Missa inte Hållnäs Landsbygdsakademi #1!

På lördag 26 sept kl 10, har Hållnäs Landsbygdsakademi premiär.

Var med och sätt agendan för ett helt nytt forum för samtal om landsbygdsutveckling!

 

Detta år med pandemi och nedsläckning är inte likt något tidigare.

Alla, inte minst föreningslivet, har tvingats ställa in aktiviteter eller göra annorlunda. Även om det är en bit dit så kommer det en tid när pandemin blivit historia. Men det som hänt i år kommer på olika sätt att sätta sina spår i hur vi tänker och agerar. För oss som bor på Hållnäshalvön kommer vi att se såväl möjligheter som hot. Frågan är hur!

Hållnäs Sockenråd/projekt Framtid Hållnäshar tagit initiativ till ”Hållnäs Landsbygdsakademi” som syftar till att med två heldagsseminarier per år och hjälp av kvalificerade föreläsare öka vår kunskap om olika delar av vår framtida samhällsutveckling. Hållnäshalvön har ett aktivt föreningsliv som betyder mycket för sammanhållning och trivsel och vi vill alldeles särskilt rikta vår inbjudan till er föreningsaktiva – även om andra samhällsintresserade också är välkomna!

Vi vill bjuda in föreningsaktiva och andra samhällsintresserade i Hållnäs med omnejd till startseminariet lördagen den 26 september klockan 10.00-15.00 (kaffe och smörgås från 9:45) på Berggården i Fagerviken. Vi har bjudit in journalisten Po Tidholm, en inspirerande och underhållande föreläsare. Po kommer att med breda penseldrag måla upp hur han tror pandemin kommer att förändra landsbygdens förutsättningar.

Vi vill se att alla Hållnäshalvöns föreningar är representerade även om antalet deltagare begränsas (för närvarande till max. 50 personer).

Startseminariet syftar till att, med hjälp av föreningsaktiva och andra nyckelpersoner, lägga fast en plan för Hållnäs Landsbygdsakademi under år 2021 och 2022.

Preliminärt program:

09.45 Kaffe med smörgås

10.15 Välkommen – syfte & presentation

10.45 Föreläsning

Po Tidholm, journalist och författare från Arbrå i Hälsingland, har engagerat sig i klyftan mellan land och stad, bl a i boken ”Läget i landet”. Du har säkert hört honom på radio. Po kommer att med breda penseldrag måla upp hur han tror pandemin kommer att förändra landsbygdens förutsättningar.

12.15 Lunch – lunchpaket från Calles Fisk i Fagerviken

13.00 Samtal: Hur påverkas föreningslivet under 2021 av aktuella pandemirestriktioner?

13.15 Samtal: Hur kan vi utveckla föreningslivet på Hållnäshalvön?

Kaffe

14.15 Samtal: Landsbygdsakademins inriktning 2021-22

15.00 Avslutning

OBS: Vi är medvetna om konserten som startar kl 16, och ska försöka avrunda redan kring 14-tiden, för att fler ska kunna hinna till konserten också.

Sockenrådet ser två syften med en återkommande Landsbygdsakademi. Den är ett hjälpmedel för att ge oss boende faktaunderlag så att vi kan föra en bra diskussion kring utvecklingsfrågor men den är också ett hjälpmedel för att öka omvärldens intresse för Hållnäshalvön.

Anmälan: Endast föranmälan. Du anmäler dig själv, eller din förenings deltagare till Framtid Hållnäs projektledare Åsa Norling, tel 0704 68 46 07 eller e-post framtid@hallnas.info. Tänk på att antalet deltagare är begränsat (max 50), så först till kvarn!

Kost: Framtid Hållnäs bjuder på fika och lunchpaket från Calles Fisk. Meddela oss i god tid om allergier eller intoleranser.

Covid-19: Vi håller avstånd, begränsar antalet deltagare och stannar hemma vid symptom. Handsprit finns på plats, ta med egen penna.

Hållnäs sockenråd hälsar både föreningsaktiva och andra intresserade varmt välkomna!

Det här evenemanget är en del av projektet Framtid Hållnäs, ett Leaderprojekt finansierat av Landsbygdsfonden.