Skrotinsamling för bygdeutveckling

Behöver du röja i ladugården eller garaget?
Då är det perfekt tid nu!

Från och med 1 oktober 2021 och tills containrarna är fulla, har Hållnäs Sockenråd tillsammans med Skrotcentralen och TEMAB tre återvinningscontainrar i Hållnäs där du kan lämna ditt järnskrot.

Återvinning spar på naturens resurser och just nu är det stor efterfrågan på råvara.
Intäkterna för metallskrotet går oavkortat till Hållnäs Sockenråds utvecklingsarbete i bygden.
En verklig win-win för bygden och klimatet.
Det finns bland annat tankar på en hastighetskamera att sätta vid skolan i Edvalla.

Containrarna står vid Gröna Lund i Edvalla, IK Vavds parkering i Vavd och vid Berggården i Fagerviken.

Det här kan lämnas:
Alla sorters järn- och metallskrot.
T. ex. balk, plåt, koppar, aluminium, mässing, jordbruksredskap, armering, maskiner, diskbänkar, kabel, elmotorer, bilbatterier etc.

Tänk på att tankar och cisterner ska vara fria från vätskor!

Det här kan du INTE lämna:
Bilar, plast, trä, gummi, sopor, oljor/vätskor, radioaktivt skrot, explosionsfarligt material, kylskåp, frysar, hälso- och miljöfarliga kemiska produkter.

Har du mycket skrot eller stora jordbruksredskap eller liknande som du vill ha hjälp med att forsla bort, kan Skrotcentralen hämta direkt hos dig. Kontakta då dem direkt på tel 070-242 56 26 eller leif.karlsson@skrotcentralen.se.

 

Visste du att när vi återvinner 1 ton järn sparas över 1 ton i koldioxidutsläpp?

Dessutom kan återvinning av järn göras hur många gånger som helst.

Detta innebär att återvinning är en viktig del i att spara på jordens resurser och för att minska vår klimatavtryck!