Hållnäsfakta

Under den här rubriken samlar vi rapporter och utredningar med mera som rör vår bygd. Här kan du även ladda ned och läsa Lokalekonomisk analys för Hållnäs av Hållnäs sockenråd 2020.


Analys av utemiljö – med en förbättrad skolgård i sikte (2021)   

Crawley, Emma (2021) Hållnäs skola: Analys och inspiration till utemiljön                             

Skolgården i Hållnäs är stor och har fantastiskt potential men skulle kunna bli bättre som lekmiljö betraktat. Vid ett studiebesök på Uppsala Waldorfskolas skolträdgårdsprojekt, fick projektledarna vid Framtid Hållnäs kontakt med Emma Crawley, miljöpsykolog och pedagog med specialfokus på utemiljöer för barn.  Crawley anlitades som konsult på distans, för att få kompetent hjälp att analysera utemiljön och börja utforma väl underbyggda idéer för hur den kan förbättras.

Skolans och förskolans pedagoger har medverkat med observationer och verksamhetsbeskrivningar till analysen. Analysen kan ses som en förstudie och underlag att utgå från för ett skolgårdsprojekt (som kanske smygstartas redan hösten-21). Läs Emma Crawleys analys av Hållnäs skolgård här.


Medborgardialog om skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge

Läs hur dialogen gick till, sammanställning av perspektivuppsamling tidigt i dialogen (intervjuer), scenarion som arbetsgruppen jobbat med, samt sammanställningen från arbetsgruppens två dagars samtal på tierp.se här. Flera pdf-dokument som går att läsa online eller ladda ned.


Andra rapporter om energiförsörjning, turism och översiktsplanering:

”Öppna landskap i Hållnäs? (2021) Projektrapport inom kursen Projekt och kommunikation i agrara sektorn. Agronomprogrammet vid SLU i samarbete med Hållnäs Sockenråd, 2021.


”Småskalig och förnybar energiförsörjning på Hållnäshalvön.” (2020) Projektrapport inom kursen Projekt och kommunikation i agrara sektorn. Agronomprogrammet vid SLU i samarbete med Hållnäs Sockenråd, 2020. Förstudie finns separat här (återges förkortad i själva rapporten.) Läs mer om projektet här.


”Cykelturism Noruppland.” (2020)Examensarbete inom Dalarnas YH-utbildning – Affärsutvecklare inom besöksnäring av Fredrica Lange. i samarbete med Tierps kommun, 2020. Mål: Kartlägga förutsättningar för att få en utveckling av cykelturism i Norra Uppland. Syfte: Få igång ett intresse för att kunna utveckla ett arbete och skapa kännedom om cykelturism.


“Hållnäs har vad staden saknar – alltid frisk luft när du vaknar”. (2020)En studie om en levande landsbygd och vilka förutsättningar samt utmaningar det finns det i Hållnäs. Underlag framtaget för nya översiktsplanen av Tilda Magnusson, SLU, i samarbete med Tierps kommun, 2020. Frågeställningar: Vad är en levande landsbygd? Vilka förutsättningar och utmaningar upplever heltids- och säsongsboende att det finns i Hållnäs? Har förutsättningarna för en levande landsbygd förändrats på Hållnäshalvön?


”Medborgardialog om ny översiktsplan för Tierps kommun.” (2019) Anteckningar från dialogcafé i Hållnäs den 10 september 2019.


Lokalekonomisk analys för Hållnäs 2020

Vi är många som vill att Hållnäs ska fortsätta att leva och utvecklas. Lokalekonomisk analys (LEA) är en faktabaserad analys, en objektiv bild av läget som lägger grunden för vilka insatser som kan göras för en framtida utveckling av bygden.

Som underlag för analysen har vi avgränsat ett område som motsvarar den tidigare Hållnäs socken. Skärplinge är en viktig plats för lokalekonomin i vår östliga del av Tierps kommun, men är inte med i den här analysen. Arbetet utfördes 2019-20.

Vi vill med vår LEA:

  • Visa på vad det finns för resurser och behov.
  • Titta närmare på vilka inkomster vi har och hur vi konsumerar.
  • Skapa en språngbräda för en lokal plan för hållbar utveckling av Hållnäs, bygga framtidstro och nytänkande i vår bygd.

Vår LEA är del av projekt Framtid Hållnäs (2019-21), läs mer om projektet här.

Målgruppen för denna LEA är vi som idag och i morgon är fast- och fritidsboende samt företagare på Hållnäshalvön. Vår förhoppning är att politiker och tjänstemän med hjälp av fakta i denna rapport kan hjälpa oss i vårt arbete.

Välkommen att kontakta oss projektledare på framtid@hallnas.info.

Hör gärna av dig om det är något särskilt du undrar över, eller om du har kompletterande information som kan vara användbar inför framtida utvecklingsarbete.

Åsa Norling och Linda Wickström, projektmotorer för Framtid Hållnäs

Nyfiken på att ta del av mer underlag för LEA-rapporten?

Här kan du ladda ned diverse sammanställningar, listor och anteckningar från möten som hållits under arbetet med den Lokalekonomiska analysen (LEA) 2019-20. Klicka på länken.

Statistikpaket om Hållnäs från Statistiska Centralbyrån. (den mesta av statistiken är från 2018.)

Resurser: Sammanställning över aktiva föreningar

Resurser: Sammanställning över offentlig och kommersiell service

Resurser: Sammanställning över kultur och fritid och evenemang (pre-Corona)

Intervjuade företagare.

Intervjuade föreningar.

Sammanställning av enkät om lokal konsumtion. Svaren är från våren 2020.

Hållnäs 2030. Anteckningar från öppet möte 28 april 2020.

Hur kan vi utveckla besöksnäringen i Hållnäs? Anteckningar från öppet möte 17 nov 2019.

Utvärdering av lokala resurser av flera olika slag – påbörjat.

Hjärnstormning av utvecklingsidéer för Hållnäs. Analysgruppen feb 2020.

Hållbara utvecklingsidéer? Testning av idéer mot grön checklista. Analysgruppen feb 2020.