Foto: Håkan Karlsson

Uppdatering: Bredband i Hållnäs 190908

Har det hänt något i bredbandsfrågan under sommaren?

Vi kan med glädje meddela att det händer en hel del saker även om det inte syns utåt, alla gånger. Sedan våra senaste nyheter publicerades i början på juni så har flertalet möten och kontakter med leverantörer och myndigheter tagits. Vi börjar skönja ett ljus i bredbandstunneln och i dagarna hoppas vi på ännu ett besked, som vi hoppas och tror är ett stort kliv i rätt riktning.

Sedan vi offentliggjorde Sockenrådets rekommendation så har de båda aktörerna: TierpFiberNetwork (Lidén Data) och Bluecom jobbat hårt för att finna lösningar, för hela Hållnäshalvön.

Vi hoppas inom kort kunna presentera stora delar av deras upplägg som kan innebära att bredbandsutbyggnaden startar på allvar i bygden.

TierpFiber Network förbereder just nu ett utskick med erbjudanden och klargöranden för sträckan Sund-Fagerviken, Fagervikens tätort, Fagerviken-Edvalla samt Edvalla tätort.

Vår förhoppning är att även Bluecom ska kunna starta sin process med konkreta erbjudanden för Hållnäs inom kort.

Vi ska också nämna att IP Only nu förprojekterat sträckan Sund-Fagerviken samt vissa delar av Fagervikens tätort. IP Only håller informationsmöte nu på torsdag den 12/9 kl. 17,30 i berggården i Fagerviken. Alla boende efter sträckan ska ha fått en skriftlig inbjudan.

 

Edvalla 20190908

Lasse Larsson

Sammankallande i bredbandsgruppen för Hållnäs Sockenråd och dess framtidsprojekt.

E-post: info@hallnas.info