Lokalsamtal om nya översiktsplanen – vad betyder den för Hållnäs?

Berggården, Fagerviken Edsätravägen 121, Hållnäs

Arbetet med att utforma Tierps kommuns nya översiktsplan är i full gång! Fram till 28 oktober kan allmänheten komma med synpunkter, Hållnäs Sockenråd avser att skicka in ett remissvar. Kom och prata med oss i styrelsen om det här dokumentet, som är så viktigt för nuvarande och framtida invånare på Hållnäshalvön och hela kommunen! Tillsammans […]