Se hit, alla aktörer inom besöksnäring i Hållnäs!

Just nu lägger vi projektledare i Framtid Hållnäs krut  på marknadsföring av aktörer, både företagare och föreningar, inom besöksnäring i vår bygd.

Vi vill gärna vilja hjälpa er att visa upp er verksamhet i Tierps/Älvkarlebys gemensamma app/hemsida. Utan kostnad för er del.

Upplev Norduppland är en stor satsning från Tierp och Älvkarleby kommuners näringslivsenheter och som marknadsförs brett.
Det här är en bra möjlighet att synas!

Appen delar upp platser, produkter och evenemang under kategorier – ”uppleva”, ”smaka” och ”sova”. En aktör kan förstås finnas med under flera kategorier.

Inom projektet Framtid Hållnäs skapar vi även en så kallad ”minidestination” för Hållnäs, där vi kan samla alla aktörer just härifrån, oavsett vilken kategori man tillhör. På det viset får den som vill besöka Hållnäs snabbt en överblick. Det är ju roligare att åka till en bygd där man vet flera intressanta platser att besöka, än bara en eller två!
Här är ett exempel på minidestinationen Laxön!

Ni skapar enkelt en profil på sidan, det är lätt om man är van vid Facebook t ex. Det är väldigt smidigt att uppdatera information, enklast från en dator. Ni kan antingen använda den här plattformen som en hemsida där ni samlar all information, eller bara ett fint skyltfönster som skickar besökaren till en annan, redan existerande hemsida.

För att skapa ett konto och komma igång med en profil går ni in hemsidan och scrollar längst ned, klicka på ”skapa konto”. Hör gärna av er till oss om ni vill ha hjälp och tips! Vi kan även hjälpa till med översättning av kortare texter till engelska, vid behov.

Varför är det här en bra idé?
– Ni syns tillsammans med andra lokala aktörer, vilket stärker hela destinationen Hållnäs!
– Det är gratis! Under projektet Framtid Hållnäs finns dessutom möjlighet att få hjälp att komma igång, så passa på nu.
– Det är långsiktigt – plattformen underhålls och marknadsförs av två kommuners näringslivsenheter i samarbetet Visit Norduppland.
– Appen finns både att ladda ned för telefoner/paddor och som hemsida.

https://visitnorduppland.se/

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Linda Wickström och Åsa Norling, projektledare Framtid Hållnäs

framtid@hallnas.info

Varför har Sockenrådet inte stöttat mobila bredbandslösningar?

Varför har Sockenrådet inte stöttat mobila bredbandslösningar?

Sockenrådets styrelse har fått frågan om varför vi hittills inte informerat om bredbandslösningar via mobilnätet, utan bara spridit information om utbyggnadsprojekt av Tierp Fiber Network/Bluecom och IP Only. 

Det finns flera anledningar som vi ska försöka förklara här:

Det är helt riktigt att det finns en mängd aktörer som erbjuder bredband via mobilnätet, som med riktantenn kan fungera relativt bra, beroende på vilka behov av hastighet fastighetsägaren har. Så varför har vi inte presenterat det som den bästa lösningen i Hållnäs?

Sockenrådet har valt att inte förespråka mobila bredbandslösningar då inte en jämn kvalitet avseende täckning eller kapacitet kunnat garanteras. Dessutom finns det faktum att de mobila lösningarna riskerade att ta kritisk försäljningsvolym från de fasta bredbandsalternativen, som vi ser som mer hållbara lösningar.

Mobilt bredband erbjuds av en mängd aktörer och att få med alla skulle vara svårt då det är en rörlig massa. Det vore olyckligt om Sockenrådet synes stödja ex. 3 men inte Telenor (eller vad det kunde bli).

Dessutom är mobilaktörerna stora och starka i sin egen marknadsföring (till skillnad från små lokala bredbandsbyggare som Tierp Fiber Network eller Bluecom), så vi har inte ansett att de behöver förstärkt marknadsföring från oss ideellt arbetande.

När Sockenrådets bredbandsgrupp bildades 2019, var det med de här riktlinjerna:

  • Målet ska vara ett erbjudande om fast bredband för alla på hela Hållnäshalvön, oavsett om man bor i Årböle, Fagerviken eller Enskär.
  • Sockenrådet verkar gärna för s.k. hybridlösningar. Fiber både markförlagd och hängande i kombination med fast bredband via luften (Air2Fibre), allt efter vad situationen kräver.
  • Regeringens bredbandsmål vad gäller kapacitet och tidsrymd ska styra Sockenrådets arbete: Bl.a. utbyggnad av fast bredband med en kapacitet av 100/100 Mbit/sek 2020. 1 Mbit/sek år 2025. Det har (hittills) ingen mobil operatör kunnat erbjuda.
  • Sockenrådet ska verka för solidariska erbjudanden från aktörerna. Dvs. att även de svåraste installationerna skulle utföras utan särskild hänsyn till de faktiska kostnaderna. Sockenrådet drev på i förhandlingarna för att få låga installationskostnader såväl som prisgarantier (5 år) på de månadsavgifter för internetabonnemangen.
  • Då vi insåg att en utbyggnad i våra trakter innebär mycket höga byggkostnader, oavsett teknik så måste aktörerna ha en ”garanterad volym”. Detta faktum gör att vi förespråkade samordning! För många aktörer med vardera en liten volym = risk att ingen bygger med varken kort – eller långsiktig lönsamhet. (Senare har även IP Only påbörjat sin kampanj. IPO kan till skillnad från de mindre aktörerna Lidén/Bluecom söka bidrag från PTS för sin utbyggnad.)

Under januari 2021 har det seglat upp en ny aktör på vår bredbandshimmel – Telias ”fast bredband via mobilnätet ”(FWA). Information om den har Telia skickat via post till vissa hushåll, och även ringt upp vissa hushåll. Den lösningen har potential att uppfylla de nationella bredbandsmålen, men det beror helt på hur nära en så kallad A-mast en viss fastighet är. Hur snabba hastigheter de kan leverera vet man först när man beställt och Telia gjort en utredning.

Vi i Sockenrådet ser Telias FWA som en potentiellt bra tillfällig lösning i väntan på fiber eller radiolänk. Vi ser också risken att ännu en aktör återigen hackar upp det lokala kundunderlag som finns i Hållnäs och försvårar utbyggnaden av hållbara bredbandslösningar där det faktiskt är möjligt.

Läs mer generell info om bredbandsutbyggnad i Hållnäs och Sockenrådets roll här.

 


 

Mer bakgrund till bredbandsutbyggnaden i Hållnäs  – vad har Sockenrådet bidragit med? (för dig som har tid att läsa lite mer): 

Sockenrådets mobiltelefoni och-bredbandsengagemang går en bra bit tillbaka i tiden. Vi säger inte att vi bidragit i någon avgörande mening i ex. mobiltelefrågor men det kanske heller inte är bara en slump att Hållnäshalvön faktiskt har en förhållandevis god täckning totalt sett. Visst finns det områden som är riktigt svaga men jämfört med många andra glesbygder så anser jag att vi ändå har det ganska väl förspänt. Allt kan förstås bli bättre!

När sockenrådet beslutade att på ett mer strukturerat sätt driva på bredbandsutbyggnaden så ledde detta bl.a. till att IP Only och Lidén Data, via sitt lokala bolag Tierp Fiber Network (TFN) arrangerade ”stormöten” i både Fagerviken och Gröna Lund (Hjälmunge) där vi och allmänheten fick information och erbjudanden. Detta bör ha varit hösten 2016 och vintern 2017. Vid det laget hade redan TFN levererat en ADSL lösning via Telias nät med telefonledningar via kopparledningarna.

När dessutom Telia meddelade att den fasta telefonin skulle läggas ner, med myndigheternas goda minne, till förmån för fast eller mobilt telefon- och bredbandsnät med start någon gång 2015/16 i Hållnäs så drev detta på försäljningen av fasta fiberinstallationer.

Kommunen meddelade i ungefär samma skede att bredbandsutbyggnaden inte på något vis skulle styras med kommunal inblandning utan att marknadskrafterna själva skulle lösa uppgiften: fiber till folket!

IP Only lyckades mycket väl i sin fiberförsäljning under 2016/17 och hade tagit ett rejält grepp om utbyggnadsplanerna inte bara på Hållnäshalvön utan i stora delar av landet. Då inget verkade hända så tog Sockenrådet med hjälp av Kommunens bredbandssamordnare kontakt med IP Onlys för att få besked om vad som ev. skulle ske. Detta var i början av 2018 och vi förstod vid det mötet att något hade gått riktigt snett. Vid ett stormöte (ej ang.bredband i första hand) i Gröna Lund i april 2018 så kom idén upp att Sockenrådet med hjälp av kommunens bredbandssamordnare skulle sätta press på IP Only för att få lite action. Ett upprop för att få våra fiberbeställningar hävda, initierades och över tvåhundra personer/beställare skrev på dessa listor. Listorna överlämnades till IP Only av kommunens bredbandssamordnare men det fick ingen synbar effekt. IP Only hävdade att beställningarna fortfarande gällde och fortfarande gäller även om några, lite godtyckligt, har fått sin beställning hävd.

Via påtryckningar från Sockenrådet så hade Telia via sitt bolag: Zitius gjort en försäljningskampanj i delar av Hållnäs och trots att många kände sig låsta vid sin IP Onlybeställning gick kampanjen ganska bra och vi hade stora förhoppningar på Telia. De meddelade dock våren 2019 att de drog sig ur projektet.

På senvintern 2019 så gjorde Sockenrådet ett upprop till de som kunde tänka sig att arbeta med Sockenrådet för att driva på bredbandsutvecklingen. Det blev god uppslutning och en grupp bildades och några ledande riktlinjer utarbetades: Bl.a. formades dessa ”riktlinjer” som punktas högst upp i det här inlägget.

 

Nyhetsbrev från Hållnäs Sockenråd och projekt Framtid Hållnäs i brevlådan i veckan!

Hej!

Under v2 och 3 får alla fast- och fritidsboende hushåll med postlåda i Hållnäs ett nyhetsbrev från Hållnäs Sockenråd utdelat.

Har du inte fått något, eller befinner dig på annan adress? Då går det förstås att läsa det här också!

Web_Dec2020_v4

Om du har frågor om innehållet i nyhetsbrevet, är du välkommen att höra av dig till ordförande Åsa Norling via framtid@hallnas.info.

Foto: Maria L Hallengren

Småskalig och förnybar energiproduktion på Hållnäshalvön – rapport från SLU

Hur skulle en lokal och mer hållbar energiförsörjning kunna se ut i Hållnäs?

Hållnäs Sockenråd/Framtid Hållnäs har i höst samverkat med studenter vid agronomprogrammet på SLU, som en del i kursen ”Projekt och kommunikation i den agrara sektorn.” Syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för hållbara förnybara energikällor på Hållnäshalvön.

Resultatet ska kunna användas som faktaunderlag för Sockenrådet och/eller andra intressenter i framtida samtal och/eller satsningar kring lokal energiförsörjning.

Nu finns den färdiga rapporten att ladda ned och läsa här.

Studien är avgränsad till att endast undersöka alternativ till elförsörjning, initialt diskuterades även uppvärmning och drivmedel, men på grund av de snäva tidsramarna fick projektet smalnas av något.

I oktober hölls en mindre workshop på Berggården, Fagerviken, som en del i projektets förstudie. Där presenterades generellt faktaunderlag för en rad förnybara energikällor – sol, vind, våg och biogas. Deltagarna, som var mellan 18 och 70 år, fick bidra med sina kunskaper, erfarenheter, tankar och perspektiv kring de utvalda energikällorna. Målet med workshopen var att få kommunicera med invånarna i Hållnäs och skapa en bättre bild av deras intresse, målkonflikter och möjlig applicering av en framtida energilösning. Här kan du ladda ned förstudien i sin helhet (den återges något förkortad i den färdiga rapporten).

Från Tierps kommun finns ett visst intresse i rapporten och särskilt i eventuella lokala initiativ inom biogas. Kommunen håller precis på att dra igång
upphandlingen för en biogasmack i Tierps köping och skulle gärna se egen lokal biogasproduktion i kommunen, just nu skickas ju allt matavfall till Uppsala där det blir biogas. Tjänstepersoner på Tierps kommun hjälper gärna till om det skulle finnas intresse – det finns tydligen en hel del finanisering att söka inom detta! Låter det intressant? Kontakta gärna kommunens hållbarhetsstrateg Frida Johnson direkt Frida.Johnson@tierp.se.

 

Foto: Carina Bodin

Ny fas i Framtid Hållnäs!

Sedan i augusti 2020, har en ny fas inletts i projekt Framtid Hållnäs.

Första året handlade om kartläggning och att utforska förutsättningar i bygden, det resulterade bland annat i vår Lokalekonomiska analys (LEA) som alla hushåll i Hållnäs fick hem i brevlådan. Vi hoppas att LEA inspirerade till samtal om gamla och nya idéer vid middagsbord runtom i bygden!

Från och med i höst vill vi inte bara kartlägga och undersöka – nu är det dags för lite aktion på utvecklingsfronten!

I augusti bjöd Hållnäs Sockenråd in till ett öppet möte på Verstuberget, för att med avstamp i LEA prata om vilka utvecklingsidéer mötesdeltagarna ville jobba med aktivt. Till vår hjälp hade vi Birgitta Elfving från ”Hela Sverige ska leva” länsbygderådet, en erfaren processledare.

Flera idégrupper formades, med fokus på bostäder, festival/kultur och vandringsled. Sedan tidigare finns det grupper med fokus på välkomnande/inflyttning och biografverksamhet.

Vill du vara med på det här tåget? NU är ett utmärkt tillfälle att engagera sig i lokala utvecklingsfrågor! Vi behöver ju fler personer i alla grupper, av alla åldrar och kompetenser.

Projektledarna i Framtid Hållnäs hjälper grupperna med informationsspridning via vårt nyhetsbrev, mejllista och sociala medier, intresseundersökningar, kontakt med andra projekt i landet – det finns även pengar i vårt projekt för t ex studieresor eller andra inspirerande och kompetenshöjande aktiviteter. Även Tierps kommuns tjänstepersoner finns som resurs till viss del.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

 

I slutet av januari återkopplar grupperna med Birgitta och oss projektledare – förhoppningsvis hinner de flesta grupper ses redan innan dess och prata ihop sig, vi vet att några gjort det. (Vi har skjutit lite på det här mötet ett par gånger redan, pga de nya restriktionerna och bekräftar lokal senare.)
Vi bjuder på fika under förmiddagen. Den här träffen är ett utmärkt tillfälle att hoppa med i en grupp som låter intressant, oavsett om du varit engagerad lokalt tidigare eller inte.

Vill du komma i kontakt direkt med en idégrupp, se mer info här nedanför!

Välkommen med!

Hållnäsledengruppen
Tanken är att gruppen ska jobba för en ny vandringsled längs med hela Hållnäskusten, som ansluter till Upplandsleden både i norr och söder.
De har pratat med Upplandsstiftelsen, som är intresserade av att ses och ev tillsammans med Länsstyrelsen och kommunen ha ett möte där vi kan bolla idéer om en ny led.
De har även börjat med att lämna ut kartor till människor som de vet rör sig mycket i skog och mark, för att få höra deras favorit stigar och platser längs med Hållnäs kust. Tanken är sedan att sammanställa dessa för att ha något att utgå ifrån.
Gillar du att vara i skog och mark och tycker detta låter som en rolig idé, så hör av dig till;
Tim Utkutug 0708782578

Kultur- och festivalgruppen
Tanken med gruppen är att starta upp ett eller flera nya kulturevenemang som förhoppningsvis kan vara återkommande. Kanske en karneval i februari som riktar sig mot barn och ungdomar (lite som Knutmasso i Gimo), och även ett musikevenemang som avslutar ”På tur i Hållnäs” och kan växa till en årlig musikfestival i Hållnäs.
Tycker du att det låter kul eller har du någon annan rolig idé på evenemang och vill vara med, hör av dig till;
Marianne Simonsson 0703652014

Bygga och bo-gruppen
Ett spår gruppen planerar är att ta kontakt med SKB inför eventuella byggprojekt inför slutförvarets alla nyrekryteringar som behöver bostäder.
Ett annat spår är även att inventera befintliga bostäder i Hållnäs som kan tänkas hyras ut eller säljas till fastboende. De har också tänkt kika på ett underlag för inspel till den kommande översiktsplanen i Kommunen.Gruppen har även funderingar på att starta upp någon form av byggnadsvårdskurser.
Gillar du byggnadsvård, har hus att hyra ut, eller vill hjälpa till för att skapa fler bostäder i Hållnäs, hör av dig till;
framtid@hallnas.info

Välkomstgruppen
Tanken med gruppen är att välkomna nyinflyttade, men även jobba med marknadsföring för att locka fler att bosätta sig här permanent.
De har tagit fram ett
välkomstbrev och fått flera olika upplagor av ”Hållnäs förr och nu” och även material av kommunen som vi lämnar ut till nyinflyttade.
De har även planerat in i projektet att utveckla vår hemsida ”hallnas.info” med ett företagsregister.
Vill du vara med och välkomna nyinflyttade och ge dom en bra start i Hållnäs, eller kanske utveckla vår hemsida med info för både bofasta och besökare, så hör av dig till;
Malin Sala 0735735361

Biografgruppen
Gruppen engagerar sig för att återuppväcka den lokala biografen, som en gång funnits i centrala Hållnäs. Just nu undersöks finansieringsmöjligheter för investering i teknik, vilka anses vara goda. Det finns många idéer kring repertoar (både klassiker och blockbusters diskuteras), evenemang, festival och samarbeten lokalt. Vill du vara med och köra film, lägga repertoar, arrangera evenemang med film i fokus? Hör då av dig till;
Jan Salomonsson 0730274925, eller Filip Kastberg på ICA i Edvalla.

 

 

 

När kan man dricka kaffe på vårdcentralen i Tierp igen?

Som många säkert har noterat så har kaféet på vårdcentralen i Tierp sedan en tid stängt, vilket ju är besvärligt för många.

Vi har fått denna information från fastighetsansvarig vid Region Uppsala via en Hållnäsbo om vad som nu händer.

Man har från Regionens sida upptäckt ett visst intresse från flera håll att driva kaféverksamheten på vårdcentralen. Av den anledningen har man börjat ta fram ett förfrågningsunderlag som man räknar med skall skickas ut i mitten av oktober.

Eftersom det är frågan om en förenklad upphandling så kommer det att gå fort att utse ny utförare.

Målet är att ny kaféverksamhet skall var på plats till årsskiftet.

Så vi hoppas på goda nyheter med både kaffe och något att äta i samband med vårdbesök snart!

 

Missa inte Hållnäs Landsbygdsakademi #1!

På lördag 26 sept kl 10, har Hållnäs Landsbygdsakademi premiär.

Var med och sätt agendan för ett helt nytt forum för samtal om landsbygdsutveckling!

 

Detta år med pandemi och nedsläckning är inte likt något tidigare.

Alla, inte minst föreningslivet, har tvingats ställa in aktiviteter eller göra annorlunda. Även om det är en bit dit så kommer det en tid när pandemin blivit historia. Men det som hänt i år kommer på olika sätt att sätta sina spår i hur vi tänker och agerar. För oss som bor på Hållnäshalvön kommer vi att se såväl möjligheter som hot. Frågan är hur!

Hållnäs Sockenråd/projekt Framtid Hållnäshar tagit initiativ till ”Hållnäs Landsbygdsakademi” som syftar till att med två heldagsseminarier per år och hjälp av kvalificerade föreläsare öka vår kunskap om olika delar av vår framtida samhällsutveckling. Hållnäshalvön har ett aktivt föreningsliv som betyder mycket för sammanhållning och trivsel och vi vill alldeles särskilt rikta vår inbjudan till er föreningsaktiva – även om andra samhällsintresserade också är välkomna!

Vi vill bjuda in föreningsaktiva och andra samhällsintresserade i Hållnäs med omnejd till startseminariet lördagen den 26 september klockan 10.00-15.00 (kaffe och smörgås från 9:45) på Berggården i Fagerviken. Vi har bjudit in journalisten Po Tidholm, en inspirerande och underhållande föreläsare. Po kommer att med breda penseldrag måla upp hur han tror pandemin kommer att förändra landsbygdens förutsättningar.

Vi vill se att alla Hållnäshalvöns föreningar är representerade även om antalet deltagare begränsas (för närvarande till max. 50 personer).

Startseminariet syftar till att, med hjälp av föreningsaktiva och andra nyckelpersoner, lägga fast en plan för Hållnäs Landsbygdsakademi under år 2021 och 2022.

Preliminärt program:

09.45 Kaffe med smörgås

10.15 Välkommen – syfte & presentation

10.45 Föreläsning

Po Tidholm, journalist och författare från Arbrå i Hälsingland, har engagerat sig i klyftan mellan land och stad, bl a i boken ”Läget i landet”. Du har säkert hört honom på radio. Po kommer att med breda penseldrag måla upp hur han tror pandemin kommer att förändra landsbygdens förutsättningar.

12.15 Lunch – lunchpaket från Calles Fisk i Fagerviken

13.00 Samtal: Hur påverkas föreningslivet under 2021 av aktuella pandemirestriktioner?

13.15 Samtal: Hur kan vi utveckla föreningslivet på Hållnäshalvön?

Kaffe

14.15 Samtal: Landsbygdsakademins inriktning 2021-22

15.00 Avslutning

OBS: Vi är medvetna om konserten som startar kl 16, och ska försöka avrunda redan kring 14-tiden, för att fler ska kunna hinna till konserten också.

Sockenrådet ser två syften med en återkommande Landsbygdsakademi. Den är ett hjälpmedel för att ge oss boende faktaunderlag så att vi kan föra en bra diskussion kring utvecklingsfrågor men den är också ett hjälpmedel för att öka omvärldens intresse för Hållnäshalvön.

Anmälan: Endast föranmälan. Du anmäler dig själv, eller din förenings deltagare till Framtid Hållnäs projektledare Åsa Norling, tel 0704 68 46 07 eller e-post framtid@hallnas.info. Tänk på att antalet deltagare är begränsat (max 50), så först till kvarn!

Kost: Framtid Hållnäs bjuder på fika och lunchpaket från Calles Fisk. Meddela oss i god tid om allergier eller intoleranser.

Covid-19: Vi håller avstånd, begränsar antalet deltagare och stannar hemma vid symptom. Handsprit finns på plats, ta med egen penna.

Hållnäs sockenråd hälsar både föreningsaktiva och andra intresserade varmt välkomna!

Det här evenemanget är en del av projektet Framtid Hållnäs, ett Leaderprojekt finansierat av Landsbygdsfonden.

Foto: Carina Bodin

Bredband och 5G i Hållnäs: Uppdatering 200901

Hej!

Sockenrådets styrelse har nyligen rapporterat om hur vi sedan sommaren tänkt om något kring bredbandsutbyggnaden i Hållnäs.

Läs mer om det här: http://hallnas.info/tiderna-forandras-nytt-grepp-om-bredbandsfragan-i-hallnas/

Det är nu mer angeläget än nånsin att varje by/samfällighet pratar ihop sig om denna viktiga utvecklingsfråga för vår bygd. Tyvärr finns det inte längre en dedikerad bredbandsgrupp som arbetar aktivt och intensivt med de här frågorna.

Försök till samordning

Nu i augusti har representanter från Sockenrådets styrelse haft kontakt med kommunen och samtliga aktörer (Tierp Fiber Network, IP Only och Bluecom). Vi har initierat ett möte på kommunhuset förra veckan med alla aktörer – syftet med det mötet var att undersöka om det fanns möjlighet till samverkan mellan parterna för att utvecklingen ska gå framåt. Chefen för samhällsbyggnad Thomas Kihlström samt bredbandssamordnare Jan Palm på Tierps Kommun vädjade till parterna att mötas och samtala om en samordning för Hållnäs. Kihlström klargjorde att ansvaret för fortsatt diskussion om bredbandsutbyggnad inte ligger på kommunens bord och att Sockenrådet inte har resurser att samordna detta.

Vi ser nu fram emot att situationen utvecklar sig.
Så fort vi vet något mer, kommer vi givetsvis att dela information i våra kanaler.
Under tiden kan vi bara hänvisa till aktörerna Tierp Fiber Network, IP Only och Bluecom för mer information om deras planer.

Frågor om 5G

Många frågar om 5G-nätverket och om inte det kommer att ersätta fiber på landsbygden – så är det dock inte!
Här är det väldigt viktigt att sprida korrekt information. Läs gärna på om 5G och uppmana grannar som hoppas på den lösningen att också göra så.
Post- och Telestyrelsen har bra info på sin hemsida: https://pts.se/5g
Ett citat därifrån: ”PTS ser inte att 5G-utbyggnaden inom överskådlig tid kommer att ge nationell täckning av 1 Gbit/s. PTS bedömning är därför att 5G inte kategoriskt kan ses som en ersättning för fiber.”
5G kräver höga master på nära avstånd från varandra, vilket inte är några problem i en stad men inte lika intressant för vinstdrivande företag att ordna på landsbygden.
Vi avråder från att se 5G som ett skäl att inte ta vara på tillfället att skaffa stabilt bredband via någon av de aktörer som just nu är aktiva i Hållnäs.
Kontakta PTS för mer information.

Ytterligare prissänkningar för Air2Fibre i Hållnäs

Efter frågor och påtryckningar från Lasse Larsson i Sockenrådets styrelse, har Bluecom undersökt och gått med på utökat ROT- och RUT- avdrag för deras installation. Det betyder att en installation kan kosta så lite som 12 995 kr – goda nyheter för den som ser just priset för en fast bredbandsinstallation som det största hindret! För mer information, kontakta Bluecom.

För mer information

Sockenrådet har fortfarande kvar email info@hallnas.info. Hör gärna av er om ni vill ställa frågor kring föreningsstyrelsens tankar om bredbandsutbyggnaden, eller vill få hjälp med lokal samordning i er by.

Vi ser dock gärna att ni vänder er direkt till aktörerna Tierp Fiber Network, IP Only och Bluecom för mer information om deras planer framöver. Alternativt till kommunens bredbandssamordnare Jan Palm om ni har frågor eller synpunkter till Tierps kommun.

Sockenrådet släpper givetvis inte den här frågan, vi kommer att driva på  så gott vi kan för en bredbandsutbyggnad av hela Hållnäshalvön, men måste från och med nu ta ett steg tillbaka då våra resurser är begränsade.

Foto: Maria L Hallengren

Ang. nedsläckning av Telias kopparnät

Så här skriver Telia och i dagsläget gäller det Fagerviken och Konradslunds telestationer.

”Stängningen fortgår och de allra flesta förbindelser har redan eller
kommer att stängas. Däremot har vi skickat ut brev till alla berörda
om att det finns en möjlighet att skjuta på stängningen om man har
behov av det på grund av coronan. Se nedan:

Om du är äldre eller tillhör en riskgrupp på grund av coronaviruset

Du har möjlighet att förlänga dina tjänster via telejacket fram
till 31 augusti 2020.

I tider av social distansering är en fungerande uppkoppling viktigare än någonsin för att fortsätta hålla kontakten med dina nära och samhället i stort.
I samband med övergången till nya tjänster behöver en del få hjälp av släkt och vänner eller tekniker för att få hjälp att komma igång med sina nya tjänster. Då äldre och personer i riskgrupper ska undvika onödiga sociala kontakter finns det möjlighet att förlänga sina tjänster via telejacket.”

Hör av er till Telia om ni har frågor och funderingar.
Hälsar Bredbandsgruppen inom Hållnäs Sockenråd

Foto: Carina Bodin

Svara på vår enkät om lokal konsumtion!

Vi i projekt Framtid Hållnäs förstår att det under rådande omständigheter med spridningen av covid-19, kan vara svårt att fokusera på ämnen som lokal konsumtion, men hoppas att ni ändå tar er tid att hjälpa oss att tänka framåt!

En stark och cirkulär lokalekonomi är en förutsättning för en välmående bygd och kan leda till fler lokala jobb och större utbud av varor och tjänster. Vi vill med den här enkäten få kunskap om invånares behov och önskemål, som underlag för att kunna stärka vår lokalekonomi

Vi vill gärna ha svar från just ni som är fast- eller fritidsboende i Hållnäs (se kartan i enkäten).
Enkäten är öppen till 1:a april 2020

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten:

https://forms.gle/3xm18pCAU2UPweXu6

Tack för hjälpen!

/Åsa Norling & Linda Wickström
Projektledare Framtid Hållnäs

Lokalekonomisk analys för Hållnäs är en del av Framtid Hållnäs, ett utvecklingsprojekt med stöd från Leader Nedre Dalälven.