Illustration_Margareta_Nordqvist

Dags för lite statistik om Hållnäsarna!

Lokalekonomisk analys för Hållnäs är igång!

I söndags 28 april, träffades 19 personer på församlingshemmet i Edvalla för att vara med från början av vår lokalekonomiska analys (LEA) för Hållnäs, vilket också var den första sammankomsten för projekt Framtid Hållnäs.

Så vad är en sån  där LEA, nu igen?

Ett grupparbete, kan vi kalla det! En serie träffar, där vi under processledning av Isabelle Axelsson från Utveckla Örbyhus Tobo Vendel (och utbildad i att leda LEA-processer) analyserar statistikunderlag och skapar en lokal utvecklingsplan.

  1. Färsk statistik från SCB i kombination med gruppens lokalkännedom ger en bild av invånare, aktörer och aktiviteter i Hållnäs.
  2. LEAn visar lokala resurser som kan nyttjas och vilka varor och tjänster som kan produceras för lokal konsumtion (vilka “läckande hål” finns?).
  3. LEA blir en grund för beslut och språngbräda för idéer.
  4. Ideér kan stärka och utveckla den lokala ekonomin = Skapa nya jobb, företag eller verksamheter
  5. LEA + idéer/ambitioner kan bli en lokal handlingsplan för områdets hållbara utveckling! = Lokal utvecklingsplan

Den lokala utvecklingsplanen blir en del av projektet Framtid Hållnäs, men ska hålla längre än bara en projektperiod.

Här är ett exempel på hur en LEA-rapport kan se ut – den här är från Gunnarsbyn (Bodens kommun).

Mötet var givande på många sätt – vi pratade statistik (förstås), ifrågasatte en hel del, pratade om vad vi värdesätter, visionerade kring Hållnäs år 2030 samt berättade om olika sätt att delta i projektet Framtid Hållnäs. Här finns anteckningar från vårt samtal i smågrupper.

Vad som stod klart, är att vi från projektets sida vill komplettera statistikpaketet med mer information från lokala företag och föreningar.

Vi projektledare kommer inom kort att gå ut med mer information om nästa steg i LEA för Hållnäs.

Under tiden, här är det färska statistikpaketet från SCB om Hållnäs – håll till godo!

(Om ni undrar exakt vilket område statistiken gäller, är det det gamla Hållnäs Socken. Projektet Framtid Hållnäs har mer generösa geografiska gränser, men för SCBs skull behövde vi avskärma området. I slutet av dokumentet finns definitioner från SCB.)

Mvh, Åsa och Linda, Framtid Hållnäs

Ta gärna kontakt med oss projektledare, via framtid@hallnas.info eller på 0704 68 46 07.