GUIDADE STRÖVTÅG I SKÄRGÅRD OCH ÄNGSMARK 2021

Under året bjuder vi in till en serie strövtåg på Hållnäshalvön på kusten i Norduppland.

Arrangörer är Framtid Hållnäs, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och lokala aktörer.

Här får du ta del av bygdens kulturhistoria och rika naturliv. Först ut är en blomstervandring i Bondskärets naturreservat, sedan följer en berättarvandring där du får ta del av socknens väl och ve genom århundraden, därefter har du möjlighet att se Björns skärgård från båt, upptäcka det rika fågellivet och vandra på den lilla fyrvaktarön Björn. Serien avslutas med en kulturhistorisk guidning genom vikingatid, medeltid och 1980-tal i Lingnåre kulturreservat. I alla vandringar ingår lättare förtäring.

Syftet med den här serien guidade vandringar är att skapa upplevelsepaket som lätt kan upprepas och generera inkomster på Hållnäshalvön med omnejd.

Vi vill stärka besöksnäringens infrastruktur lokalt, knyta kontakter mellan aktörer och uppmuntra lokala aktörer att arrangera guidningar och vandringar på Hållnäshalvön framöver.

Projekt Framtid Hållnäs vill söka marknadsföra Hållnäs bredare och även till en målgrupp som är beredd att resa lite längre för kultur- och naturupplevelser.  

Vi vill också öva på att marknadsföra flera lokala aktörer tillsammans, lite som under det väl inarbetade evenemanget På Tur i Hållnäs. 

 

Dessa vandringar marknadsförs inom GUIDADE STRÖVTÅG I SKÄRGÅRD OCH ÄNGSMARK

Lördag 29 maj

Strövtåg bland blomster på Bondskäret

Naturguidning med botaniker

 

Lördag 12 juni

Ängskär och Hållnäs: från istid till nutid. Landhöjning, vikingatid, brukstid – och mycket annat!

Kulturhistorisk berättarstund.

 

Söndag 25 juli

Upplev fågelliv och flora i naturreservatet Björns skärgård

Båttur och guidning i naturreservatet Björns skärgård

 

Lördag 4 september

Vandra i kulturreservatet Lingnåre 

Kulturhistorisk guidning i Lingnåre kulurreservat.

 

Framtid Hållnäs är ett brett, treårigt utvecklingsprojekt för en hållbar framtid på Hållnäshalvön med omnejd. Projektet ägs av Hållnäs Sockenråd och finansieras av EUs Landsbygdsfond genom Leader Nedre Dalälven. Läs mer om projektet här.

Läs mer om vår partner Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven här.