vilka tjänster som finns att välja på, för både fiber- och radiouppkoppling, hittar du på www.hebynet.se/bluecom. Du kan ringa dem på 0224-41 49 01.

Även från Bluecom har det gått ut kunderbjudanden till samtliga hushåll. Det pågår just nu en detaljstudie med kartläggning över hur detta nät ska byggas. Fibrering av två master i Fagerviken och Edvalla är redan klart, och installationer på fastigheter med fri sikt till dessa är på gång under april 2020.  Här är kunderbjudandet från Bluecom, om du trots allt inte fått det i brevlådan. 

Intresseanmälan och avtal

Rekommendationen är förstås att ni tecknar ett avtal med någon av aktörerna – annars blir det inget av den här utbyggnaden. Ni betalar naturligtvis inget innan allt är installerat och färdigt att använda. 

 • Om ni fått ett avtalsförslag från TFN och vill ha grävd fiber till er fastighet, teckna avtal med dem. Bor du i ett av de ovan nämnda områdena, men inte fått ett avtal i brevlådan, gör en intresseanmälan, så skickar de ett. https://www.tierpfibernetwork.se/intresseanmalan-fiber
 • Har du bråttom och vill ha bredband bums, anmäl intresse hos Bluecom och skaffa luftburet bredband. Det går att byta till fiber senare. Kontakta Bluecom för information om det.
 • Bor du inte i områden där fiber kommer att grävas inom kort, teckna avtal med Bluecom. Tänk på att du även behöver göra en intresseanmälan. Två saker att fylla i, alltså – du når allt du behöver på Bluecoms undersida för kunder i Tierps kommun. Endast avtalslänken når du här: www.bluecom.se/hallnas-avtal.
 • Är du osäker om din fastighet är inräknad i Bluecoms projektering för Hållnäshalvön? Anmäl intresse för Bluecoms radiolänklösning, så ser de i vilka områden det finns intresse. www.bluecom.se/intresse/
 • Vill du teckna ett abonnemang som går att pausa, när du inte är i ditt fritidshus? Läs mer om pausade abonnemang från HebyNet här: https://www.hebynet.se/bluecom/
 • Är ni i behov av rådgiving kring era gamla beställningar av fiber, rekommenderar vi att kontakta konsumentvägledare John Lundin på Tierps kommun. Antingen via mejl på konsument@tierp.se eller på 0293-21 81 44 (vardagar 10-12, 13-15). 

Fiber eller radiolänk?

Det fina är att vi har denna flexibilitet som gör det möjligt att erbjuda bredband till oss alla.

Vad ska man välja, då? Kan man välja? Mikael på Lidén Data svarade så här:

Om du bor i ett av de nämnda områdena där fiber ska byggas, kan du antagligen välja mellan fiber och radiolänk. Har du bråttom och behöver bredband inom några månader – välj radiolänk. Kan du vänta lite längre, välj fiber.

Bor du INTE inom ett av de här områdena, kommer du att erbjudas anslutning till radionätet, om du anmält intresse. Det nätet behöver fri sikt från ditt hus till en sändare på mast eller annan hög punkt. Det betyder att diverse pragmatiska lösningar kan komma att användas. Till exempel kanske Bluecom skickar signalen till en by via radiolänk, men mellan husen i en by, som är omgiven av höga träd, blir det upphängd eller nedgrävd fiber som sen sprider nätet mellan hushållen. Det finns även andra sätt att sprida signalen luftburet, genom t ex spegling.

Bluecom och Lidén Data/TFN samarbetar och kommer att stämma av under arbetets gång, vilken lösning som ska användas var. Sockenrådets bredbandsgrupp kommer att bistå med lokalkännedom och kontakter med vägföreningar mm.

Den här gången är det på riktigt!

Hållnäsbor — ta nu chansen och bidra till en ljusare framtid för vår vackra halvö och investera i  bredbandsutbyggnad. Stabil och snabb uppkoppling är en viktig pusselbit om vi ska lyckas vända en negativ samhällsutveckling och locka nya fastboende och företag till Hållnäs, samt behålla den service vi har. 

Med varma bredbandshälsningar—Styrelsen Hållnäs sockenråd och Bredbandsgruppen

Varför ska vi investera i hållbara bredbandslösningar?

Det finns många bra skäl till att investera i stabilt bredband! 

Här kommer några exempel:  

 • Bredband även på landsbygd är en demokratifråga och en förutsättning för inflyttning, företagsutveckling och nyetableringar. Det ger  även större trygghet för de äldre, i det egna hemmet, om man väljer att bo kvar så länge som möjligt.
 • Allt mer av samhällstjänster, E-hälsa, bankärenden och framför allt omsorgen kräver bredband och i takt med utvecklingen krävs allt högre kapacitet. Läs mer om E-hälsa här.
 • Investeringskostnaden ger med stor säkerhet en betydande värdehöjning i fastigheten. Installation på egen är skattereducerande (RUT). Efter avslutat installation finns det inga tvingande fasta kostnader. Installationskostnaden kan delbetalas under 12, 24 eller 36 månader.
 • De gamla fasta  telefonnäten är snart ett minne blott och bredband kan med fördel ersätta den fasta och mobila telefonin på hemma plan. Med telefoni via bredbandet undgår man helt fasta kostander och erhåller en låg samtalstaxa.
 • Det mobila bredbandet som används  av många idag (4G) fungerar ofta väl men har sina begränsningar i fråga om täckning, stabilitet och kapacitet när många är uppkopplade samtidigt. Nästa generation: 5 G kommer knappast att vara tillgänglig på glesbygd på många år (decennier) enligt Post-och telestyrelsen. 
 • En kort sammanfattning på alla goda motiv för att installera bredband till alla fastigheter i Hållnäs: Tillvaron för såväl barn, yrkesverksamma och pensionärer kommer bli mycket bättre med en bredbandsutbyggnad som uppfyller de nationella kraven, än utan. Det är helt enkelt en grundförutsättning för en ljus framtid för Hållnäshalvön på samma sätt som elektriciteten var, för hundra år sedan.

Läs mer här om hur hela bygden gynnas av stabil bredbandsuppkoppling.

Läs mer här om fördelar fördelarna med stabilt bredband för den enskilde fastighetsägaren.

Varför samarbetar Sockenrådet och bredbandsgruppen med just Lidén Data/TFN och Bluecom?

Att vi som förening rekommenderar Hållnäsarna att teckna avtal med dessa två företag,  bygger på de riktlinjer för bredbandsutbyggnad vi utvecklat och tillsammans med leverantörer förhandlat fram. Dessa riktlinjer som styrelsen för Sockenrådet beslutat om finns att läsa här. Vi erbjöd alla aktuella aktörer (Telia/Zitius, IP Only, Lidén Data och Bluecom) samarbete, men det var dessa två som var intresserade av att samarbeta med oss utifrån riktlinjerna. De enda leverantörer som ställt upp på tanken att erbjuda fast bredband som uppfyller de nationella bredbandsmålen, är de vi valt att samarbeta med.

Dessa riktinjer innefattar bland annat att bredband som uppfyller de nationella målen ska erbjudas till alla hållnäsbor, inte enbart boende i tätbefolkade områden; målsättningen att utbyggnaden ska vara så gott som klar 2022; och att utbyggnaden ska styras av kostnadseffektivitet och pragmatiska lösningar. Med det menar vi att flera olika tekniska metoder används –  nergrävd fiber, upphängd fiber, samt ett nyttjande av radiolänkar från höga master, vilket blir aktuellt i många fall.

Vår rekommendation av leverantörer har mot bakgrund av detta blivit en kombination av Tierp Fiber Network/Lidén Data AB (fiberansvar) och Bluecom (radiolänkansvar) som tillsammans motsvarar de teknologier, kompetenser och resurser en utbyggnad på Hållnäshalvön kommer att kräva.

Mer information och kontaktinfo:

Bluecom (bygger radionätet): www.bluecom.se

Tierp Fiber Network (bygger fibernät): www.tierpfibernetwork.se/

HebyNet (del av TFN, levererar internettjänster): wwww.hebynet.se/bluecom/

Sockenrådets bredbandsgrupp (arbetar ideellt med bredbandsutbyggnad):

Email till info@hallnas.info

Vill du bli ambassadör för ditt område och påskynda bredbandsutbyggnaden i vår bygd? Hör gärna av dig till bredbandsgruppens samordnare Lasse Larsson via info@hallnas.info.