Välkomna till informationsmöte om bredbandsutbyggnad

Onsdag 23/10 kl 18:00
Bygdegården Berggården i Fagerviken

Hållnäs Sockenråds bredbandsgrupp arbetar för att hela  Hållnäs ska erbjudas en fast  bredbandsuppkoppling enligt de nationella bredbandsmålen.

Mötet 23/10 syftar till att ge relevant, oberoende information om vad bredband är och vilken
nytta du som företagare, fast-eller fritidsboende, vårdtagare, studerande eller
besökare kan ha av det.

Vårt mål är att du efter mötet ska känna till nyttan, kostnader  och
när i tiden du förväntas ha bredband installerat hos dig.

Bredbandssamordnare från Tierps kommun och Region Uppsala berättar om kommande
tjänster och möjligheter inom bl.a. vård och omsorg, arbete och studier
på distans m.m.

Sockenrådet samarbetar med två företag, vilka båda har en samsyn
och ett genuint intresse av att bygga bredband på Hållnäshalvön. Dessa är
Bluecom som jobbar med en luftburen bredbandsteknik och Tierp Fiber
Network som bygger och driver Tierps stadsnät via fiber.
Båda aktörerna kommer att medverka på mötet och förklara teknik, utbud
av tjänster, berätta om tidplaner m.m.
Förhoppningsvis hinner vi gå igenom projekteringen by för by.

Varmt välkomna!
Hållnäs Sockenråds styrelse och bredbandsgruppen
i samarbete med
Tierp Fiber Network och Bluecom