Vilka bygger bredband på Hållnäshalvön?

Bluecom (bygger radionätet): www.bluecom.se

Tierp Fiber Network, TFN (bygger fibernät): www.tierpfibernetwork.se/

HebyNet (del av TFN, levererar internettjänster): wwww.hebynet.se/bluecom/

IP Only (bygger fibernät):

https://www.ip-only.se/lokala-nyheter/information-om-fiberplanerna-i-hallnas-tierp/

Samordning/information:

Jan Palm, bredbandssamordnare Tierps kommun: jan.palm@tierp.se

https://www.tierp.se/tierp.se/bo-trafik-och-miljo/din-bostad/bredband/fragor-och-svar-om-bredband.html

Hållnäs Sockenråds styrelse (arbetar ideellt med informationsspridning kring bredbandsutbyggnad): framtid@hallnas.info

Bredband på Hållnäshalvön – en lång historia

Vi har sett flera aktörer som kommit, gått och återvänt till Hållnäs sedan 2015. Sedan början av 2019 har Sockenrådet haft hjälp av bredbandsgruppen, som förtjänstfullt arbetat för att driva på bredbandsfrågan i Hållnäs. I stenriket Hållnäs har vi sett kombinationen grävd fiber + luftburen överföring via så kallad Air2Fibre som den enda realistiska lösningen för att erbjuda fast bredband till alla.

Under sommaren 2020 har vi sett behov att ta ett nytt grepp om bredbandsfrågan.  Anledningarna till att vi nu behöver ta ett nytt grepp är, bland annat, följande:

  • Marknaden är för liten för att den nuvarande konkurrensen mellan TierpFiber Network/Bluecom och IP Only skall bli annat än till skada.
  • Bredbandgruppen inom Sockenrådet som arbetat helt ideellt kommer inte så mycket längre i nuläget, och har i princip upplösts. Vi vill tacka alla som med kraft drivit arbetet så här långt! Sockenrådets styrelse som grupp har inte längre ideella resurser att arbeta lika intensivt som tidigare med dessa frågor.

Vi vill vara tydliga med, att bollen nu ligger hos bredbandsaktörerna och hållnäsarna. Vi föreslår att ni snarast pratar ihop er i byar och samfälligheter. Kontakta bredbandsaktörerna direkt för att ta reda på läget i ert område. 

Sockenrådet släpper givetvis inte den här frågan, vi kommer att driva på  samtliga aktörer så gott vi kan för en bredbandsutbyggnad av hela Hållnäshalvön, men måste från och med nu ta ett steg tillbaka då våra resurser är begränsade.

Sockenrådet har fortfarande kvar email info@hallnas.info för bredbandsfrågor. Hör gärna av er om ni vill ställa frågor kring styrelsens tankar om bredbandsutbyggnaden, eller vill få hjälp med lokal samordning i er by.

Vi ser dock gärna att ni vänder er direkt till aktörerna Tierp Fiber Network, IP Only och Bluecom för mer information om deras planer framöver. Alternativt till kommunens bredbandssamordnare Jan Palm om ni har frågor eller synpunkter till Tierps kommun.

Hållnäs Sockenråds styrelse 200910