Läs Hållnäs Sockenråds verksamhetsberättelse för 2020!

Här finns följande dokument att ta del av:

Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021

Ekonomisk berättelse 2020

Den Lokalekonomiska analys som nämns, finns att ta del av här på hemsidan, på hallnas.info/fakta.

Mer information om projekt Framtid Hållnäs och idégrupperna, hittar ni på hallnas.info/framtidhallnas

Hör gärna av er med frågor eller förslag till styrelsen via info@hallnas.info.

Projektledarna för Framtid Hållnäs når ni via framtid@hallnas.info.

Vårhälsningar från styrelsen för Hållnäs Sockenråd!