Foto: Carina Bodin

Hållnäs skolas framtid

I kväll 26 mars var det föräldramöte på Hållnäs skola. Samtliga föräldrar från grundskola, förskoleklass och förskola hade bjudits in. Rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska och nuvarande lärarkollegium fanns på plats. Vi fick information om hur läget är och fick tillfälle att ventilera tankar och frågor om våra barns skolgång i Hållnäs. Elevantalet är lågt inför hösten men framför allt är trenden de sista åren med hög omsättning av lärare på skolan oroande. Inför hösten saknas samtliga 3 lärartjänster, då de nuvarande lärarna av olika anledningar kommer att sluta till sommarlovet. Det känns tryggt att personal från fritids och förskoleklass blir kvar. Det är relevant att veta, att antalet folkbokförda barn som fötts i båda Hållnäs och Skärplinge har ökat de senaste fem åren. Det finns alltså anledning att försöka bevara vår skola från nedläggning.

Just nu ligger jobbannonsen ute, men ingen har sökt än så länge. Vi fick klart besked att tjänsterna måste bli tillsatta i god tid innan sommarlovet för att skolterminen i Hållnäs skola ska börja i augusti – våra barn måste få veta var de går i skolan i höst innan lovet. Finns inga lärare, finns det ingen skola.

Det finns förstås många frågor och aspekter att diskutera kring detta. Från barnens perspektiv, från lärarnas, från skolledningens/kommunens, från bygdens perspektiv. Det blir säkert fler föräldramöten under våren, men redan nu finns anledning att samlas kring dessa frågor från bygdens perspektiv.

Hur gör vi Hållnäs till en attraktiv plats att bosätta sig permanent i? Hur lockar vi fler familjer med barn, och lärare, hit? Hur skapar vi en skola dit både elever och lärare aktivt söker sig?

Vad kan vi göra nu? Här kommer ett par förslag:

  1. Dela jobbannonsen och hjälp till att rekrytera lärare – då stängs skolan i alla fall inte denna höst!
  2. Kom till Sockenrådets årsmöte 21 april kl 13 i Gröna Lund! Det blir info kring fiber/bredband från kommunens bredbandssamordnare, korta årsmötesförhandlingar och fika, och om vi får uppslutning kan vi sätta igång en kreativ diskussion om hur vi ska se till att både skola och bygden ska finnas kvar i framtiden! Välkomna!

/Åsa Norling, Hållnäs Sockenråds styrelse