Foto: Maria L Hallengren

Gott nytt år! Läs om vad som hände 2021.

Under de sista skälvande dagarna innan jul, snickrade vi ihop ett nyhetsbrev med sammanfattning över senare delen av 2021.

Nyhetsbrevet finns på ICA Kastbergs i pappersformat – ta gärna ett och ett extra till grannen som kanske inte kommer iväg till affären själv!

Det går förstås också att läsa det här på hemsidan:

Läs nyhetsbrevet från Hållnäs Sockenråd och projekt Framtid Hållnäs genom att klicka här.

Låt oss hoppas att det nya året  blir mindre präglat av pandemi, isolering och restriktioner än de två vi har bakom oss!

Varma hälsningar,

Hållnäs Sockenråds styrelse

 

 

PS: Vill du få kontinuerliga uppdateringar om vad vi gör i sockenrådet och projekt Framtid Hållnäs?

Anmäl dig till vår mejlinglista, och få ett mejl då och då!

 

Fiberutbyggnad i Hållnäs

Post- och Telestyrelsen (PTS) har beviljat IP Only ekonomiskt stöd för 7 fiberprojekt i Tierps kommun – alla på Hållnäshalvön.

Det här är välkomna och mycket goda nyheter, förstås!

Information kommer att komma ut på Tierps kommuns hemsida, och mark- och fastighetsägare kommer under våren att bjudas in till informationsmöten i bygden. Boende på sträckan Fagerviken – Edvalla, samt existerande kunder med beställning i alla sju projekten, ska ha fått utskick i brevlådan redan.

Kontakta i första hand IP Only, eller kommunens bredbandssamordnare Jan Palm med frågor om fiberutbyggnaden.

Hållnäs Sockenråd delar bekräftad information med boende och denna artikel kan komma att uppdateras.

 

Information från IP Onlys kommunansvarige Jonas Axskär:

 

Ip-Only har blivit beviljade stöd från PTS för 7st fiberprojekt på Hållnäs halvön, vilket är jätteroligt och ger oss möjligheten att äntligen kunna bygga klart de projekten efter en alldeles för lång väntan.

Arbetet med bredbandstödet har varit en ganska lång process för oss som har pågått under hela 2021, det går att läsa mer kring detta på Bredbandsstöd | PTS. Men kort fakta är att alla tilldelade medel betalas ut nu i December och alla projekten ska vara slutredovisade i slutet utav 2024.

 

De första utav dessa sju projekt är redan byggbeslutat och vi räknar med att arbetet kommer igång nu under Nov-Dec, det är projektet som sträcker sig mellan Fagerviken och Edvalla. Inte det största projektet men det är väldigt viktigt eftersom detta projektet levererar signal ut till alla övriga projekt på Hållnäs halvön.

 

Att vi har blivit beviljade stöd är självklart jätteroligt och en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga dessa fiberprojekt. Men vi vill påpeka att stödpengarna bara är en liten del utav den totala investeringen som krävs för att bygga ut fibernätet. Det krävs också att vi har kunder i projekten som är intresserade utav en fiberanslutning och gör en beställning. Det vore jättetråkigt om vi blir tvungna att lämna tillbaka stödpengarna nu när det äntligen finns möjlighet för oss att bygga ut fibernätet.

Vi kommer anordna infomöten på plats så fort vi har kommit lite längre med första projektet.

 

Jonas Axskär, IP Only

jonas.axenskar@ip-only.se

 

En ny chans?

Det har varit många turer och rosenskimrande löften kring bredband och fiberutvecklingen i Hållnäs. Det är många av oss kan känna vanmakt eller uppgivenhet. Vad vi än väljer nu, oavsett om vi har redan tecknat avtal med andra aktörer, skaffat mobilförstärkare, eller om vi helt enkelt bara avvaktar, så är det ändå så att vi står inför den bästa möjligheten vi kan ha till att få fiber i hela Hållnäs. Om det inte sker nu, är sannolikheten för nya satsningar från statligt, regionalt eller kommunalt håll ganska liten.

Citat från en artikel i Arbetarbladet angående bredbandsutbyggnaden:

När de ändå bygger fiber förbi kan det vara bra att ta den kostnaden för framtiden.

 

Vi som är aktiva i Sockenrådet är medvetna om att vi har kommit med skiftande råd de senaste åren. Allt är agerat utifrån den information vi har haft vid de tillfällena med de bästa av avsikter, det vill säga att hela Hållnäs ska ha tillgång till ett fungerande bredband. Framöver avser vi att fortsätta att dela information från de aktörer vi för en dialog med. All information delas här och via våra sociala medier. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev här.

 

Bildförklaring: Kartan i bilden visar olika fiberprojekt på Hållnäshalvön. De gröna områdena är beviljade medel från PTS, de gula områdena har inte blivit beviljade medel.

Öppna landskap i Hållnäs?

Nu går det att läsa rapporten Öppna landskap i Hållnäs?, skriven av studenter vid agronomprogrammet vid Sveriges Landsbruksuniversitet (SLU), på beställning av Hållnäs Sockenråd. Projektet var en del av kursen  ”Projekt och kommunikation i den agrara sektorn” och är andra tillfället Hållnäs Sockenråd/Framtid Hållnäs samverkat med SLU, ett samarbete vi uppskattar och hoppas får en fortsättning.

Här kommer en hälsning från studenterna, om deras besök i Hållnäs tidigare i höst:

En kylig höstdag åkte vi, några studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet, ut mot
Hållnäskusten.

Vid Lingnåre kulturreservat träffade vi först Peter Staland och Maria L.
Hallengren som tog med oss på en historisk rundvandring. De gamla vikingatidens jordbruk,
spåren efter gravplatser, husgrunder och odlingsmarker inspirerade oss inför kvällen.

Innan workshopen fick vi även en rundtur där vi fick se kyrkan, skolan och lite av Hållnäs öppna
landskap. Vi välkomnades sedan av Hållnäs Sockenråd vid bygdegården i Fagerviken.
Kvällens tema var öppna landskap och hur de skulle kunna bevaras inför framtiden.

Fjorton deltagare fick tillsammans diskutera hinder och möjligheter för att bevara öppna landskap,
vad de tror och vill händer i framtiden samt vilka som kan och ska ta vidare initiativ.
Samtalen målade upp tidsbrist och ekonomi som stora svårigheter, men också en stark
gemensam vilja att tillsammans bevara landskapet och det småskaliga jordbruket. Det togs
även upp flera kreativa förslag om en gemensam gårdsbutik och djurstall samt samarbeten
mellan lantbrukare.

Är du intresserad av att veta mer om workshopen och resultaten så får du gärna läsa vår
rapport Öppna landskap i Hållnäs?.

För oss studenter var detta första gången vi fick arrangera en workshop och vi kände oss väl omhändertagna och tacksamma för denna
möjlighet och de erfarenheter vi fått med oss.

Tack alla deltagare för en trevlig och innehållsrik kväll!

/Elsa Rozenbeek, Henrik Ansin, Ida Åkerberg, Lovisa Lundén och Nathalie Navarrete

Skrotinsamling för bygdeutveckling

Behöver du röja i ladugården eller garaget?
Då är det perfekt tid nu!

Från och med 1 oktober 2021 och tills containrarna är fulla, har Hållnäs Sockenråd tillsammans med Skrotcentralen och TEMAB tre återvinningscontainrar i Hållnäs där du kan lämna ditt järnskrot.

Återvinning spar på naturens resurser och just nu är det stor efterfrågan på råvara.
Intäkterna för metallskrotet går oavkortat till Hållnäs Sockenråds utvecklingsarbete i bygden.
En verklig win-win för bygden och klimatet.
Det finns bland annat tankar på en hastighetskamera att sätta vid skolan i Edvalla.

Containrarna står vid Gröna Lund i Edvalla, IK Vavds parkering i Vavd och vid Berggården i Fagerviken.

Det här kan lämnas:
Alla sorters järn- och metallskrot.
T. ex. balk, plåt, koppar, aluminium, mässing, jordbruksredskap, armering, maskiner, diskbänkar, kabel, elmotorer, bilbatterier etc.

Tänk på att tankar och cisterner ska vara fria från vätskor!

Det här kan du INTE lämna:
Bilar, plast, trä, gummi, sopor, oljor/vätskor, radioaktivt skrot, explosionsfarligt material, kylskåp, frysar, hälso- och miljöfarliga kemiska produkter.

Har du mycket skrot eller stora jordbruksredskap eller liknande som du vill ha hjälp med att forsla bort, kan Skrotcentralen hämta direkt hos dig. Kontakta då dem direkt på tel 070-242 56 26 eller leif.karlsson@skrotcentralen.se.

 

Visste du att när vi återvinner 1 ton järn sparas över 1 ton i koldioxidutsläpp?

Dessutom kan återvinning av järn göras hur många gånger som helst.

Detta innebär att återvinning är en viktig del i att spara på jordens resurser och för att minska vår klimatavtryck!

Lokalsamtal och grillkalas för föreningsaktiva!

Hållnäs sockenråd välkomnar föreningsaktiva från Hållnäshalvön med omnejd, till en stunds samtal och knytkalas.
Både styrelsemedlemmar och andra aktiva i arbetsgrupper och kommittéer.
Föreningar från Lövstabruk, Karlholm och Skärplinge såklart varmt välkomna!

Vi pratar vidare om hur vi kan hitta samarbeten och kreativa lösningar mellan föreningarna i området.
Vilka är våra utmaningar? Kan vi lösa dem tillsammans?
Vi pratar utifrån idéer som kom upp vid lokalsamtalet i april, och bjuder in nya.

Ta med dina tankar, det du vill grilla och dricka, så ordnar vi alla tillbehör.
Vi håller till på eller utanför Verstubergets dansbana på hembygdsgården i Edvalla.

Anmälan till framtid@hallnas.info, senast 4 aug (men gärna tidigare).
Frågor till Åsa Norling 0704 68 46 07.

Välkomna!

Grillning: skulle vädret göra grillning opassande, blir det ”vanligt” knytkalas – vi meddelar de som anmält sig hur det blir!

COVID: Vi följer restriktioner för allmänna sammankomster. I vilket fall att se till att vi kan hålla avstånd och sitta mycket välventilerat, i eller utanför dansbanan. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Här finns tider och mer info om platsen! (Klicka på länk/bild.)

Foto: Maria L Hallengren

Analys av skolans utemiljö – med en ännu bättre skolgård i sikte  

Skolgården i Hållnäs är stor och har fantastiskt potential men skulle kunna bli ännu bättre som lekmiljö betraktat. Vid ett studiebesök på Uppsala Waldorfskolas skolträdgårdsprojekt, fick Linda och Åsa, projektledarna för  Framtid Hållnäs, kontakt med Emma Crawley, miljöpsykolog och pedagog med specialfokus på utemiljöer för barn.  Crawley anlitades som konsult på distans, för att få kompetent hjälp att analysera utemiljön och börja utforma väl underbyggda idéer för hur den kan förbättras.

Skolans och förskolans pedagoger har medverkat med observationer och verksamhetsbeskrivningar till analysen. Analysen kan ses som en förstudie och underlag att utgå från för ett eventuellt skolgårdsprojekt (som kanske smygstartas redan hösten-21). 

Läs Emma Crawleys analys av Hållnäs skolgård här:

Crawley, Emma (2021) Hållnäs skola: Analys och inspiration till utemiljön

 

Bakgrund – varför skolgården?

Framtid Hållnäs är ett brett utvecklingsprojekt, men kom till ur en vilja att rädda Hållnäs skola från en då hotande nedläggning 2018.  Flera av projektets kort- och långsiktiga mål är knutna till skola, barnomsorg och attraktivitet för barnfamiljer att flytta hit.   

Projektledarna har haft flera samtal med personal och skolledning om hur vi i bygden kan hjälpa till att vända en trend av minskande elevunderlag och lyfta en annan, positiv berättelse om små landsbygdsskolor och deras möjligheter. Vi välkomnar intresserade, både målsmän till elever och förskolebarn, men även andra engagerade vuxna i bygden, som vill hjälpa till att stödja skolan på olika sätt framöver.

Vad kan vi göra för Hållnäs skola? Vad har vi gjort hittills?

Hållnäs Sockenråd kan och vill inte “peta” i skolans pedagogiska verksamhet, däremot kan vi synliggöra det positiva och attraktiva med den lilla naturnära skolan – till exempel den stora skolgården, där det går att verkligen få upp fart. Vi kan också skapa opinion lokalt om hur viktig skolan är för bygden, vad en nedläggning skulle kunna innebära  för Hållnäs, et cetera.

Hittills har vi inom Framtid Hållnäs:

 • Medverkat till en fördjupad medborgardialog i Tierps kommun om skola och barnomsorg i Skärplinge och Hållnäs (våren 2021). Sammanställningen från medborgardialogen finns tillgänglig på Tierp kommuns hemsida här. Hållnäs sockenråd ser fram emot att tillsammans med politiker, tjänstemän, skolledning och personal skapa en utvecklingplan för hur kommunens små landsbygdsskolor kan utvecklas progressivt och vara ett attraktivt alternativ bredvid kommunens större skolor.
 • Uppmuntrat lärarna att visa upp skolans verksamhet Instagram.
 • Initierat en “öppet-hus-dag” som förhoppningsvis får en fortsättning årligen.
 • Arrangerat en ”fixardag” (ht-19) då vuxna och barn arbetade på skolgården, ca 100 buskar planterades, ladan målades, utekök byggdes. Pandemin satte tillfälligt stopp för fler, men vi planerar för en dag för gemenskap och skolgårdsfix hösten 2021.
 • Beställt och bekostat 3 picnicbord till skolan från ett lokalt snickeri. Sittplatser ute var något som lärarna ofta pratat om att de önskar, och då skolledningen endast kunde bekosta ett enda bord, beslöt vi att köpa in några till inom Framtid Hållnäs.
 • Initierat och bekostat en analys av utemiljön på skolan, i syfte att skapa ett väl underbyggt designförslag för skolgården. Detta för att på både kort och lång sikt skapa en bättre, pedagogisk lekmiljö för skolbarn och pedagoger, och samtidigt ge Hållnäs skola ett lyft och bli mer attraktiv som landsbygdsskola.

 

Vill du engagera dig i möjliga kommande projekt kring t ex skolans utemiljö, eller finnas till hands för utedagar, öppet hus mm?

Kontakta projektledarna i Framtid Hållnäs, Åsa och Linda, via framtid@hallnas.info.

 

Läs fler rapporter och andra texter som rör Hållnäshalvöns utveckling på hallnas.info/fakta.

 

 

GUIDADE STRÖVTÅG I SKÄRGÅRD OCH ÄNGSMARK 2021

Under året bjuder vi in till en serie strövtåg på Hållnäshalvön på kusten i Norduppland.

Arrangörer är Framtid Hållnäs, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och lokala aktörer.

Här får du ta del av bygdens kulturhistoria och rika naturliv. Först ut är en blomstervandring i Bondskärets naturreservat, sedan följer en berättarvandring där du får ta del av socknens väl och ve genom århundraden, därefter har du möjlighet att se Björns skärgård från båt, upptäcka det rika fågellivet och vandra på den lilla fyrvaktarön Björn. Serien avslutas med en kulturhistorisk guidning genom vikingatid, medeltid och 1980-tal i Lingnåre kulturreservat. I alla vandringar ingår lättare förtäring.

Syftet med den här serien guidade vandringar är att skapa upplevelsepaket som lätt kan upprepas och generera inkomster på Hållnäshalvön med omnejd.

Vi vill stärka besöksnäringens infrastruktur lokalt, knyta kontakter mellan aktörer och uppmuntra lokala aktörer att arrangera guidningar och vandringar på Hållnäshalvön framöver.

Projekt Framtid Hållnäs vill söka marknadsföra Hållnäs bredare och även till en målgrupp som är beredd att resa lite längre för kultur- och naturupplevelser.  

Vi vill också öva på att marknadsföra flera lokala aktörer tillsammans, lite som under det väl inarbetade evenemanget På Tur i Hållnäs. 

 

Dessa vandringar marknadsförs inom GUIDADE STRÖVTÅG I SKÄRGÅRD OCH ÄNGSMARK

Lördag 29 maj

Strövtåg bland blomster på Bondskäret

Naturguidning med botaniker

 

Lördag 12 juni

Ängskär och Hållnäs: från istid till nutid. Landhöjning, vikingatid, brukstid – och mycket annat!

Kulturhistorisk berättarstund.

 

Söndag 25 juli

Upplev fågelliv och flora i naturreservatet Björns skärgård

Båttur och guidning i naturreservatet Björns skärgård

 

Lördag 4 september

Vandra i kulturreservatet Lingnåre 

Kulturhistorisk guidning i Lingnåre kulurreservat.

 

Framtid Hållnäs är ett brett, treårigt utvecklingsprojekt för en hållbar framtid på Hållnäshalvön med omnejd. Projektet ägs av Hållnäs Sockenråd och finansieras av EUs Landsbygdsfond genom Leader Nedre Dalälven. Läs mer om projektet här.

Läs mer om vår partner Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven här.

Läs Hållnäs Sockenråds verksamhetsberättelse för 2020!

Här finns följande dokument att ta del av:

Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021

Ekonomisk berättelse 2020

Den Lokalekonomiska analys som nämns, finns att ta del av här på hemsidan, på hallnas.info/fakta.

Mer information om projekt Framtid Hållnäs och idégrupperna, hittar ni på hallnas.info/framtidhallnas

Hör gärna av er med frågor eller förslag till styrelsen via info@hallnas.info.

Projektledarna för Framtid Hållnäs når ni via framtid@hallnas.info.

Vårhälsningar från styrelsen för Hållnäs Sockenråd!

Se hit, alla aktörer inom besöksnäring i Hållnäs!

Just nu lägger vi projektledare i Framtid Hållnäs krut  på marknadsföring av aktörer, både företagare och föreningar, inom besöksnäring i vår bygd.

Vi vill gärna vilja hjälpa er att visa upp er verksamhet i Tierps/Älvkarlebys gemensamma app/hemsida. Utan kostnad för er del.

Upplev Norduppland är en stor satsning från Tierp och Älvkarleby kommuners näringslivsenheter och som marknadsförs brett.
Det här är en bra möjlighet att synas!

Appen delar upp platser, produkter och evenemang under kategorier – ”uppleva”, ”smaka” och ”sova”. En aktör kan förstås finnas med under flera kategorier.

Inom projektet Framtid Hållnäs skapar vi även en så kallad ”minidestination” för Hållnäs, där vi kan samla alla aktörer just härifrån, oavsett vilken kategori man tillhör. På det viset får den som vill besöka Hållnäs snabbt en överblick. Det är ju roligare att åka till en bygd där man vet flera intressanta platser att besöka, än bara en eller två!
Här är ett exempel på minidestinationen Laxön!

Ni skapar enkelt en profil på sidan, det är lätt om man är van vid Facebook t ex. Det är väldigt smidigt att uppdatera information, enklast från en dator. Ni kan antingen använda den här plattformen som en hemsida där ni samlar all information, eller bara ett fint skyltfönster som skickar besökaren till en annan, redan existerande hemsida.

För att skapa ett konto och komma igång med en profil går ni in hemsidan och scrollar längst ned, klicka på ”skapa konto”. Hör gärna av er till oss om ni vill ha hjälp och tips! Vi kan även hjälpa till med översättning av kortare texter till engelska, vid behov.

Varför är det här en bra idé?
– Ni syns tillsammans med andra lokala aktörer, vilket stärker hela destinationen Hållnäs!
– Det är gratis! Under projektet Framtid Hållnäs finns dessutom möjlighet att få hjälp att komma igång, så passa på nu.
– Det är långsiktigt – plattformen underhålls och marknadsförs av två kommuners näringslivsenheter i samarbetet Visit Norduppland.
– Appen finns både att ladda ned för telefoner/paddor och som hemsida.

https://visitnorduppland.se/

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Linda Wickström och Åsa Norling, projektledare Framtid Hållnäs

framtid@hallnas.info

Varför har Sockenrådet inte stöttat mobila bredbandslösningar?

Varför har Sockenrådet inte stöttat mobila bredbandslösningar?

Sockenrådets styrelse har fått frågan om varför vi hittills inte informerat om bredbandslösningar via mobilnätet, utan bara spridit information om utbyggnadsprojekt av Tierp Fiber Network/Bluecom och IP Only. 

Det finns flera anledningar som vi ska försöka förklara här:

Det är helt riktigt att det finns en mängd aktörer som erbjuder bredband via mobilnätet, som med riktantenn kan fungera relativt bra, beroende på vilka behov av hastighet fastighetsägaren har. Så varför har vi inte presenterat det som den bästa lösningen i Hållnäs?

Sockenrådet har valt att inte förespråka mobila bredbandslösningar då inte en jämn kvalitet avseende täckning eller kapacitet kunnat garanteras. Dessutom finns det faktum att de mobila lösningarna riskerade att ta kritisk försäljningsvolym från de fasta bredbandsalternativen, som vi ser som mer hållbara lösningar.

Mobilt bredband erbjuds av en mängd aktörer och att få med alla skulle vara svårt då det är en rörlig massa. Det vore olyckligt om Sockenrådet synes stödja ex. 3 men inte Telenor (eller vad det kunde bli).

Dessutom är mobilaktörerna stora och starka i sin egen marknadsföring (till skillnad från små lokala bredbandsbyggare som Tierp Fiber Network eller Bluecom), så vi har inte ansett att de behöver förstärkt marknadsföring från oss ideellt arbetande.

När Sockenrådets bredbandsgrupp bildades 2019, var det med de här riktlinjerna:

 • Målet ska vara ett erbjudande om fast bredband för alla på hela Hållnäshalvön, oavsett om man bor i Årböle, Fagerviken eller Enskär.
 • Sockenrådet verkar gärna för s.k. hybridlösningar. Fiber både markförlagd och hängande i kombination med fast bredband via luften (Air2Fibre), allt efter vad situationen kräver.
 • Regeringens bredbandsmål vad gäller kapacitet och tidsrymd ska styra Sockenrådets arbete: Bl.a. utbyggnad av fast bredband med en kapacitet av 100/100 Mbit/sek 2020. 1 Mbit/sek år 2025. Det har (hittills) ingen mobil operatör kunnat erbjuda.
 • Sockenrådet ska verka för solidariska erbjudanden från aktörerna. Dvs. att även de svåraste installationerna skulle utföras utan särskild hänsyn till de faktiska kostnaderna. Sockenrådet drev på i förhandlingarna för att få låga installationskostnader såväl som prisgarantier (5 år) på de månadsavgifter för internetabonnemangen.
 • Då vi insåg att en utbyggnad i våra trakter innebär mycket höga byggkostnader, oavsett teknik så måste aktörerna ha en ”garanterad volym”. Detta faktum gör att vi förespråkade samordning! För många aktörer med vardera en liten volym = risk att ingen bygger med varken kort – eller långsiktig lönsamhet. (Senare har även IP Only påbörjat sin kampanj. IPO kan till skillnad från de mindre aktörerna Lidén/Bluecom söka bidrag från PTS för sin utbyggnad.)

Under januari 2021 har det seglat upp en ny aktör på vår bredbandshimmel – Telias ”fast bredband via mobilnätet ”(FWA). Information om den har Telia skickat via post till vissa hushåll, och även ringt upp vissa hushåll. Den lösningen har potential att uppfylla de nationella bredbandsmålen, men det beror helt på hur nära en så kallad A-mast en viss fastighet är. Hur snabba hastigheter de kan leverera vet man först när man beställt och Telia gjort en utredning.

Vi i Sockenrådet ser Telias FWA som en potentiellt bra tillfällig lösning i väntan på fiber eller radiolänk. Vi ser också risken att ännu en aktör återigen hackar upp det lokala kundunderlag som finns i Hållnäs och försvårar utbyggnaden av hållbara bredbandslösningar där det faktiskt är möjligt.

Läs mer generell info om bredbandsutbyggnad i Hållnäs och Sockenrådets roll här.

 


 

Mer bakgrund till bredbandsutbyggnaden i Hållnäs  – vad har Sockenrådet bidragit med? (för dig som har tid att läsa lite mer): 

Sockenrådets mobiltelefoni och-bredbandsengagemang går en bra bit tillbaka i tiden. Vi säger inte att vi bidragit i någon avgörande mening i ex. mobiltelefrågor men det kanske heller inte är bara en slump att Hållnäshalvön faktiskt har en förhållandevis god täckning totalt sett. Visst finns det områden som är riktigt svaga men jämfört med många andra glesbygder så anser jag att vi ändå har det ganska väl förspänt. Allt kan förstås bli bättre!

När sockenrådet beslutade att på ett mer strukturerat sätt driva på bredbandsutbyggnaden så ledde detta bl.a. till att IP Only och Lidén Data, via sitt lokala bolag Tierp Fiber Network (TFN) arrangerade ”stormöten” i både Fagerviken och Gröna Lund (Hjälmunge) där vi och allmänheten fick information och erbjudanden. Detta bör ha varit hösten 2016 och vintern 2017. Vid det laget hade redan TFN levererat en ADSL lösning via Telias nät med telefonledningar via kopparledningarna.

När dessutom Telia meddelade att den fasta telefonin skulle läggas ner, med myndigheternas goda minne, till förmån för fast eller mobilt telefon- och bredbandsnät med start någon gång 2015/16 i Hållnäs så drev detta på försäljningen av fasta fiberinstallationer.

Kommunen meddelade i ungefär samma skede att bredbandsutbyggnaden inte på något vis skulle styras med kommunal inblandning utan att marknadskrafterna själva skulle lösa uppgiften: fiber till folket!

IP Only lyckades mycket väl i sin fiberförsäljning under 2016/17 och hade tagit ett rejält grepp om utbyggnadsplanerna inte bara på Hållnäshalvön utan i stora delar av landet. Då inget verkade hända så tog Sockenrådet med hjälp av Kommunens bredbandssamordnare kontakt med IP Onlys för att få besked om vad som ev. skulle ske. Detta var i början av 2018 och vi förstod vid det mötet att något hade gått riktigt snett. Vid ett stormöte (ej ang.bredband i första hand) i Gröna Lund i april 2018 så kom idén upp att Sockenrådet med hjälp av kommunens bredbandssamordnare skulle sätta press på IP Only för att få lite action. Ett upprop för att få våra fiberbeställningar hävda, initierades och över tvåhundra personer/beställare skrev på dessa listor. Listorna överlämnades till IP Only av kommunens bredbandssamordnare men det fick ingen synbar effekt. IP Only hävdade att beställningarna fortfarande gällde och fortfarande gäller även om några, lite godtyckligt, har fått sin beställning hävd.

Via påtryckningar från Sockenrådet så hade Telia via sitt bolag: Zitius gjort en försäljningskampanj i delar av Hållnäs och trots att många kände sig låsta vid sin IP Onlybeställning gick kampanjen ganska bra och vi hade stora förhoppningar på Telia. De meddelade dock våren 2019 att de drog sig ur projektet.

På senvintern 2019 så gjorde Sockenrådet ett upprop till de som kunde tänka sig att arbeta med Sockenrådet för att driva på bredbandsutvecklingen. Det blev god uppslutning och en grupp bildades och några ledande riktlinjer utarbetades: Bl.a. formades dessa ”riktlinjer” som punktas högst upp i det här inlägget.