Foto: Maria L Hallengren

Sockenrådet frågar och berättar!

I dagarna får alla fast- och fritidsboende i Hållnäs post från Sockenrådet och Vi Vill-gruppen.

Som vanligt hittar ni programmet för augustis superevenemang På Tur i Hållnäs och sommarens övriga händelser i brevlådan.

Där hittar ni även Sockenrådets nyhetsbrev – missa inte ny viktig info om bredbandsutbyggnaden! – och en enkät med frågor från oss.

Enkäten är en del av den kartläggning som pågår i projektet Framtid Hållnäs.

Svara gärna på frågorna som gäller dig i enkäten! Det betyder mycket för vårt utvecklingsarbete, att få hög svarsfrekvens. Viktigt är förstås att bara fylla i en enkät per person.

Ifyllda enkäter kan lämnas in på ICA Kastbergs eller församlingshemmet i Edvalla. På båda dessa ställen finns även fler tomma enkäter, ifall ni är flera personer i samma hushåll som vill svara. Det gäller kanske speciellt intresseundersökningen för ett trygghetsboende, där är det bra om makar kan svara var för sig. Frågorna på framsidan av enkäten kan flera personer svara på tillsammans.

Lämna gärna in era svar inom 4 veckor.

Tack på förhand!

/Projektledarna Framtid Hållnäs