Foto: Maria L Hallengren

Bredbandsresan: Uppdatering från Teracom

Teracom har erhållit laserdata* som de beställt från Lantmäteriet. Teracom har ca: 20 st områden på tur (inkl Hållnäs) där de ska göra laserdataanalys. De har sannolikt laseranalysen för vårt område klart innan påsk. Efter det så spikar vi datum för informationsmöte.

Teracom har också på kort tid fått in ett flertal förfrågningar runt om i Tierps kommun, vilket såklart är glädjande.

*Laserdata används inte bara för att visa markens höjd, utan även för att visa information om vegetation och byggnader.