Några små minnesord om en stor person:

Per-Erik Karlsson, som hastigt rycktes ifrån oss i februari 2018

Per-Erik var ju känd för att vara verksam och ofta ledande i många föreningar, hemvärn, brandvärn och församlingen, för att nämna några.
Vi är många som förundrades över hur han orkade och hann med allt. På sätt och vis var väl föreningarna hans familj och livskamrater.
Inom Hållnäs Sockenråds styrelse är han en av dem som varit med längst.
Han var även projektanställd av Sockenrådet en tid, då som landsbygdsutvecklare.
I den rollen deltog han bland annat vid landsbygdsriksdagen som arrangeras vartannat år.

De senaste åren var Per-Erik Sockenrådets kassör med stort ansvar för rådets årliga evenemang  ”På Tur i Hållnäs” som traditionsenligt går av stapeln andra helgen i augusti.

Per-Erik fattas oss. Uppgiften att ersätta honom i styrelsen är svårare än att rekrytera en ny kassör. Vi ska göra vårt bästa för att arbeta vidare för bygden i hans anda.

Tack Per-Erik, för att du visade vägen och att vi fick lära av dig att tillsammans kan man komma långt, även om resurserna ibland är små.

Frid över ditt minne!

Hållnäs Sockenråd styrelse

foto_maria_l_hallengren