Vad händer med macken i Vavd?

Q-star har lämnat in ett förslag till Räddningstjänsten  för hur de ämnar åtgärda de problem kring brandsäkerhet som orsakade försäljningsstoppet av bensin i somras.

Sockenrådets styrelse har bett om ett möte med Q-star, där vi vill överlämna den ansenliga mängd namnunderskrifter vi samlat ihop för att visa på det lokala behovet av macken. Det har sagts att mötet blir av när Q-star har fått en reaktion från Räddningstjänsten.

Så fort vi vet mer, lägger vi upp info här.