Foto: Maria L Hallengren

Var med och sätt press på IP Only!

Mötet i Gröna Lund den 21 April-18 gav Sockenrådet ett tydligt uppdrag:

Sätt press på IP-Only genom att hota med att vi häver våra beställningar av fiberanslutning om inte IP-Only senast den 31 maj ger besked om de tänker bygga i Hållnäs eller ej.

Sockenrådet samlar in namn och era kontaktuppgifter till ett kollektivt upprop, som kommunens bredbandssamordnare kommer att överlämna till IP Only. Vi önskar din bekräftelse på att du deltar i uppropet senast den 4 maj.

Det finns två sätt att delta i uppropet:

1) Skicka namn och mobilnummer till info@hallnas.info eller 

2) Skriv på listan som kommer att finnas hos ICA Kastbergs i Edvalla inom kort.

 

Lika viktigt är det att anmäla intresse för alternativa lösningar ex. Teracom, Telia, Lidén data. En intresseanmälning är aldrig bindande.

Behöver ni hjälp med intresseanmälan så meddelar ni det till oss så hjälper vi till!

Se aktuell information om bredbandsutbygnaden här. Kontakta oss i styrelsen på info@hallnas.info .

Lasse Larsson

Sekreterare Hållnäs Sockenråd