Foto: Carina Bodin

Välkomna på valdebatt om landsbygdsfrågor!

Vilka ska vi rösta på?

Hållnäs Sockenråds styrelse bjuder in till valdebatt i augusti.

Tid: Onsdag 8 aug, kl 18:00-20:00
Plats: Bygdegården Gröna Lund, Hjälmunge, Hållnäs
Moderator: Svenny Hellström

Huvudsaklig frågeställning:
Hur skapar ni ”i politiken” hållbara förutsättningar för en fortsatt levande landsbygd i Hållnäs?

Debattörer:

Sara Sjödal (C)
Björn-Owe Björk (KD)
Alexander Karlsson (V)
Kenneth Gunnarsson (Mp)
Sarah Näslund (L)
Åsa Sikberg (M)
Bengt-Olov Eriksson (S)
Klas Jakobsson (SD)

Vi har bjudit in de partier som i nuläget finns representerade i kommunfullmäktige.

Vi hoppas på stor tillströmning av både fast- och fritidsboende med bra frågor till våra politiker!

Välkomna önskar Hållnäs Sockenråds styrelse