Inlägg

Hållnäs Landsbygdsakademi #2

Ett varmt tack till er som deltog vid Hållnäs Landsbygdsakademi #2!
Extra tack till Agneta och Per och Fagervikens bygdegårdsförening, som var våra värdar,  till Marianne från Hållnäs Sockenråd som hade ordnat den goda lunchen och Sabina och Sara för musikunderhållningen!
Temat för landsbygdsakademi #2 var förnyelse och föryngring i föreningslivet.
Minst 7 lokala föreningar fanns representerade – se en lista på vilka som fanns med längre ned.
Dagen inleddes med en presentation av Johan, Caspian och Robin från nystartade Tierp Motororganisation, om ungt engagemang och att möta ungdomars behov.
Linda Melander från Tierps kommun berättade om de olika föreningsrelaterade projekt hon arbetar med, och om hur hon kunnat stödja TMO i deras uppstart, i t ex kontakt med kommun, företag och myndigheter.
Peter Karlsson gjorde en dragning på temat effektivt styrelsearbete. På det temat finns utrymme att gräva djupare – teman som fördes upp var bristande resurser på ideella krafter, möjligheter till en gemensam lokal valberedning, mm.
Jenny Breslin från Länsbygderådet Gävleborg Xing en inspirationsföreläsning utifrån temat ”Kan man rädda världen genom lokal utveckling?”
Avslutningsvis pratade deltagarna i mindre grupper kring några olika teman.
Vi åt naturligtvis lunch och fikade, också!
Förhoppningsvis fick deltagarna med sig några guldkorn att tänka och prata vidare om.

Här kommer några korta anteckningar från det avslutande gruppsamtalet, samt några bra länkar!

Samverkan över föreningsgränserna:Öppet hus för att samla föreningslivet i bygden!
Varje eller varannan månad, med olika tema och föreläsningar.
(Förslag kom att olika föreningar turas om att vara arrangörer, med stöd av Hållnäs Sockenråd.)Ungas röst – via sociala medier
Sport och idrott som naturlig ingång i föreningsliv och engagemang
Återstart efter pandemin – hur gör vi?:
Gruppen pratade brett, men bland annat om behovet av lyhördhet när det gäller att ta upp t ex planering för evenemang.
Kanske kan vi inte göra precis som förr?
Det finns en ny osäkerhet, vem orkar och vågar man planera långt framåt?
Ett digitalt utanförskap har gjort vissa mer isolerade än tidigare.
Men omställningarna kan också ha blivit positiva – kanske finns nya platser som vill ha öppet under nästa På Tur i Hållnäs, till exempel?
Istället för att vänta på att ”de vanliga” personerna ska ta tag i saker, ta gärna initiativet! Vi har blivit lite ovana att ta tag i saker.
Hemsidan hallnas.info och gemensam marknadsföring av föreningsaktviteter:
Vi behöver tänka brett när det gäller marknadsföring!
Stort potential att använda www.hallnas.info som samlad informationsplats för föreningar (sidan drivs av Hållnäs Sockenråd och riktar sig till både boende och besökare)
Föreningar skulle t ex kunna ha egna inloggningar för att lägga in evenemang i kalendariet.
Hemsidans blogginlägg skulle också kunna användas för information från föreningar, t ex om jakt från jaktlag.
Förslag att dela på annonskostnader i lokaltidningen, med samlade större annonser för lokala föreningsaktiviteter.
Vi vill titta på paketpriser för återkommande annonser i UNT och Norra Uppland, t ex 3-4 ggr per år.
Sänk tröskeln för deltagande i ideellt arbete – gör det lättare att förstå hur man blir medlem eller deltar i aktiviteter! Hembygdsföreningens arbetskvällar är inspirerande, lätt att delta med välkomnande posts på Instagram + FB.
Förslag att producera gemensamma affischer/anslag som kan sitta uppe vid t ex marknader eller midsommar, med trevlig text t ex ”att evenemanget genomförs tack vare ideella krafter” samt en inbjudan att vara med aktivt eller stödja föreningen passivt genom att bli medlem – och t ex en QR-kod till föreningens hemsida/swish. Ett sådant anslag skulle kunna vara gemensamt, med enbart QR-koden individuell för respektive förening.

Här är den länk Åsa nämnde i slutet av dagen, ett digitalt verktyg för föreningar som vill öka ungas deltagande i sin verksamhet/bygd:
Och i den här länken finns (på sid 9) en intressant intervju med ordföranden i Vi Unga, om hur föreningar bäst kommunicerar med ungdomar – kanske en ögonöppnare!

De här föreningarna/verksamheterna deltog vid landsbygdsakademin 21 nov:
B&M Organics (nystartat företag inom odling)
Hållnäs Sockenråd med arbetsgrupper bio, välkomstgrupp, kultur/festival och bygga/bo.
Fagervikens bygdsgårdsförening, Berggården
Hållnäs Bygdegårdsförening, Gröna Lund
Hållnäs Hembygdsförening
Gudinge Intresseförening
PRO Hållnäs
Hållnäs Norra Vävförening
Sikhjälma bysamfällighetsförening
Föreläsare 21 nov var:
Johan Pettersson, Tierp Motororganisation (med Caspian och Robin)
Linda Melander, näringslivsutvecklare och projektledare, Tierps kommun
Peter Karlsson, utbildare
Jenny Breslin, ordförande Gävleborgs länsbyderåd (Hela Sverige ska Leva)

Var du med och tycker att något saknas i anteckningarna, eller om ni har någon kommentar, förtydligande, fråga, förslag eller beröm,  kontakta oss projektledare för Framtid Hållnäs  via framtid@hallnas.info.
Föreslå gärna teman för framtida landsbygdsakademier!

Vad är Hållnäs Landsbygdsakademi?

Hållnäs Sockenråd startade 2020 det nya återkommande forumet ”Hållnäs Landsbygdsakademi”.

Syftet är dels att ge oss boende faktaunderlag så att vi kan föra en bra diskussion kring utvecklingsfrågor men den är också ett sätt att öka omvärldens intresse för Hållnäshalvön med omnejd. Vi tar hjälp av föreläsare från både närområdet och resten av landet.

Hållnäshalvön med grannbygder har ett aktivt föreningsliv som betyder mycket för lokal utveckling, sammanhållning och trivsel. Du som är engagerad i föreningslivet är en viktig nyckelspelare!

Arrangemanget är en del av Framtid Hållnäs, som stöds av Jordbruksverkets Landsbygdsfond, genom Leader Nedre Dalälven.

Öppna landskap i Hållnäs?

Nu går det att läsa rapporten Öppna landskap i Hållnäs?, skriven av studenter vid agronomprogrammet vid Sveriges Landsbruksuniversitet (SLU), på beställning av Hållnäs Sockenråd. Projektet var en del av kursen  ”Projekt och kommunikation i den agrara sektorn” och är andra tillfället Hållnäs Sockenråd/Framtid Hållnäs samverkat med SLU, ett samarbete vi uppskattar och hoppas får en fortsättning.

Här kommer en hälsning från studenterna, om deras besök i Hållnäs tidigare i höst:

En kylig höstdag åkte vi, några studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet, ut mot
Hållnäskusten.

Vid Lingnåre kulturreservat träffade vi först Peter Staland och Maria L.
Hallengren som tog med oss på en historisk rundvandring. De gamla vikingatidens jordbruk,
spåren efter gravplatser, husgrunder och odlingsmarker inspirerade oss inför kvällen.

Innan workshopen fick vi även en rundtur där vi fick se kyrkan, skolan och lite av Hållnäs öppna
landskap. Vi välkomnades sedan av Hållnäs Sockenråd vid bygdegården i Fagerviken.
Kvällens tema var öppna landskap och hur de skulle kunna bevaras inför framtiden.

Fjorton deltagare fick tillsammans diskutera hinder och möjligheter för att bevara öppna landskap,
vad de tror och vill händer i framtiden samt vilka som kan och ska ta vidare initiativ.
Samtalen målade upp tidsbrist och ekonomi som stora svårigheter, men också en stark
gemensam vilja att tillsammans bevara landskapet och det småskaliga jordbruket. Det togs
även upp flera kreativa förslag om en gemensam gårdsbutik och djurstall samt samarbeten
mellan lantbrukare.

Är du intresserad av att veta mer om workshopen och resultaten så får du gärna läsa vår
rapport Öppna landskap i Hållnäs?.

För oss studenter var detta första gången vi fick arrangera en workshop och vi kände oss väl omhändertagna och tacksamma för denna
möjlighet och de erfarenheter vi fått med oss.

Tack alla deltagare för en trevlig och innehållsrik kväll!

/Elsa Rozenbeek, Henrik Ansin, Ida Åkerberg, Lovisa Lundén och Nathalie Navarrete

Bevara eller exploatera? Natur och kustmiljö som lokal resurs. Anteckningar och presentation från samtal om besöksnäring 17/11 (LEA för Hållnäs #2)

Söndagen 17 nov kallade vi till ett andra samtal inom ramen för vår lokalekonomiska analys för Hållnäs. Förra samtalet var i april i år.

Den här gången hade vi satt ett specifikt tema att prata kring: ”Bevara eller exploatera – natur och kustmiljö som lokal resurs”.

Vår avsikt var att få igång samtal om  specifika lokala förutsättningar för utveckling av gröna näringar och kanske speciellt besöksnäring, med tanke på den känsliga natur som finns här i Hållnäs.

Processledare för samtalet var Isabelle Axelsson från föreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel. Hon är samhällsplanerare och lärare i botten och just nu projektledare för utvecklingsprojektet Framtidsfabriken.

Powerpoint-presentationen från 17 nov hittar du här. 

Här finns anteckningar från samtal och gruppdiskussioner, samt några kommentarer från oss projektledare.

Kolla gärna på både anteckningar från samtalet och presentationen vi samtalade kring. Det finns en hel del tänkvärt om speciellt besöksnäring, statistik på vad besökare spenderar pengar på och exempel på platser vi skulle kunna inspireras av när vi bygger en besöksnäring i Hållnäs som gynnar hela bygden – om vi vill det.

Har du frågor om vår LEA, projekt Framtid Hållnäs eller vill vara med och hjälpa till med lokalt utvecklingsarbete?

Hör av dig till Linda och Åsa via framtid@hallnas.info!

 

LEA är ett verktyg som visar på de medvetna val vi som bor i Hållnäs kan göra, för att skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Just den 17 nov pratade vi i en mindre grupp besöksnäring och gröna näringar. LEAn är en del av projektet Framtid Hållnäs´ kartläggande fas. Öppna möten som det här, intervjuer med föreningar och företag samt statistik från SCB ger oss möjlighet att dra väl underbyggda slutsatser. LEAn blir en språngbräda till en konkret handlingsplan i ett senare skede av projektet. Inom projektet kan vi skapa förutsättningar för utveckling, men vi kan inte utveckla Hållnäs ensamma – det gör bygden tillsammans! 

Läs mer om projekt Framtid Hållnäs på www.hallnas.info.