Foto: Carina Bodin

Ny fas i Framtid Hållnäs!

Sedan i augusti 2020, har en ny fas inletts i projekt Framtid Hållnäs.

Första året handlade om kartläggning och att utforska förutsättningar i bygden, det resulterade bland annat i vår Lokalekonomiska analys (LEA) som alla hushåll i Hållnäs fick hem i brevlådan. Vi hoppas att LEA inspirerade till samtal om gamla och nya idéer vid middagsbord runtom i bygden!

Från och med i höst vill vi inte bara kartlägga och undersöka – nu är det dags för lite aktion på utvecklingsfronten!

I augusti bjöd Hållnäs Sockenråd in till ett öppet möte på Verstuberget, för att med avstamp i LEA prata om vilka utvecklingsidéer mötesdeltagarna ville jobba med aktivt. Till vår hjälp hade vi Birgitta Elfving från ”Hela Sverige ska leva” länsbygderådet, en erfaren processledare.

Flera idégrupper formades, med fokus på bostäder, festival/kultur och vandringsled. Sedan tidigare finns det grupper med fokus på välkomnande/inflyttning och biografverksamhet.

Vill du vara med på det här tåget? NU är ett utmärkt tillfälle att engagera sig i lokala utvecklingsfrågor! Vi behöver ju fler personer i alla grupper, av alla åldrar och kompetenser.

Projektledarna i Framtid Hållnäs hjälper grupperna med informationsspridning via vårt nyhetsbrev, mejllista och sociala medier, intresseundersökningar, kontakt med andra projekt i landet – det finns även pengar i vårt projekt för t ex studieresor eller andra inspirerande och kompetenshöjande aktiviteter. Även Tierps kommuns tjänstepersoner finns som resurs till viss del.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

 

I slutet av januari återkopplar grupperna med Birgitta och oss projektledare – förhoppningsvis hinner de flesta grupper ses redan innan dess och prata ihop sig, vi vet att några gjort det. (Vi har skjutit lite på det här mötet ett par gånger redan, pga de nya restriktionerna och bekräftar lokal senare.)
Vi bjuder på fika under förmiddagen. Den här träffen är ett utmärkt tillfälle att hoppa med i en grupp som låter intressant, oavsett om du varit engagerad lokalt tidigare eller inte.

Vill du komma i kontakt direkt med en idégrupp, se mer info här nedanför!

Välkommen med!

Hållnäsledengruppen
Tanken är att gruppen ska jobba för en ny vandringsled längs med hela Hållnäskusten, som ansluter till Upplandsleden både i norr och söder.
De har pratat med Upplandsstiftelsen, som är intresserade av att ses och ev tillsammans med Länsstyrelsen och kommunen ha ett möte där vi kan bolla idéer om en ny led.
De har även börjat med att lämna ut kartor till människor som de vet rör sig mycket i skog och mark, för att få höra deras favorit stigar och platser längs med Hållnäs kust. Tanken är sedan att sammanställa dessa för att ha något att utgå ifrån.
Gillar du att vara i skog och mark och tycker detta låter som en rolig idé, så hör av dig till;
Tim Utkutug 0708782578

Kultur- och festivalgruppen
Tanken med gruppen är att starta upp ett eller flera nya kulturevenemang som förhoppningsvis kan vara återkommande. Kanske en karneval i februari som riktar sig mot barn och ungdomar (lite som Knutmasso i Gimo), och även ett musikevenemang som avslutar ”På tur i Hållnäs” och kan växa till en årlig musikfestival i Hållnäs.
Tycker du att det låter kul eller har du någon annan rolig idé på evenemang och vill vara med, hör av dig till;
Marianne Simonsson 0703652014

Bygga och bo-gruppen
Ett spår gruppen planerar är att ta kontakt med SKB inför eventuella byggprojekt inför slutförvarets alla nyrekryteringar som behöver bostäder.
Ett annat spår är även att inventera befintliga bostäder i Hållnäs som kan tänkas hyras ut eller säljas till fastboende. De har också tänkt kika på ett underlag för inspel till den kommande översiktsplanen i Kommunen.Gruppen har även funderingar på att starta upp någon form av byggnadsvårdskurser.
Gillar du byggnadsvård, har hus att hyra ut, eller vill hjälpa till för att skapa fler bostäder i Hållnäs, hör av dig till;
framtid@hallnas.info

Välkomstgruppen
Tanken med gruppen är att välkomna nyinflyttade, men även jobba med marknadsföring för att locka fler att bosätta sig här permanent.
De har tagit fram ett
välkomstbrev och fått flera olika upplagor av ”Hållnäs förr och nu” och även material av kommunen som vi lämnar ut till nyinflyttade.
De har även planerat in i projektet att utveckla vår hemsida ”hallnas.info” med ett företagsregister.
Vill du vara med och välkomna nyinflyttade och ge dom en bra start i Hållnäs, eller kanske utveckla vår hemsida med info för både bofasta och besökare, så hör av dig till;
Malin Sala 0735735361

Biografgruppen
Gruppen engagerar sig för att återuppväcka den lokala biografen, som en gång funnits i centrala Hållnäs. Just nu undersöks finansieringsmöjligheter för investering i teknik, vilka anses vara goda. Det finns många idéer kring repertoar (både klassiker och blockbusters diskuteras), evenemang, festival och samarbeten lokalt. Vill du vara med och köra film, lägga repertoar, arrangera evenemang med film i fokus? Hör då av dig till;
Jan Salomonsson 0730274925, eller Filip Kastberg på ICA i Edvalla.