Foto: Lotta Lund

Tiderna förändras: Nytt grepp om bredbandsfrågan i Hållnäs

Sockenrådet började engagera sig i bredbandsutbyggnaden redan 2016 och har sedan början av 2019 haft hjälp av bredbandsgruppen som förtjänstfullt arbetat med frågan. Sockenrådet arbetar för tekniska lösningar som ger alla som vill möjlighet att få bredband som håller nationell standard. I stenriket Hållnäs har vi sett kombinationen grävd fiber + luftburen överföring via så kallad Air2Fibre som den enda realistiska lösningen för att idag erbjuda fast bredband till alla.

Vi behöver nu ta ett nytt grepp om bredbandsfrågan. Den senaste tiden har en del hänt som gör att vi behöver stanna upp och analysera och se över våra strategier. Anledningarna till att vi nu behöver ta ett nytt grepp är bland annat följande:

  • Sockenrådet hade förhoppningar om en större och starkare uppslutning bakom vårt förslag, vilket troligen hade förändrat utbyggnadstakten. Samtidigt vet vi att många inväntar information/besked om möjligheten, innan de skriver avtal.
  • Marknaden är för liten för att den nuvarande konkurrensen mellan TierpFiber Network/Bluecom å ena sidan och IP Only skall bli annat än till skada.
  • Den arbetsgrupp inom Sockenrådet som arbetat helt ideellt kommer inte så mycket längre i nuläget, och har i princip upplösts. Vi vill tacka alla som med kraft drivit arbetet så här långt! Sockenrådets styrelse som grupp har inte längre ideella resurser att arbeta lika intensivt som tidigare med dessa frågor.

 

En kort lägesbeskrivning:

  • Tierp Fiber Network(TFN) och Bluecom som Sockenrådet aktivt stöttat, har det fortsatt svårt att komma framåt och i närheten av förväntad utbyggnadstakt, vilket varit en besvikelse. Orsakerna är att tillstånd drar ut på tiden, men också på bristande resurser inom företagen samt att vi inte kommit upp i de 300 avtal som krävdes för utbyggnad för hela halvön.TFN och Bluecom undersöker om IP Onlys modell för ROT/RUT-avdrag gäller även vid deras installationer, vilket kraftigt skulle reducera installationskostnaderna.
  • IP Only har ganska plötsligt under de senaste månaderna intensivt drivit en sälj-kampanj och lovar att bygga fiber i hela Hållnäs om bara uppslutningen är tillräcklig. Nu i mitten av augusti kan vi förvänta oss besked om utfallet och om IP Only avser att bygga i delar eller hela Hållnäs. IP Only har visat att det numera finns arbetssätt som minskar risken för negativa överraskningar i grävarbetet.
  • De mobila bredbandslösningar som finns idag fungerar enligt många ”gott nog”. För vissa delar av Hållnäs är dock mobila täckningen under all kritik. Vissa sätter stora förhoppningar på 5G-nätets utbyggnad. (Vilken ska tilläggas tyvärr kan vara minst ett decennium bort för landsbygden, enligt bedömare i branschen. Mer information finns på Post- och Telestyrelsens hemsida.)
  • Många av oss känner sig vilsna om vilken lösning vi ska välja och många markägare känner sig press från fiberleverantörerna.

 

Vad händer nu?

  • Sockenrådet har ingen juridisk status utan är en ideell påverkansgrupp. För att komma vidare behöver vi vara lösningsorienterade och samverka så att den här för Hållnäshalvön så viktiga frågan rullar framåt.
  • Sockenrådet håller fortsatt kontakt med Tierp Fiber Network, Bluecom, IP Only, bredbandssamordnare på Tierps kommun och Region Uppsala, Vattenfall, Telia/Skanovva m.fl. för att finna de bästa vägarna framåt.
  • Sockenrådet vill vara tydliga med, att bollen nu ligger hos bredbandsaktörerna och hållnäsarna. Vi föreslår att ni snarast pratar ihop er i byar och samfälligheter. Vi vill från Sockenrådet särskilt tacka de som beställt eller visat intresse för de lösningar som vi arbetat fram men vi ber samtidigt om tålamod och samverkan.

Vi fortsätter arbeta som påtryckare men är beroende av ert stöd och engagemang!

Sprid gärna den här informationen vidare i de föreningsstrukturer ni är med i, eller till grannar och släktingar.

/Hållnäs Sockenråds styrelse