Foto: Maria L Hallengren

Småskalig och förnybar energiproduktion på Hållnäshalvön – rapport från SLU

Hur skulle en lokal och mer hållbar energiförsörjning kunna se ut i Hållnäs?

Hållnäs Sockenråd/Framtid Hållnäs har i höst samverkat med studenter vid agronomprogrammet på SLU, som en del i kursen ”Projekt och kommunikation i den agrara sektorn.” Syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för hållbara förnybara energikällor på Hållnäshalvön.

Resultatet ska kunna användas som faktaunderlag för Sockenrådet och/eller andra intressenter i framtida samtal och/eller satsningar kring lokal energiförsörjning.

Nu finns den färdiga rapporten att ladda ned och läsa här.

Studien är avgränsad till att endast undersöka alternativ till elförsörjning, initialt diskuterades även uppvärmning och drivmedel, men på grund av de snäva tidsramarna fick projektet smalnas av något.

I oktober hölls en mindre workshop på Berggården, Fagerviken, som en del i projektets förstudie. Där presenterades generellt faktaunderlag för en rad förnybara energikällor – sol, vind, våg och biogas. Deltagarna, som var mellan 18 och 70 år, fick bidra med sina kunskaper, erfarenheter, tankar och perspektiv kring de utvalda energikällorna. Målet med workshopen var att få kommunicera med invånarna i Hållnäs och skapa en bättre bild av deras intresse, målkonflikter och möjlig applicering av en framtida energilösning. Här kan du ladda ned förstudien i sin helhet (den återges något förkortad i den färdiga rapporten).

Från Tierps kommun finns ett visst intresse i rapporten och särskilt i eventuella lokala initiativ inom biogas. Kommunen håller precis på att dra igång
upphandlingen för en biogasmack i Tierps köping och skulle gärna se egen lokal biogasproduktion i kommunen, just nu skickas ju allt matavfall till Uppsala där det blir biogas. Tjänstepersoner på Tierps kommun hjälper gärna till om det skulle finnas intresse – det finns tydligen en hel del finanisering att söka inom detta! Låter det intressant? Kontakta gärna kommunens hållbarhetsstrateg Frida Johnson direkt Frida.Johnson@tierp.se.