Foto: Carina Bodin

Kollings fond

Kollings fond

Syskonen Kolling efterlämnade en gåva vars ändamål är att ge bidrag till barn och ungdomar bosatt inom Hållnäs socken och som inte fyllt 18 år eller går i gymnasieskola.

 

När du har skickat in en ansökan görs en behovsprövning. Studierelaterade ändamål prioriteras. Medel ur fonden delas normalt ut en gång per år i december.

Svenska kyrkan Tierps pastorat är förvaltare av Syskonen Kollings fond.

Hur ansöker jag om medel ur fonden?

Fyll i blanketten ”Ansökan- Kollings fond” och skicka till Tierps pastorat, Ringgatan 1 815 37 Tierp
Märk kuvertet ”Kollings fond”

Du kan också anmäla dig via formuläret på Tierps pastorats hemsida https://www.svenskakyrkan.se/tierp/kollings-fond

Välkommen med din ansökan före den 2 november 2018