Namninsamling för macken i Vavd

Hållnäs Sockenråd har startat en namninsamling!

Vi kommer ha ett möte med Qstar framöver och kommer då ta med alla namn för att visa hur viktig vår mack är för vår bygd.

Skriver du under denna visar du att du också står bakom att vår Qstar mack i Vavd behöver finnas kvar i någon form, för att vi ska ha en fortsatt levande landsbygd!

Denna insamling finns även i pappersversion, bland annat på Kastbergs ICA i Edvalla.

https://www.skrivunder.com/vi_behover_var_qstar_mack_i_vavd

Om du har frågor om namninsamlingen och hur vi använder den, hör gärna av dig till framtid@hallnas.info.