Tekniska vanliga frågor om bredbandsutbyggnaden i Hållnäs

 1. Förklara skillnaden mellan radiolänk (fast) och mobilt bredband. Med fast bredband är du ständigt uppkopplad mot internet och betalar en fast avgift oavsett hur mycket du använder bredbandet. Mobilt bredband är en trådlös anslutning som är uppkopplad via mobiltelefonnätet. Skillnaden mellan fast och mobil anslutning är att du vid fast anslutning är knuten till en viss plats. Ett fast bredband är också helt oberoende av hur många andra som är ute på nätet samtidigt. Ett mobilt bredband är direkt beroende av hur många andra som är ute på nätet samtidigt. Är du ensam så fungerar din uppkoppling snabbt och störningsfritt. Är det däremot många andra som är ute på nätet så går det långsamt och har störningar. I stort sett fungerar radiolänken som en fiber utan att vara fysisk.

 2. Måste jag som fastighetsägare genast efter installation av utrustningen teckna ett tjänsteavtal? Nej, ni kan installera utrustningen och sedan avvakta med att teckna tjänsteavtal.

 3. Kan jag behålla mitt telefonnummer till min fasta telefon om jag vill ringa via bredbandet? Ja det ska gå bra, oavsett om du har bredband via fiber eller radiolänk.

 4. Kan jag använda Netflix och liknande om jag har bredband via radiolänk? Ja.

 5. Om det inte finns fri sikt från masten till mitt hus, som omges av många träd, men till en grannfastighet, kan det bli aktuellt att gräva alternativt hänga fiber mellan våra fastigheter? Ja det kan vara ett alternativ.

 6. Om träd måste fällas för att få fri sikt till mast, kommer Bluecom att meddela oss exakt vilka? Hur fungerar det om det är träd på en fastighet som inte tillhör mig? Till viss del kan Bluecom meddela sådana saker som vilka träd som är i vägen. Men de kommer också informera dig som fastighetsägare om det finns någon annan punkt på din tomt där det råder LoS. Då får du en valmöjlighet kring huruvida du ska förmå grannar att få fälla träd eller om du ska ta emot signalen på en punkt på din tomt som kanske ligger 50 meter från själva fastigheten.

 7. Vilka områden har överlappande teknik planerad, dvs. både fiber och radio, och hur delas dessa områden upp av TFN (fiber) och Bluecom (radiolänk). Det gäller västra delen av Hållnäshalvön, Grönö, Fageriken, Edsätra, Lönnö, Edvalla. Observera att fiberplaneringen är ett smalt stråk utefter stamfibersträckningen.

 8. Om man bor väldigt avlägset och med Bluecoms lösning har fri sikt från mast men ligger lite för långt från sändaren så att man enbart får en reducerad ”effekt”: utgår någon annan taxa då? Ja, det finns möjlighet till specialavtal om det finns fri sikt men ej garanterad “effekt”.

 9. Hur ser driftstiden ut för bredbandet vid ett ev. strömavbrott. Hur kan driften säkras? Batteribackup finns vid noder så att några timmars drift ska kunna garanteras. Drift skulle kunna säkras via alternativa strömförsörjningar men är inget krav i dagsläget.

 10. Hur stort effektbehov har den egna utrustningen? Bluecoms kundplacerade utrustning drar 7 W.

 11. Vad vet vi om 4G och 5G? Kommer 4G att ha samma kapacitet i framtiden som idag eller skruvar de (operatörerna) ner ”volymen” om många ändå har fast bredband. Det finns sannolikt ingen risk att operatörerna ”skruvar ner” kapaciteten av anledningen att många har fast bredband. Däremot kommer de appar vi använder om några år konsumera betydligt mer kapacitet än vad de gör i dag. Detta gör att de 4G nät vi kommer åt ute på landsbygden kommer upplevas som långsammare och segare än vad de gör i dag. Orsakerna till detta är dels att apparna innehåller mer funktionalitet och dels att de inbyggda säkerhetssystemen för att möta en kontinuerligt ökande nätkriminalitet konsumerar bandbredd. Då det gäller 5G näten för landsbygden så ligger dessa långt mer än ett decennium bort i framtiden. För närvarande jobbar de stora leverantörerna tillsammans med universitet och högskolor i olika utvecklingsprojekt. Dessa utvecklingsprojekt syftar till att ge det mobila 5G egenskaper liknande de gamla GSM  och NMT systemen. För det mobila 5G som kommer byggas i våra stora städer går inte att bygga på landsbygden.