Skrotinsamling för bygdeutveckling

Behöver du röja i ladugården eller garaget?
Då är det perfekt tid nu!

Från och med 1 oktober 2021 och tills containrarna är fulla, har Hållnäs Sockenråd tillsammans med Skrotcentralen och TEMAB tre återvinningscontainrar i Hållnäs där du kan lämna ditt järnskrot.

Återvinning spar på naturens resurser och just nu är det stor efterfrågan på råvara.
Intäkterna för metallskrotet går oavkortat till Hållnäs Sockenråds utvecklingsarbete i bygden.
En verklig win-win för bygden och klimatet.
Det finns bland annat tankar på en hastighetskamera att sätta vid skolan i Edvalla.

Containrarna står vid Gröna Lund i Edvalla, IK Vavds parkering i Vavd och vid Berggården i Fagerviken.

Det här kan lämnas:
Alla sorters järn- och metallskrot.
T. ex. balk, plåt, koppar, aluminium, mässing, jordbruksredskap, armering, maskiner, diskbänkar, kabel, elmotorer, bilbatterier etc.

Tänk på att tankar och cisterner ska vara fria från vätskor!

Det här kan du INTE lämna:
Bilar, plast, trä, gummi, sopor, oljor/vätskor, radioaktivt skrot, explosionsfarligt material, kylskåp, frysar, hälso- och miljöfarliga kemiska produkter.

Har du mycket skrot eller stora jordbruksredskap eller liknande som du vill ha hjälp med att forsla bort, kan Skrotcentralen hämta direkt hos dig. Kontakta då dem direkt på tel 070-242 56 26 eller leif.karlsson@skrotcentralen.se.

 

Visste du att när vi återvinner 1 ton järn sparas över 1 ton i koldioxidutsläpp?

Dessutom kan återvinning av järn göras hur många gånger som helst.

Detta innebär att återvinning är en viktig del i att spara på jordens resurser och för att minska vår klimatavtryck!

Foto: Maria L Hallengren

Analys av skolans utemiljö – med en ännu bättre skolgård i sikte  

Skolgården i Hållnäs är stor och har fantastiskt potential men skulle kunna bli ännu bättre som lekmiljö betraktat. Vid ett studiebesök på Uppsala Waldorfskolas skolträdgårdsprojekt, fick Linda och Åsa, projektledarna för  Framtid Hållnäs, kontakt med Emma Crawley, miljöpsykolog och pedagog med specialfokus på utemiljöer för barn.  Crawley anlitades som konsult på distans, för att få kompetent hjälp att analysera utemiljön och börja utforma väl underbyggda idéer för hur den kan förbättras.

Skolans och förskolans pedagoger har medverkat med observationer och verksamhetsbeskrivningar till analysen. Analysen kan ses som en förstudie och underlag att utgå från för ett eventuellt skolgårdsprojekt (som kanske smygstartas redan hösten-21). 

Läs Emma Crawleys analys av Hållnäs skolgård här:

Crawley, Emma (2021) Hållnäs skola: Analys och inspiration till utemiljön

 

Bakgrund – varför skolgården?

Framtid Hållnäs är ett brett utvecklingsprojekt, men kom till ur en vilja att rädda Hållnäs skola från en då hotande nedläggning 2018.  Flera av projektets kort- och långsiktiga mål är knutna till skola, barnomsorg och attraktivitet för barnfamiljer att flytta hit.   

Projektledarna har haft flera samtal med personal och skolledning om hur vi i bygden kan hjälpa till att vända en trend av minskande elevunderlag och lyfta en annan, positiv berättelse om små landsbygdsskolor och deras möjligheter. Vi välkomnar intresserade, både målsmän till elever och förskolebarn, men även andra engagerade vuxna i bygden, som vill hjälpa till att stödja skolan på olika sätt framöver.

Vad kan vi göra för Hållnäs skola? Vad har vi gjort hittills?

Hållnäs Sockenråd kan och vill inte “peta” i skolans pedagogiska verksamhet, däremot kan vi synliggöra det positiva och attraktiva med den lilla naturnära skolan – till exempel den stora skolgården, där det går att verkligen få upp fart. Vi kan också skapa opinion lokalt om hur viktig skolan är för bygden, vad en nedläggning skulle kunna innebära  för Hållnäs, et cetera.

Hittills har vi inom Framtid Hållnäs:

 • Medverkat till en fördjupad medborgardialog i Tierps kommun om skola och barnomsorg i Skärplinge och Hållnäs (våren 2021). Sammanställningen från medborgardialogen finns tillgänglig på Tierp kommuns hemsida här. Hållnäs sockenråd ser fram emot att tillsammans med politiker, tjänstemän, skolledning och personal skapa en utvecklingplan för hur kommunens små landsbygdsskolor kan utvecklas progressivt och vara ett attraktivt alternativ bredvid kommunens större skolor.
 • Uppmuntrat lärarna att visa upp skolans verksamhet Instagram.
 • Initierat en “öppet-hus-dag” som förhoppningsvis får en fortsättning årligen.
 • Arrangerat en ”fixardag” (ht-19) då vuxna och barn arbetade på skolgården, ca 100 buskar planterades, ladan målades, utekök byggdes. Pandemin satte tillfälligt stopp för fler, men vi planerar för en dag för gemenskap och skolgårdsfix hösten 2021.
 • Beställt och bekostat 3 picnicbord till skolan från ett lokalt snickeri. Sittplatser ute var något som lärarna ofta pratat om att de önskar, och då skolledningen endast kunde bekosta ett enda bord, beslöt vi att köpa in några till inom Framtid Hållnäs.
 • Initierat och bekostat en analys av utemiljön på skolan, i syfte att skapa ett väl underbyggt designförslag för skolgården. Detta för att på både kort och lång sikt skapa en bättre, pedagogisk lekmiljö för skolbarn och pedagoger, och samtidigt ge Hållnäs skola ett lyft och bli mer attraktiv som landsbygdsskola.

 

Vill du engagera dig i möjliga kommande projekt kring t ex skolans utemiljö, eller finnas till hands för utedagar, öppet hus mm?

Kontakta projektledarna i Framtid Hållnäs, Åsa och Linda, via framtid@hallnas.info.

 

Läs fler rapporter och andra texter som rör Hållnäshalvöns utveckling på hallnas.info/fakta.

 

 

GUIDADE STRÖVTÅG I SKÄRGÅRD OCH ÄNGSMARK 2021

Under året bjuder vi in till en serie strövtåg på Hållnäshalvön på kusten i Norduppland.

Arrangörer är Framtid Hållnäs, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och lokala aktörer.

Här får du ta del av bygdens kulturhistoria och rika naturliv. Först ut är en blomstervandring i Bondskärets naturreservat, sedan följer en berättarvandring där du får ta del av socknens väl och ve genom århundraden, därefter har du möjlighet att se Björns skärgård från båt, upptäcka det rika fågellivet och vandra på den lilla fyrvaktarön Björn. Serien avslutas med en kulturhistorisk guidning genom vikingatid, medeltid och 1980-tal i Lingnåre kulturreservat. I alla vandringar ingår lättare förtäring.

Syftet med den här serien guidade vandringar är att skapa upplevelsepaket som lätt kan upprepas och generera inkomster på Hållnäshalvön med omnejd.

Vi vill stärka besöksnäringens infrastruktur lokalt, knyta kontakter mellan aktörer och uppmuntra lokala aktörer att arrangera guidningar och vandringar på Hållnäshalvön framöver.

Projekt Framtid Hållnäs vill söka marknadsföra Hållnäs bredare och även till en målgrupp som är beredd att resa lite längre för kultur- och naturupplevelser.  

Vi vill också öva på att marknadsföra flera lokala aktörer tillsammans, lite som under det väl inarbetade evenemanget På Tur i Hållnäs. 

 

Dessa vandringar marknadsförs inom GUIDADE STRÖVTÅG I SKÄRGÅRD OCH ÄNGSMARK

Lördag 29 maj

Strövtåg bland blomster på Bondskäret

Naturguidning med botaniker

 

Lördag 12 juni

Ängskär och Hållnäs: från istid till nutid. Landhöjning, vikingatid, brukstid – och mycket annat!

Kulturhistorisk berättarstund.

 

Söndag 25 juli

Upplev fågelliv och flora i naturreservatet Björns skärgård

Båttur och guidning i naturreservatet Björns skärgård

 

Lördag 4 september

Vandra i kulturreservatet Lingnåre 

Kulturhistorisk guidning i Lingnåre kulurreservat.

 

Framtid Hållnäs är ett brett, treårigt utvecklingsprojekt för en hållbar framtid på Hållnäshalvön med omnejd. Projektet ägs av Hållnäs Sockenråd och finansieras av EUs Landsbygdsfond genom Leader Nedre Dalälven. Läs mer om projektet här.

Läs mer om vår partner Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven här.

Läs Hållnäs Sockenråds verksamhetsberättelse för 2020!

Här finns följande dokument att ta del av:

Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021

Ekonomisk berättelse 2020

Den Lokalekonomiska analys som nämns, finns att ta del av här på hemsidan, på hallnas.info/fakta.

Mer information om projekt Framtid Hållnäs och idégrupperna, hittar ni på hallnas.info/framtidhallnas

Hör gärna av er med frågor eller förslag till styrelsen via info@hallnas.info.

Projektledarna för Framtid Hållnäs når ni via framtid@hallnas.info.

Vårhälsningar från styrelsen för Hållnäs Sockenråd!

Se hit, alla aktörer inom besöksnäring i Hållnäs!

Just nu lägger vi projektledare i Framtid Hållnäs krut  på marknadsföring av aktörer, både företagare och föreningar, inom besöksnäring i vår bygd.

Vi vill gärna vilja hjälpa er att visa upp er verksamhet i Tierps/Älvkarlebys gemensamma app/hemsida. Utan kostnad för er del.

Upplev Norduppland är en stor satsning från Tierp och Älvkarleby kommuners näringslivsenheter och som marknadsförs brett.
Det här är en bra möjlighet att synas!

Appen delar upp platser, produkter och evenemang under kategorier – ”uppleva”, ”smaka” och ”sova”. En aktör kan förstås finnas med under flera kategorier.

Inom projektet Framtid Hållnäs skapar vi även en så kallad ”minidestination” för Hållnäs, där vi kan samla alla aktörer just härifrån, oavsett vilken kategori man tillhör. På det viset får den som vill besöka Hållnäs snabbt en överblick. Det är ju roligare att åka till en bygd där man vet flera intressanta platser att besöka, än bara en eller två!
Här är ett exempel på minidestinationen Laxön!

Ni skapar enkelt en profil på sidan, det är lätt om man är van vid Facebook t ex. Det är väldigt smidigt att uppdatera information, enklast från en dator. Ni kan antingen använda den här plattformen som en hemsida där ni samlar all information, eller bara ett fint skyltfönster som skickar besökaren till en annan, redan existerande hemsida.

För att skapa ett konto och komma igång med en profil går ni in hemsidan och scrollar längst ned, klicka på ”skapa konto”. Hör gärna av er till oss om ni vill ha hjälp och tips! Vi kan även hjälpa till med översättning av kortare texter till engelska, vid behov.

Varför är det här en bra idé?
– Ni syns tillsammans med andra lokala aktörer, vilket stärker hela destinationen Hållnäs!
– Det är gratis! Under projektet Framtid Hållnäs finns dessutom möjlighet att få hjälp att komma igång, så passa på nu.
– Det är långsiktigt – plattformen underhålls och marknadsförs av två kommuners näringslivsenheter i samarbetet Visit Norduppland.
– Appen finns både att ladda ned för telefoner/paddor och som hemsida.

https://visitnorduppland.se/

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Linda Wickström och Åsa Norling, projektledare Framtid Hållnäs

framtid@hallnas.info

Varför har Sockenrådet inte stöttat mobila bredbandslösningar?

Varför har Sockenrådet inte stöttat mobila bredbandslösningar?

Sockenrådets styrelse har fått frågan om varför vi hittills inte informerat om bredbandslösningar via mobilnätet, utan bara spridit information om utbyggnadsprojekt av Tierp Fiber Network/Bluecom och IP Only. 

Det finns flera anledningar som vi ska försöka förklara här:

Det är helt riktigt att det finns en mängd aktörer som erbjuder bredband via mobilnätet, som med riktantenn kan fungera relativt bra, beroende på vilka behov av hastighet fastighetsägaren har. Så varför har vi inte presenterat det som den bästa lösningen i Hållnäs?

Sockenrådet har valt att inte förespråka mobila bredbandslösningar då inte en jämn kvalitet avseende täckning eller kapacitet kunnat garanteras. Dessutom finns det faktum att de mobila lösningarna riskerade att ta kritisk försäljningsvolym från de fasta bredbandsalternativen, som vi ser som mer hållbara lösningar.

Mobilt bredband erbjuds av en mängd aktörer och att få med alla skulle vara svårt då det är en rörlig massa. Det vore olyckligt om Sockenrådet synes stödja ex. 3 men inte Telenor (eller vad det kunde bli).

Dessutom är mobilaktörerna stora och starka i sin egen marknadsföring (till skillnad från små lokala bredbandsbyggare som Tierp Fiber Network eller Bluecom), så vi har inte ansett att de behöver förstärkt marknadsföring från oss ideellt arbetande.

När Sockenrådets bredbandsgrupp bildades 2019, var det med de här riktlinjerna:

 • Målet ska vara ett erbjudande om fast bredband för alla på hela Hållnäshalvön, oavsett om man bor i Årböle, Fagerviken eller Enskär.
 • Sockenrådet verkar gärna för s.k. hybridlösningar. Fiber både markförlagd och hängande i kombination med fast bredband via luften (Air2Fibre), allt efter vad situationen kräver.
 • Regeringens bredbandsmål vad gäller kapacitet och tidsrymd ska styra Sockenrådets arbete: Bl.a. utbyggnad av fast bredband med en kapacitet av 100/100 Mbit/sek 2020. 1 Mbit/sek år 2025. Det har (hittills) ingen mobil operatör kunnat erbjuda.
 • Sockenrådet ska verka för solidariska erbjudanden från aktörerna. Dvs. att även de svåraste installationerna skulle utföras utan särskild hänsyn till de faktiska kostnaderna. Sockenrådet drev på i förhandlingarna för att få låga installationskostnader såväl som prisgarantier (5 år) på de månadsavgifter för internetabonnemangen.
 • Då vi insåg att en utbyggnad i våra trakter innebär mycket höga byggkostnader, oavsett teknik så måste aktörerna ha en ”garanterad volym”. Detta faktum gör att vi förespråkade samordning! För många aktörer med vardera en liten volym = risk att ingen bygger med varken kort – eller långsiktig lönsamhet. (Senare har även IP Only påbörjat sin kampanj. IPO kan till skillnad från de mindre aktörerna Lidén/Bluecom söka bidrag från PTS för sin utbyggnad.)

Under januari 2021 har det seglat upp en ny aktör på vår bredbandshimmel – Telias ”fast bredband via mobilnätet ”(FWA). Information om den har Telia skickat via post till vissa hushåll, och även ringt upp vissa hushåll. Den lösningen har potential att uppfylla de nationella bredbandsmålen, men det beror helt på hur nära en så kallad A-mast en viss fastighet är. Hur snabba hastigheter de kan leverera vet man först när man beställt och Telia gjort en utredning.

Vi i Sockenrådet ser Telias FWA som en potentiellt bra tillfällig lösning i väntan på fiber eller radiolänk. Vi ser också risken att ännu en aktör återigen hackar upp det lokala kundunderlag som finns i Hållnäs och försvårar utbyggnaden av hållbara bredbandslösningar där det faktiskt är möjligt.

Läs mer generell info om bredbandsutbyggnad i Hållnäs och Sockenrådets roll här.

 


 

Mer bakgrund till bredbandsutbyggnaden i Hållnäs  – vad har Sockenrådet bidragit med? (för dig som har tid att läsa lite mer): 

Sockenrådets mobiltelefoni och-bredbandsengagemang går en bra bit tillbaka i tiden. Vi säger inte att vi bidragit i någon avgörande mening i ex. mobiltelefrågor men det kanske heller inte är bara en slump att Hållnäshalvön faktiskt har en förhållandevis god täckning totalt sett. Visst finns det områden som är riktigt svaga men jämfört med många andra glesbygder så anser jag att vi ändå har det ganska väl förspänt. Allt kan förstås bli bättre!

När sockenrådet beslutade att på ett mer strukturerat sätt driva på bredbandsutbyggnaden så ledde detta bl.a. till att IP Only och Lidén Data, via sitt lokala bolag Tierp Fiber Network (TFN) arrangerade ”stormöten” i både Fagerviken och Gröna Lund (Hjälmunge) där vi och allmänheten fick information och erbjudanden. Detta bör ha varit hösten 2016 och vintern 2017. Vid det laget hade redan TFN levererat en ADSL lösning via Telias nät med telefonledningar via kopparledningarna.

När dessutom Telia meddelade att den fasta telefonin skulle läggas ner, med myndigheternas goda minne, till förmån för fast eller mobilt telefon- och bredbandsnät med start någon gång 2015/16 i Hållnäs så drev detta på försäljningen av fasta fiberinstallationer.

Kommunen meddelade i ungefär samma skede att bredbandsutbyggnaden inte på något vis skulle styras med kommunal inblandning utan att marknadskrafterna själva skulle lösa uppgiften: fiber till folket!

IP Only lyckades mycket väl i sin fiberförsäljning under 2016/17 och hade tagit ett rejält grepp om utbyggnadsplanerna inte bara på Hållnäshalvön utan i stora delar av landet. Då inget verkade hända så tog Sockenrådet med hjälp av Kommunens bredbandssamordnare kontakt med IP Onlys för att få besked om vad som ev. skulle ske. Detta var i början av 2018 och vi förstod vid det mötet att något hade gått riktigt snett. Vid ett stormöte (ej ang.bredband i första hand) i Gröna Lund i april 2018 så kom idén upp att Sockenrådet med hjälp av kommunens bredbandssamordnare skulle sätta press på IP Only för att få lite action. Ett upprop för att få våra fiberbeställningar hävda, initierades och över tvåhundra personer/beställare skrev på dessa listor. Listorna överlämnades till IP Only av kommunens bredbandssamordnare men det fick ingen synbar effekt. IP Only hävdade att beställningarna fortfarande gällde och fortfarande gäller även om några, lite godtyckligt, har fått sin beställning hävd.

Via påtryckningar från Sockenrådet så hade Telia via sitt bolag: Zitius gjort en försäljningskampanj i delar av Hållnäs och trots att många kände sig låsta vid sin IP Onlybeställning gick kampanjen ganska bra och vi hade stora förhoppningar på Telia. De meddelade dock våren 2019 att de drog sig ur projektet.

På senvintern 2019 så gjorde Sockenrådet ett upprop till de som kunde tänka sig att arbeta med Sockenrådet för att driva på bredbandsutvecklingen. Det blev god uppslutning och en grupp bildades och några ledande riktlinjer utarbetades: Bl.a. formades dessa ”riktlinjer” som punktas högst upp i det här inlägget.

 

Nyhetsbrev från Hållnäs Sockenråd och projekt Framtid Hållnäs i brevlådan i veckan!

Hej!

Under v2 och 3 får alla fast- och fritidsboende hushåll med postlåda i Hållnäs ett nyhetsbrev från Hållnäs Sockenråd utdelat.

Har du inte fått något, eller befinner dig på annan adress? Då går det förstås att läsa det här också!

Web_Dec2020_v4

Om du har frågor om innehållet i nyhetsbrevet, är du välkommen att höra av dig till ordförande Åsa Norling via framtid@hallnas.info.

Foto: Maria L Hallengren

Småskalig och förnybar energiproduktion på Hållnäshalvön – rapport från SLU

Hur skulle en lokal och mer hållbar energiförsörjning kunna se ut i Hållnäs?

Hållnäs Sockenråd/Framtid Hållnäs har i höst samverkat med studenter vid agronomprogrammet på SLU, som en del i kursen ”Projekt och kommunikation i den agrara sektorn.” Syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för hållbara förnybara energikällor på Hållnäshalvön.

Resultatet ska kunna användas som faktaunderlag för Sockenrådet och/eller andra intressenter i framtida samtal och/eller satsningar kring lokal energiförsörjning.

Nu finns den färdiga rapporten att ladda ned och läsa här.

Studien är avgränsad till att endast undersöka alternativ till elförsörjning, initialt diskuterades även uppvärmning och drivmedel, men på grund av de snäva tidsramarna fick projektet smalnas av något.

I oktober hölls en mindre workshop på Berggården, Fagerviken, som en del i projektets förstudie. Där presenterades generellt faktaunderlag för en rad förnybara energikällor – sol, vind, våg och biogas. Deltagarna, som var mellan 18 och 70 år, fick bidra med sina kunskaper, erfarenheter, tankar och perspektiv kring de utvalda energikällorna. Målet med workshopen var att få kommunicera med invånarna i Hållnäs och skapa en bättre bild av deras intresse, målkonflikter och möjlig applicering av en framtida energilösning. Här kan du ladda ned förstudien i sin helhet (den återges något förkortad i den färdiga rapporten).

Från Tierps kommun finns ett visst intresse i rapporten och särskilt i eventuella lokala initiativ inom biogas. Kommunen håller precis på att dra igång
upphandlingen för en biogasmack i Tierps köping och skulle gärna se egen lokal biogasproduktion i kommunen, just nu skickas ju allt matavfall till Uppsala där det blir biogas. Tjänstepersoner på Tierps kommun hjälper gärna till om det skulle finnas intresse – det finns tydligen en hel del finanisering att söka inom detta! Låter det intressant? Kontakta gärna kommunens hållbarhetsstrateg Frida Johnson direkt Frida.Johnson@tierp.se.

 

Foto: Carina Bodin

Ny fas i Framtid Hållnäs!

Sedan i augusti 2020, har en ny fas inletts i projekt Framtid Hållnäs.

Första året handlade om kartläggning och att utforska förutsättningar i bygden, det resulterade bland annat i vår Lokalekonomiska analys (LEA) som alla hushåll i Hållnäs fick hem i brevlådan. Vi hoppas att LEA inspirerade till samtal om gamla och nya idéer vid middagsbord runtom i bygden!

Från och med i höst vill vi inte bara kartlägga och undersöka – nu är det dags för lite aktion på utvecklingsfronten!

I augusti bjöd Hållnäs Sockenråd in till ett öppet möte på Verstuberget, för att med avstamp i LEA prata om vilka utvecklingsidéer mötesdeltagarna ville jobba med aktivt. Till vår hjälp hade vi Birgitta Elfving från ”Hela Sverige ska leva” länsbygderådet, en erfaren processledare.

Flera idégrupper formades, med fokus på bostäder, festival/kultur och vandringsled. Sedan tidigare finns det grupper med fokus på välkomnande/inflyttning och biografverksamhet.

Vill du vara med på det här tåget? NU är ett utmärkt tillfälle att engagera sig i lokala utvecklingsfrågor! Vi behöver ju fler personer i alla grupper, av alla åldrar och kompetenser.

Projektledarna i Framtid Hållnäs hjälper grupperna med informationsspridning via vårt nyhetsbrev, mejllista och sociala medier, intresseundersökningar, kontakt med andra projekt i landet – det finns även pengar i vårt projekt för t ex studieresor eller andra inspirerande och kompetenshöjande aktiviteter. Även Tierps kommuns tjänstepersoner finns som resurs till viss del.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

 

I slutet av januari återkopplar grupperna med Birgitta och oss projektledare – förhoppningsvis hinner de flesta grupper ses redan innan dess och prata ihop sig, vi vet att några gjort det. (Vi har skjutit lite på det här mötet ett par gånger redan, pga de nya restriktionerna och bekräftar lokal senare.)
Vi bjuder på fika under förmiddagen. Den här träffen är ett utmärkt tillfälle att hoppa med i en grupp som låter intressant, oavsett om du varit engagerad lokalt tidigare eller inte.

Vill du komma i kontakt direkt med en idégrupp, se mer info här nedanför!

Välkommen med!

Hållnäsledengruppen
Tanken är att gruppen ska jobba för en ny vandringsled längs med hela Hållnäskusten, som ansluter till Upplandsleden både i norr och söder.
De har pratat med Upplandsstiftelsen, som är intresserade av att ses och ev tillsammans med Länsstyrelsen och kommunen ha ett möte där vi kan bolla idéer om en ny led.
De har även börjat med att lämna ut kartor till människor som de vet rör sig mycket i skog och mark, för att få höra deras favorit stigar och platser längs med Hållnäs kust. Tanken är sedan att sammanställa dessa för att ha något att utgå ifrån.
Gillar du att vara i skog och mark och tycker detta låter som en rolig idé, så hör av dig till;
Tim Utkutug 0708782578

Kultur- och festivalgruppen
Tanken med gruppen är att starta upp ett eller flera nya kulturevenemang som förhoppningsvis kan vara återkommande. Kanske en karneval i februari som riktar sig mot barn och ungdomar (lite som Knutmasso i Gimo), och även ett musikevenemang som avslutar ”På tur i Hållnäs” och kan växa till en årlig musikfestival i Hållnäs.
Tycker du att det låter kul eller har du någon annan rolig idé på evenemang och vill vara med, hör av dig till;
Marianne Simonsson 0703652014

Bygga och bo-gruppen
Ett spår gruppen planerar är att ta kontakt med SKB inför eventuella byggprojekt inför slutförvarets alla nyrekryteringar som behöver bostäder.
Ett annat spår är även att inventera befintliga bostäder i Hållnäs som kan tänkas hyras ut eller säljas till fastboende. De har också tänkt kika på ett underlag för inspel till den kommande översiktsplanen i Kommunen.Gruppen har även funderingar på att starta upp någon form av byggnadsvårdskurser.
Gillar du byggnadsvård, har hus att hyra ut, eller vill hjälpa till för att skapa fler bostäder i Hållnäs, hör av dig till;
framtid@hallnas.info

Välkomstgruppen
Tanken med gruppen är att välkomna nyinflyttade, men även jobba med marknadsföring för att locka fler att bosätta sig här permanent.
De har tagit fram ett
välkomstbrev och fått flera olika upplagor av ”Hållnäs förr och nu” och även material av kommunen som vi lämnar ut till nyinflyttade.
De har även planerat in i projektet att utveckla vår hemsida ”hallnas.info” med ett företagsregister.
Vill du vara med och välkomna nyinflyttade och ge dom en bra start i Hållnäs, eller kanske utveckla vår hemsida med info för både bofasta och besökare, så hör av dig till;
Malin Sala 0735735361

Biografgruppen
Gruppen engagerar sig för att återuppväcka den lokala biografen, som en gång funnits i centrala Hållnäs. Just nu undersöks finansieringsmöjligheter för investering i teknik, vilka anses vara goda. Det finns många idéer kring repertoar (både klassiker och blockbusters diskuteras), evenemang, festival och samarbeten lokalt. Vill du vara med och köra film, lägga repertoar, arrangera evenemang med film i fokus? Hör då av dig till;
Jan Salomonsson 0730274925, eller Filip Kastberg på ICA i Edvalla.

 

 

 

När kan man dricka kaffe på vårdcentralen i Tierp igen?

Som många säkert har noterat så har kaféet på vårdcentralen i Tierp sedan en tid stängt, vilket ju är besvärligt för många.

Vi har fått denna information från fastighetsansvarig vid Region Uppsala via en Hållnäsbo om vad som nu händer.

Man har från Regionens sida upptäckt ett visst intresse från flera håll att driva kaféverksamheten på vårdcentralen. Av den anledningen har man börjat ta fram ett förfrågningsunderlag som man räknar med skall skickas ut i mitten av oktober.

Eftersom det är frågan om en förenklad upphandling så kommer det att gå fort att utse ny utförare.

Målet är att ny kaféverksamhet skall var på plats till årsskiftet.

Så vi hoppas på goda nyheter med både kaffe och något att äta i samband med vårdbesök snart!