Övriga frågor

  1. Hur ser byggplanerna ut för Tierps stadsnät som byggs av Tierp Fibre Network, vad är omfattningen och vad är tidplanen? Förutom den stamfiber som idag finns mellan Skärplinge- Fagerviken och vidare till Hjälmunge så planeras en stamfiber från Hjälmunge österut till Klungsten. Utförs senast 2021.
  2. Vattenfall planerar att markförlägga sitt elnät i ett större område: Klungsten-Slada hamn. Finns det planer att samförlägga kanalisation som kan möjliggöra fiberdistribution i samma kabelgravar? Rörande den första frågan kan sägas att det finns en dialog med Vattenfall om samförläggning och det finns också en lag som kräver olika aktörers samagerande i den här typen av situationer. För att det ska ske någon samförläggning måste en leverantör betala till Vattenfall. I vilken utsträckning detta kommer ske beror på hur många kunder som är intresserade av att få nergrävd fiber i det aktuella området. Nu är i princip hela området Klungsten – Slada beläget så att det är möjligt att erbjuda en Air2fibre lösning som uppfyller de nationella bredbandsmålen sannolikt några år tidigare än det går att gräva fiber. 
  3. Mellan Gudinge och Vavd vet vi att Vattenfall har kanalisation nedgrävd. Finns planer från stadsnätet Tierp Fibre Network att använda sig av denna möjlighet, för byggnation av spridningsnät? I närtid finns inga sådana planer. Däremot kommer det bli möjligt att erbjuda Air2fibre lösningar i närtid. Detta gör att behovet av spridningsnät på den omnämnda sträckan kraftigt reduceras.
  4. Varför är det viktigt med “dubbla” system med trygghetslarm? Det funkar ju via mobilt bredband idag. Den viktigaste aspekten här är kopplad till något som kallas redundans (eller “back-up”) och betyder att om ett system får ett avbrott och slutar att fungera, finns det ett annat som kan ta vid. Under flera decennier har vi på Hållnäshalvön haft redundans/back-up via våra mobila bredband och det gamla kopparnätet. Men som alla vet, kommer det gamla kopparnätet försvinna. Det innebär att vi på Hållnäshalvön som ersättning för kopparnätet behöver ha ett system för fast bredband som kan fungera, om det mobila bredbandet upphör att fungera. Man bör också notera att det inte behöver vara ett fel på det mobila bredbandet just på själva Hållnäshalvön utan felet kan vara i t.ex. Stockholm, men likväl upphör trygghetslarmet att fungera. Finns det då ett fast bredband som kan ta över så har vi åtminstone ett lika säkert trygghetslarm som vi har haft då kopparnätet fanns.