Telia/Zitius presentation

Tack till alla som besökte mötet den 11/10 i Gröna Lund. Närmare 80 personer slöt upp!

Här kan ni se hela presentationen. Sockenrådet m.fl. jobbar vidare för att ytterligare områden ska få tillgång till samma erbjudande som områdena Fagerviken-Edvalla-Hjälmunge-Slada hamn fått.

Håll utkik efter ytterligare information i ärendet.

mvh Lasse Larsson sammankallande i bredbandsgruppen.

Telia-Zitius presentation

Om du har svårigheter att se presentationen i liggande format – ladda ned den och vrid den i din pdf-läsare, t ex Acrobat.