Varför har Sockenrådet inte stöttat mobila bredbandslösningar?

Varför har Sockenrådet inte stöttat mobila bredbandslösningar?

Sockenrådets styrelse har fått frågan om varför vi hittills inte informerat om bredbandslösningar via mobilnätet, utan bara spridit information om utbyggnadsprojekt av Tierp Fiber Network/Bluecom och IP Only. 

Det finns flera anledningar som vi ska försöka förklara här:

Det är helt riktigt att det finns en mängd aktörer som erbjuder bredband via mobilnätet, som med riktantenn kan fungera relativt bra, beroende på vilka behov av hastighet fastighetsägaren har. Så varför har vi inte presenterat det som den bästa lösningen i Hållnäs?

Sockenrådet har valt att inte förespråka mobila bredbandslösningar då inte en jämn kvalitet avseende täckning eller kapacitet kunnat garanteras. Dessutom finns det faktum att de mobila lösningarna riskerade att ta kritisk försäljningsvolym från de fasta bredbandsalternativen, som vi ser som mer hållbara lösningar.

Mobilt bredband erbjuds av en mängd aktörer och att få med alla skulle vara svårt då det är en rörlig massa. Det vore olyckligt om Sockenrådet synes stödja ex. 3 men inte Telenor (eller vad det kunde bli).

Dessutom är mobilaktörerna stora och starka i sin egen marknadsföring (till skillnad från små lokala bredbandsbyggare som Tierp Fiber Network eller Bluecom), så vi har inte ansett att de behöver förstärkt marknadsföring från oss ideellt arbetande.

När Sockenrådets bredbandsgrupp bildades 2019, var det med de här riktlinjerna:

  • Målet ska vara ett erbjudande om fast bredband för alla på hela Hållnäshalvön, oavsett om man bor i Årböle, Fagerviken eller Enskär.
  • Sockenrådet verkar gärna för s.k. hybridlösningar. Fiber både markförlagd och hängande i kombination med fast bredband via luften (Air2Fibre), allt efter vad situationen kräver.
  • Regeringens bredbandsmål vad gäller kapacitet och tidsrymd ska styra Sockenrådets arbete: Bl.a. utbyggnad av fast bredband med en kapacitet av 100/100 Mbit/sek 2020. 1 Mbit/sek år 2025. Det har (hittills) ingen mobil operatör kunnat erbjuda.
  • Sockenrådet ska verka för solidariska erbjudanden från aktörerna. Dvs. att även de svåraste installationerna skulle utföras utan särskild hänsyn till de faktiska kostnaderna. Sockenrådet drev på i förhandlingarna för att få låga installationskostnader såväl som prisgarantier (5 år) på de månadsavgifter för internetabonnemangen.
  • Då vi insåg att en utbyggnad i våra trakter innebär mycket höga byggkostnader, oavsett teknik så måste aktörerna ha en ”garanterad volym”. Detta faktum gör att vi förespråkade samordning! För många aktörer med vardera en liten volym = risk att ingen bygger med varken kort – eller långsiktig lönsamhet. (Senare har även IP Only påbörjat sin kampanj. IPO kan till skillnad från de mindre aktörerna Lidén/Bluecom söka bidrag från PTS för sin utbyggnad.)

Under januari 2021 har det seglat upp en ny aktör på vår bredbandshimmel – Telias ”fast bredband via mobilnätet ”(FWA). Information om den har Telia skickat via post till vissa hushåll, och även ringt upp vissa hushåll. Den lösningen har potential att uppfylla de nationella bredbandsmålen, men det beror helt på hur nära en så kallad A-mast en viss fastighet är. Hur snabba hastigheter de kan leverera vet man först när man beställt och Telia gjort en utredning.

Vi i Sockenrådet ser Telias FWA som en potentiellt bra tillfällig lösning i väntan på fiber eller radiolänk. Vi ser också risken att ännu en aktör återigen hackar upp det lokala kundunderlag som finns i Hållnäs och försvårar utbyggnaden av hållbara bredbandslösningar där det faktiskt är möjligt.

Läs mer generell info om bredbandsutbyggnad i Hållnäs och Sockenrådets roll här.

 


 

Mer bakgrund till bredbandsutbyggnaden i Hållnäs  – vad har Sockenrådet bidragit med? (för dig som har tid att läsa lite mer): 

Sockenrådets mobiltelefoni och-bredbandsengagemang går en bra bit tillbaka i tiden. Vi säger inte att vi bidragit i någon avgörande mening i ex. mobiltelefrågor men det kanske heller inte är bara en slump att Hållnäshalvön faktiskt har en förhållandevis god täckning totalt sett. Visst finns det områden som är riktigt svaga men jämfört med många andra glesbygder så anser jag att vi ändå har det ganska väl förspänt. Allt kan förstås bli bättre!

När sockenrådet beslutade att på ett mer strukturerat sätt driva på bredbandsutbyggnaden så ledde detta bl.a. till att IP Only och Lidén Data, via sitt lokala bolag Tierp Fiber Network (TFN) arrangerade ”stormöten” i både Fagerviken och Gröna Lund (Hjälmunge) där vi och allmänheten fick information och erbjudanden. Detta bör ha varit hösten 2016 och vintern 2017. Vid det laget hade redan TFN levererat en ADSL lösning via Telias nät med telefonledningar via kopparledningarna.

När dessutom Telia meddelade att den fasta telefonin skulle läggas ner, med myndigheternas goda minne, till förmån för fast eller mobilt telefon- och bredbandsnät med start någon gång 2015/16 i Hållnäs så drev detta på försäljningen av fasta fiberinstallationer.

Kommunen meddelade i ungefär samma skede att bredbandsutbyggnaden inte på något vis skulle styras med kommunal inblandning utan att marknadskrafterna själva skulle lösa uppgiften: fiber till folket!

IP Only lyckades mycket väl i sin fiberförsäljning under 2016/17 och hade tagit ett rejält grepp om utbyggnadsplanerna inte bara på Hållnäshalvön utan i stora delar av landet. Då inget verkade hända så tog Sockenrådet med hjälp av Kommunens bredbandssamordnare kontakt med IP Onlys för att få besked om vad som ev. skulle ske. Detta var i början av 2018 och vi förstod vid det mötet att något hade gått riktigt snett. Vid ett stormöte (ej ang.bredband i första hand) i Gröna Lund i april 2018 så kom idén upp att Sockenrådet med hjälp av kommunens bredbandssamordnare skulle sätta press på IP Only för att få lite action. Ett upprop för att få våra fiberbeställningar hävda, initierades och över tvåhundra personer/beställare skrev på dessa listor. Listorna överlämnades till IP Only av kommunens bredbandssamordnare men det fick ingen synbar effekt. IP Only hävdade att beställningarna fortfarande gällde och fortfarande gäller även om några, lite godtyckligt, har fått sin beställning hävd.

Via påtryckningar från Sockenrådet så hade Telia via sitt bolag: Zitius gjort en försäljningskampanj i delar av Hållnäs och trots att många kände sig låsta vid sin IP Onlybeställning gick kampanjen ganska bra och vi hade stora förhoppningar på Telia. De meddelade dock våren 2019 att de drog sig ur projektet.

På senvintern 2019 så gjorde Sockenrådet ett upprop till de som kunde tänka sig att arbeta med Sockenrådet för att driva på bredbandsutvecklingen. Det blev god uppslutning och en grupp bildades och några ledande riktlinjer utarbetades: Bl.a. formades dessa ”riktlinjer” som punktas högst upp i det här inlägget.