Foto: Jelena Radojcic Zivkovic

Välbesökt möte om Hållnäs framtid!

Närmare 100 Hållnäsare i åldrarna 0 – 80 slöt upp till dagens möte om Hållnäs framtid i bygdegården Gröna Lund.

Mötet – som vi hoppas är det första av flera – var kort och syftade framför allt till att sätta igång samtal och idéer om hur vi kan hålla Hållnäs levande.

Föräldrarådets representanter Maria Larsson och Linda Wickström informerade om läget på skolan, vilket glädjande nog ser positivt ut inför hösten! Två erfarna, behöriga lärare har rekryterats, med vana av åldersintegrerad undervisning. Vi ser fram emot att hälsa dem välkomna och stötta dem i deras arbete på alla sätt vi kan. Hur vi gör det ska vi återkomma till, men mötet idag hade flera goda idéer.

Petra Kessler, som arbetar med landsbygdsutveckling för Tierps kommun, satt med under mötet och tipsade även om att hon kan vara behjälplig när det gäller att bolla ansökningar om t ex projektpengar från Länsstyrelsen.

Vi satt sedan i mindre ”bikupor” och talade dels om vad som finns nu i Hållnäs som vi inte vill ska försvinna; vad vi saknar som borde finnas; och slutligen vad vi skulle kunna göra för att behålla det värdefulla och få tillgång till det som saknas – utvecklingsidéer, helt enkelt.

Det fanns gott om goda idéer och uppslag på områden att arbeta vidare med, liksom en tydlig vilja att engagera sig i bygden. Här kan du läsa en sammanställning av de anteckningar som fördes under mötet.

Vad händer nu då?

Föreslaget är att de frågor/områden/idéer som kom upp under mötet idag, leder till en serie av några nya möten med olika tema, om specifika frågor. Vid dessa möten skulle vi kunna diskutera mer på djupet, titta på inspirerande exempel från runt om i landet med mera.

Håll utkik här på hemsidan och på Facebook efter uppdateringar!

Har du frågor, förslag eller vill anmäla intresse att arbeta med lokala frågor? Kontakta Sockenrådets styrelse på framtid@hallnas.info.

Tack alla ni som kom och visade ert engagemang idag! Glad vår!